Cách làm bài thi, bài kiểm tra trên Azota nhanh, đơn giản, chi tiết

ScreenshotatOct2713 47 30 684x481 1

Bạn chưa biết cách sử dụng Azota và bạn đang tìm kiếm cách làm bài trên Azota bằng điện thoại, máy tính nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bài thi, bài kiểm tra trên Azota nhanh, đơn giản, chi tiết.

Cách làm bài thi, bài kiểm tra trên Azota nhanh, đơn giản, chi tiết

Cách làm bài thi, bài kiểm tra trên Azota nhanh, đơn thuần, chi tiết cụ thểBài hướng dẫn được thực thi trên máy tính Macbook Air 2017 và điện thoại cảm ứng iPhone X. Bạn hoàn toàn có thể triển khai các bước tựa như với các máy tính hệ quản lý và điều hành Windows và điện thoại thông minh Android .

1. Cách làm bài thi, bài kiểm tra trên Azota bằng điện thoại

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập đường link bài thi, bài kiểm tra bạn đã nhận từ giáo viên > Chọn BẮT ĐẦU LÀM BÀI.
 • Nhập họ và tên vào khung > Chọn XÁC NHẬN.
 • Chọn TÔI ĐÃ HIỂU.
 • Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc ngiệm bằng cách chọn các đáp án ở khung.
 • Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn Thư viện ảnh hoặc chọn Chụp ảnh để chụp ảnh trực tiếp bài làm tự luận.
 • Chọn hình ảnh bài làm trên giấy mà bạn đã chụp > Chọn Thêm và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.
 • Chọn XÁC NHẬN.
 • Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập đường link bài thi, bài kiểm tra bạn đã nhận từ giáo viên > Chọn BẮT ĐẦU LÀM BÀI.

Chọn BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Chọn BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Bước 2: Nhập họ và tên vào khung > Chọn XÁC NHẬN.

Nhập họ và tên vào khung > Chọn XÁC NHẬN” class=”lazy” height=”229″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1393876//ScreenshotatOct2713-29-31-370×229.jpg” title=”Nhập họ và tên vào khung > Chọn XÁC NHẬN” width=”370″/></p>
<p>Nhập họ và tên vào khung > Chọn XÁC NHẬN</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Tại đây sẽ xuất hiện thông báo đây là bài thi hỗn hợp có trắc nghiệm và tự luận > Chọn <strong>TÔI ĐÃ HIỂU</strong>.</p>
<p class=Chọn TÔI ĐÃ HIỂU

Chọn TÔI ĐÃ HIỂU

Bước 4: Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc ngiệm bằng cách chọn các đáp án ở khung.

Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc ngiệm bằng cách chọn các đáp án ở khung

Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc ngiệm bằng cách chọn các đáp án ở khung

Bước 5: Đối với câu hỏi tự luận thì bạn phải làm bài trên giấy, sau đó chụp ảnh bài làm của bạn > Chọn Đính kèm tự luận.

Chọn Đính kèm tự luận

Chọn Đính kèm tự luận

Bước 6: Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn Thư viện ảnh hoặc chọn Chụp ảnh để chụp ảnh trực tiếp bài làm.

Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn Thư viện ảnh” class=”lazy” height=”262″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1393876//ScreenshotatOct2713-35-31-373×262.png” title=”Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn Thư viện ảnh” width=”373″/></p>
<p>Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn Thư viện ảnh</p>
<p>Chọn hình ảnh bài làm trên giấy mà bạn đã chụp > Chọn <strong>Thêm</strong> và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất. Nếu bạn có nhiều ảnh cần tải lên thì sau khi đã tải ảnh đầu tiên xong, thì bạn thực hiện các bước tương tự để tải thêm các ảnh tiếp theo lên.</p>
<p class=Chọn hình ảnh bài làm trên giấy mà bạn đã chụp > Chọn Thêm” class=”lazy” height=”226″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1393876//ScreenshotatOct2713-37-02-372×226.jpg” title=”Chọn hình ảnh bài làm trên giấy mà bạn đã chụp > Chọn Thêm” width=”372″/></p>
<p>Chọn hình ảnh bài làm trên giấy mà bạn đã chụp > Chọn Thêm</p>
<p><strong>Bước 7:</strong> Chọn <strong>XÁC NHẬN</strong>.</p>
<p class=Chọn XÁC NHẬN

Chọn XÁC NHẬN

Bước 8: Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra.

Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra” class=”lazy” height=”481″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1393876//ScreenshotatOct2713-39-22-373×481.jpg” title=”Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra” width=”373″/></p>
<p>Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra</p>
<p>Và đây là thông báo xác nhận bạn đã nộp bài. Bạn có thể xem đáp án chi tiết cho bài thi, bài kiểm tra bằng cách chọn <strong>XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT</strong>.</p>
<p class=Chọn XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Chọn XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

2. Cách làm bài thi, bài kiểm tra trên Azota bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập đường link bài thi, bài kiểm tra bạn đã nhận từ giáo viên > Chọn BẮT ĐẦU LÀM BÀI.
 • Chọn XÁC NHẬN.
 • Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc ngiệm bằng cách chọn các đáp án ở khung.
 • Sau khi làm xong các câu hỏi trắc nghiệm thì bạn chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH.
 • Đối với câu hỏi tự luận thì bạn phải làm bài trên giấy, sau đó chụp ảnh bài làm của bạn > Chọn Đính kèm bài Tự luận.
 • Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn các hình ảnh bài làm trên giấy mà bạn đã chụp > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.
 • Chọn XÁC NHẬN.
 • Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Truy cập đường link bài thi, bài kiểm tra bạn đã nhận từ giáo viên > Chọn BẮT ĐẦU LÀM BÀI.

Chọn BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Chọn BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Bước 2: Chọn XÁC NHẬN.

Chọn XÁC NHẬN

Chọn XÁC NHẬN

Bước 3: Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc ngiệm bằng cách chọn các đáp án ở khung.

Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc ngiệm bằng cách chọn các đáp án ở khung

Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc ngiệm bằng cách chọn các đáp án ở khung

Sau khi làm xong các câu hỏi trắc nghiệm thì bạn chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH.

Sau khi làm xong các câu hỏi trắc nghiệm thì bạn chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH” class=”lazy” height=”470″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1393876//ScreenshotatOct2713-46-50-800×470.jpg” title=”Sau khi làm xong các câu hỏi trắc nghiệm thì bạn chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH” width=”800″/></p>
<p>Sau khi làm xong các câu hỏi trắc nghiệm thì bạn chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH</p>
<p>Và đây là thông báo xác nhận bạn đã nộp bài. Bạn có thể xem đáp án chi tiết cho bài thi, bài kiểm tra bằng cách chọn <strong>XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT</strong>.</p>
<p class=Chọn XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Chọn XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bước 4: Đối với câu hỏi tự luận thì bạn phải làm bài trên giấy, sau đó chụp ảnh bài làm của bạn > Chọn Đính kèm bài Tự luận.

Chọn Đính kèm bài Tự luận

Chọn Đính kèm bài Tự luận

Bước 5: Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn các hình ảnh bài làm trên giấy mà bạn đã chụp > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.

Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn các hình ảnh bài làm trên giấy mà bạn đã chụp > Chọn Open” class=”lazy” height=”326″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1393876//ScreenshotatOct2713-51-07-800×326.jpg” title=”Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn các hình ảnh bài làm trên giấy mà bạn đã chụp > Chọn Open” width=”800″/></p>
<p>Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn các hình ảnh bài làm đã chụp > Chọn Open</p>
<p><strong>Bước 6:</strong> Chọn <strong>XÁC NHẬN</strong>.</p>
<p class=Chọn XÁC NHẬN

Chọn XÁC NHẬNBạn hoàn toàn có thể kiểm tra số lượng hình ảnh mà bạn đã tải lên có đúng với số lượng ảnh bạn muốn nộp hay chua bằng cách xem tên và số lượng các ảnh mà bạn đã upload lên .

Xem tên và số lượng các ảnh mà bạn đã upload lên

Xem tên và số lượng các ảnh mà bạn đã upload lên

Bước 7: Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra.

Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra” class=”lazy” height=”476″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1393876//ScreenshotatOct2713-55-13-800×476.jpg” title=”Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra” width=”800″/></p>
<p>Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra</p>
<p>Và đây là thông báo xác nhận bạn đã nộp bài. Bạn có thể xem đáp án chi tiết cho bài thi, bài kiểm tra bằng cách chọn <strong>XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT</strong>.</p>
<div style=

Xem thêm: Cách làm đậu phộng rang tỏi ớt giòn ngon – chua ngọt đủ cả

Chọn XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Chọn XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾTBài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách làm bài thi, bài kiểm tra trên Azota nhanh, đơn thuần, cụ thể. Nếu bạn thấy hữu dụng thì hãy san sẻ với bè bạn và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé !

0933.54.64.76