1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bằng bao nhiêu gb, mb, kb, byte, bit ???

chuyen doi don vi do dung luong
Các ký hiệu dung tích như TB, GB, MB, KB, BYTE.. khá quen thuộc trên những thiết bị như bộ nhớ điện thoại thông minh, bộ nhớ máy ảnh, thẻ nhớ, USB … Vậy những thông số kỹ thuật này có ý nghĩa gì, cách quy đổi 1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bằng bao nhiêu gb, mb, kb, byte, bit ra làm sao ?
chuyen doi don vi do dung luong

1. Tìm hiểu khái niệm về các đơn vị TB, GB, MB, Kb, Byte, Bit

Trong bài viết này ta sẽ cùng tìm hiểu về các đơn vị đo dung lượng theo thứ tự từ nhỏ tới lớn: Bit -> Byte -> Kilobytes -> Megabytes -> Gigabytes -> Terabytes -> Petabytes -> Exabytes -> Zettabytes -> Yottabytes -> Brontobytes.

2. 1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bằng bao nhiêu

1 bit bằng bao nhiêu?

Bit là viết tắt của Binary Digit – đơn vị chức năng cơ bản, nhỏ nhất để tàng trữ thông tin. Bit chỉ hoàn toàn có thể tàng trữ 1 trong 2 trạng thái có hoặc không ( 1 hoặc 0 )

1 byte bằng bao nhiêu bit?

Byte là đơn vị chức năng tàng trữ thông tin lớn thứ nhỏ thứ 2 sau bit, 1 byte hoàn toàn có thể bộc lộ 256 trạng thái của thông tin .
1 byte tương tự với 8 bit

1Kb bằng bao nhiêu bytes?

Kb là ký hiệu của Kilobyte
1K b = 1024 bytes = 8192 bit
Theo một cách định nghĩa khác, 1 byte = 1000 byte. Tại sao lại có sự khác nhau này mình sẽ trình diễn ở phần cuối bài viết .

1Mb bằng bao nhiêu Kb, bytes?

Mb là ký hiệu của Megabyte
1M b = 1024 Kb = 220 bytes
1G b bằng bao nhiêu Mb, Kb, bytes
Gb là ký hiệu của Gigabytes
1G b = 1024 Mb = 220 = 230 bytes

1Tb bằng bao nhiêu Gb, Mb, Kb, bytes?

Tb là ký hiệu của Terabyte
1T b = 1024 Gb = 220 Mb = 230 Kb = 240 bytes

1Pb bằng bao nhiêu Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Pb là ký hiệu của Petabyte

1Pb = 1024 Tb = 220 Gb = 230 MB = 240 Kb = 250 bytes

1Eb bằng bao nhiêu Pb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Eb là ký hiệu của đơn vị chức năng Exabyte
1E b = 1024 Pb = 220 Tb = 230 Gb = 240 Mb = 250 Kb = 260 bytes

1Zb bằng bao nhiêu Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Zb là ký hiệu của đơn vị chức năng Zetabyte
1Z b = 1024 Eb = 220 Pb = 230 Tb = 240 Gb = 250 Mb = 260 Kb = 270 bytes

1Yb bằng bao nhiêu Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Yb là ký hiệu đơn vị chức năng đo dung tích Yottabyte
1Y b = 1024 Zb = 220 Eb = 230 Pb = 240 Tb = 250 Gb = 260 Mb = 270 Kb = 280 bytes

1Bb bằng bao nhiêu Yb, Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Bb là ký hiệu đơn vị chức năng Brontobyte
1B b = 1024 Yb = 220 Zb = 230 Eb = 240 Pb = 250 Tb = 260 Gb = 270 Mb = 280 Kb = 290 bytes

1 Geopbyte bằng bao nhiêu Bb, Yb, Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Geopbyte cũng có ký hiệu là GB giống Gigabyte
1 Geopbyte = 1024 Bb = 220 Yb = 230 Zb = 240 Eb = 250 Pb = 260 Tb = 270 Gb = 280 Mb = 290 Kb = 2100 bytes

3. Tại sao tồn tại 2 cách quy đổi giữ các đơn vị đo dung lượng

Hiện nay đang sống sót 2 cách quy đổi đơn vị chức năng đo dung tích. Ví dụ 1G b bằng 1024 Mb ( 210 Mb ) nhưng 1G b cũng bằng 1000 ( 103 Mb ) .
Nguyên nhân là do có 2 Hệ đếm ảnh hưởng tác động tới cách quy đổi này

  • Hệ đếm nhị phân quy ước 1Gb = 210 Mb = 1024 Mb

he dem nhi phan

  • Hệ đếm thập phân quy ước 1Gb = 103 Mb = 1000 Mb

he dem thap phan

Từ điển máy tính IBM viết rằng : Khi sử dụng để diễn đạt về năng lực tàng trữ của ô đĩa thì 1G b = 1000 Mb trong ký hiệu thập phân. Nhưng khi dùng Gb để tàng trữ thì lại sử dụng 1G b = 103 Mb = 1000 Mb trong ký hiệu nhị phân
Từ điển máy tính của Microsoft cho rằng 1G b tương tự 1000 Mb hoặc giao động 1048 Mb ( 1048576 bytes )

Từ điển New Hacker lại cho rằng 1Gb luôn tương đương xấp xỉ 1048 Mb

Tóm lại : Cả 3 lập luận trên đều được đồng ý, tuy nhiên trong đời sống hàng ngày khi nhắc tới khá nhiệm 1G b hay 1M b người ta thường đồng ý thoáng đãng cách quy đổi của thông số nhị phân. Tức là 1G b = 1024 Mb .

Đánh giá bài viết

0933.54.64.76