applying tiếng Anh là gì?

play 10
applying tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng applying trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ applying tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm applying tiếng Anh
applying
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ applying

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: applying tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

applying tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ applying trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ applying tiếng Anh nghĩa là gì.

apply /ə’plai/

* ngoại động từ
– gắn vào, áp vào, ghép vào, đính vào, đắp vào, tra vào
=to plaster to the wound+ đắp thuốc vào vết thương
=to apply one’s ear to the wall+ áp tai vào tường
=to apply the brake+ bóp nhanh; đạp nhanh
– dùng ứng dụng, dùng áp dụng
=to apply a new method+ áp dụng một phương pháp mới
=to apply pressure on+ gây (dùng) sức ép đối với (ai…)
– chăm chú, chuyên tâm
=to apply oneself to a task+ chuyên tâm vào nhiệm vụ; hết lòng hết sức làm nhiệm vụ
=to apply one’s mind to something+ chú ý vào việc gì

* nội động từ
– xin, thỉnh cầu
=to apply for a post+ xin việc làm
– có thể áp dụng vào, thích ứng với, hợp với
=this applies to my case+ việc này thích ứng với trường hợp của tôi
– apply to, at hỏi
=you must apply to the secretary+ anh phải hỏi người thư ký
=apply at the ofice+ anh hãy đến hỏi ở sở

apply
– ứng dụng

Thuật ngữ liên quan tới applying

Tóm lại nội dung ý nghĩa của applying trong tiếng Anh

applying có nghĩa là: apply /ə’plai/* ngoại động từ- gắn vào, áp vào, ghép vào, đính vào, đắp vào, tra vào=to plaster to the wound+ đắp thuốc vào vết thương=to apply one’s ear to the wall+ áp tai vào tường=to apply the brake+ bóp nhanh; đạp nhanh- dùng ứng dụng, dùng áp dụng=to apply a new method+ áp dụng một phương pháp mới=to apply pressure on+ gây (dùng) sức ép đối với (ai…)- chăm chú, chuyên tâm=to apply oneself to a task+ chuyên tâm vào nhiệm vụ; hết lòng hết sức làm nhiệm vụ=to apply one’s mind to something+ chú ý vào việc gì* nội động từ- xin, thỉnh cầu=to apply for a post+ xin việc làm- có thể áp dụng vào, thích ứng với, hợp với=this applies to my case+ việc này thích ứng với trường hợp của tôi- apply to, at hỏi=you must apply to the secretary+ anh phải hỏi người thư ký=apply at the ofice+ anh hãy đến hỏi ở sởapply- ứng dụng

Đây là cách dùng applying tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ applying tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

apply /ə’plai/* ngoại động từ- gắn vào tiếng Anh là gì?
áp vào tiếng Anh là gì?
ghép vào tiếng Anh là gì?
đính vào tiếng Anh là gì?
đắp vào tiếng Anh là gì?
tra vào=to plaster to the wound+ đắp thuốc vào vết thương=to apply one’s ear to the wall+ áp tai vào tường=to apply the brake+ bóp nhanh tiếng Anh là gì?
đạp nhanh- dùng ứng dụng tiếng Anh là gì?
dùng áp dụng=to apply a new method+ áp dụng một phương pháp mới=to apply pressure on+ gây (dùng) sức ép đối với (ai…)- chăm chú tiếng Anh là gì?
chuyên tâm=to apply oneself to a task+ chuyên tâm vào nhiệm vụ tiếng Anh là gì?
hết lòng hết sức làm nhiệm vụ=to apply one’s mind to something+ chú ý vào việc gì* nội động từ- xin tiếng Anh là gì?
thỉnh cầu=to apply for a post+ xin việc làm- có thể áp dụng vào tiếng Anh là gì?
thích ứng với tiếng Anh là gì?
hợp với=this applies to my case+ việc này thích ứng với trường hợp của tôi- apply to tiếng Anh là gì?
at hỏi=you must apply to the secretary+ anh phải hỏi người thư ký=apply at the ofice+ anh hãy đến hỏi ở sởapply- ứng dụng

0933.54.64.76