Bỏ sổ hộ khẩu, dùng giấy tờ gì chứng minh nơi cư trú?

articlewriting1
Xin hỏi khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân muốn chứng tỏ nơi cư trú thì dùng sách vở gì ? Bạn đọc có email lienhecuulongreal@gmail.com gửi câu hỏi nhờ Báo Lao Động tư vấn .
Về yếu tố này, Luật sư Nguyễn Hữu Học, Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh, cho biết :Theo pháp luật tại Khoản 3, Điều 38 Luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 31.12.2022 và chỉ phải tịch thu khi công dân thực thi những thủ tục ĐK cư trú dẫn đến đổi khác thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Như vậy, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp nếu không có biến hóa gì vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 31.12.2022 .

Điều 22 Luật cư trú 2020 quy định về thủ tục đăng ký thường trú như sau:

1. Người ĐK thường trú nộp hồ sơ ĐK thường trú đến cơ quan ĐK cư trú nơi mình cư trú .

2. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

3. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ không thiếu và hợp lệ, cơ quan ĐK cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định, update thông tin về nơi thường trú mới của người ĐK vào Cơ sở tài liệu về cư trú và thông tin cho người ĐK về việc đã update thông tin ĐK thường trú ; trường hợp khước từ ĐK thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

4. Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Nếu có đổi khác về nơi thường trú công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm đăng trú tại nơi ở mới và sẽ được cơ quan công an update trong cơ sở tài liệu về cư trú .Theo lao lý tại Điều 37 Luật Cư trú 2020 thì mạng lưới hệ thống cơ sỡ tài liệu vương quốc sẽ update thông tin tương quan đến họ, tên, ngày tháng sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú …Như vậy, khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, công dân sẽ xuất trình thẻ căn cước công dân, cơ quan có thẩm quyền sẽ tra cứu được những thông tin cư trú, nhân thân .

0000000000