Bảng đơn vị đo khối lượng chính xác

articlewriting1
Kilôgram ( viết tắt là kg ). Là đơn vị chức năng đo khối lượng. Kg là 1 trong bảy đơn vị chức năng giám sát chuẩn trên quốc tế ( SI ) lúc bấy giờ. Đơn vị kg sinh ra từ năm 1889 và được sử dụng cho đến thời gian lúc bấy giờ .

1 kg bằng bao nhiêu g ( gam )

G (gram) là đơn vị dùng để đo khối lượng được xuất phát từ tiếng pháp (grame). Có thể đọc là gam hoặc theo chuẩn quốc tế g được phát âm là gram. 1g = 1/1000kg hay 1kg = 1000g Dựa vào tỷ lệ đó ta có bảng quy đổi đơn vị kg ra g như sau:

Kg (kilogram) đổi ra g (gram)

1 kg

1000 ( g )
10 kg
10000 ( g )
100 Kg
100.000 ( g )
1000 kg
1000000 ( g )

1 g bằng bao nhiêu mg

Mg (miligram) là 1 trong những đơn vị đo khối lượng chuẩn quốc tế, và là đơn vị đo khối lượng nhỏ nhất trong các đơn vị đo còn lại. 1g = 1000 mg. Ta có bảng quy đổi g sang mg như sau:

Bảng quy đổi g (gram) ra mg (miligram)

G (gram)

mg (miligram)

1 ( g )
1.000 ( mg )
10 ( g )
10.000 ( mg )
100 ( g )
100.000 ( mg )
1000 ( g )
một triệu ( mg )

1 tấn bằng bao nhiêu kg

1 tấn = 1000kg. Ta có bảng quy đổi tấn ra kg như sau:

Tấn đổi ra kg (Kilogram)

1 tấn
1.000 ( kg )
10 tấn
10000 ( kg )
100 tấn
100000 ( kg )
1000 tấn
một triệu ( kg )

1 tạ bằng bao nhiêu kg

1 tạ = 100kg = 10 yến. Ta có bảng quy đổi tạ sang kg như sau:

Bảng quy đổi tạ ra kg (kilogram)

Tạ

Kg

1 tạ

100 (kg)

10 tạ
1.000 ( kg )
100 tạ
10.000 ( kg )
1000 tạ
100.000 ( kg )

1 yến bằng bao nhiêu kg

Yến là đơn vị đo khối lượng được sử dụng khá phổ biến hiện nay. 1 yến = 10 kg. Ta có bảng quy đổi yến sang kg như sau:

Bảng quy đổi yến sang kg

Yến

Kg (kilogram)

1 yến
10 ( kg )
10 yến
100 ( kg )
100 yến
1000 ( kg )
1000 yến
10000 ( kg )

1 lạng bằng bao nhiêu gam

1 lạng = 100g = 0,1 kg. Ta có bảng quy đổi lạng ra g và kg như sau:

Lạng đổi ra g (gram) -> Kg (kilogram)

Lạng

g (gram)

kg (kilogram)

1 lạng
100 ( g )
0.1 ( kg )
10 lạng
1.000 ( g )
1 ( kg )
100 lạng
10.000 ( g )
10 ( kg )
1.000 lạng

100.000 (g)

100 ( kg )
Bài tập đổi những đơn vị chức năng khối lượng : ( đang update )
Bài viết về bảng đơn vị chức năng đo khối lượng mg, g, kg, yến, tạ, tấn hy vọng sẽ đem lại những thông tin hữu dụng cho bạn đọc. Nếu có quan điểm góp phần sung sướng để lại comment phía dưới bài viết. Xin cảm ơn !

0933.54.64.76