Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States

articlewriting1
CẤP GIẤY KHAI SINH VÀ HỘ CHIẾU VIỆT NAM CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SINH TẠI HOA KỲ
A.THỦ TỤC HỒ SƠ
I. KHAI SINH :

1. Đối với trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ, có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, hoặc có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch; hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai.

a. Nếu đã đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Hoa Kỳ ( Không xử lý ghi chú khai sinh cho trẻ nhỏ sinh trước 1/7/2009 ). Hồ sơ gồm :

Đơn xin ghi chú vào sổ hộ tịch việc sinh đã đăng kí tại cơ quan hộ tịch Hoa Kỳ (mẫu download pdf) và đề nghị được cấp giấy khai sinh theo biểu mẫu của Việt Nam.

– Bản chính / sao hộ chiếu Nước Ta còn giá trị ( từ trang 1 đến trang 4 và trang có thị thực của Hoa Kỳ ) của cha và mẹ ( xuất trình bản chính để so sánh ). Nếu cha mẹ không có hộ chiếu Nước Ta thì phải nộp các sách vở có giá trị chứng tỏ có quốc tịch Nước Ta như : Giấy xác nhận có quốc tịch Nước Ta, giấy xác nhận đăng kí công dân, giấy ĐK giữ quốc tịch Nước Ta .
– Bản chụp sách vở chứng tỏ cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như : Giấy kiểm chứng nhập cư Hoa Kỳ ( I94 ), I-20, hợp đồng lao động hoặc visa còn giá trị so với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh ( so với người thường trú tại Hoa Kỳ ) .
– Bản chính / sao Giấy ghi nhận kết hôn .
– Bản chính / sao Giấy khai sinh do Hoa Kỳ cấp .
– Lệ phí : Trả bằng Money order hoặc cashier check cho Embassy of Vietnam .
– Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking ( như Express Mail ( USPS ) hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX ) và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có nhu yếu trả tác dụng bằng đường bưu điện. Vì sự bảo đảm an toàn của sách vở của quý vị, xin đề xuất quý vị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác .
b. Nếu chưa đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của quốc tế, hồ sơ gồm :

Đơn xin đăng kí khai sinh (mẫu download pdf)

– Bản chính / sao hộ chiếu Nước Ta còn giá trị ( từ trang 1 đến trang 4 và trang có thị thực của Hoa Kỳ ) của cha và mẹ ( xuất trình bản chính để so sánh ). Nếu cha mẹ không có hộ chiếu Nước Ta thì phải nộp các sách vở có giá trị chứng tỏ có quốc tịch Nước Ta như : Giấy xác nhận có quốc tịch Nước Ta, giấy đăng kí giữ quốc tịch Nước Ta .
– Bản chụp sách vở chứng tỏ cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như : Giấy kiểm chứng nhập cư Hoa Kỳ ( I94 ), I-20, hợp đồng lao động hoặc visa còn giá trị so với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh ( so với người thường trú tại Hoa Kỳ ) .
– Bản chụp Giấy ghi nhận kết hôn ( xuất trình bản chính để so sánh ) .
– Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác lập được người cha thì phần ghi về người cha trong đơn ĐK khai sinh để trống. Nếu vào thời gian ĐK khai sinh có người nhận con thì sẽ phối hợp thủ tục nhận con và ĐK khai sinh .
– Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế của Hoa Kỳ cấp ( Đại sứ quán sẽ lưu hồ sơ Bản chính Giấy chứng sinh này ) .
– Lệ phí : Trả bằng Money order hoặc cashier check cho Embassy of Vietnam .
2. Đối với trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ sau ngày 1/7/2009, chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Nước Ta còn người kia có quốc tịch quốc tế ( không xử lý so với các trường hợp trẻ sinh trước ngày 1/7/2009 ), ngoài triển khai theo hướng dẫn trên, cần nộp thêm :

Văn bản lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con (mẫu download pdf). Giấy thỏa thuận chọn quốc tịch cho con phải được ký trước mặt viên chức lãnh sự. Trong trường hợp không trực tiếp đến Đại sứ quán, văn bản này cần được công chứng và chứng thực bởi Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State-level Department of State) hoặc Văn phòng Công chứng Bộ Ngoại giao tiểu bang (Office of Authentication).

II. CẤP HỘ CHIẾU CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM MỚI SINH TẠI HOA KỲ

Cha / mẹ hoàn toàn có thể nộp đơn ý kiến đề nghị cấp hộ chiếu cho con tại Đại sứ quán ngay sau hoặc đồng thời với việc xin cấp giấy khai sinh cho con mới sinh tại Đại sứ quán. Xin quan tâm là Đại sứ quán chỉ đảm nhiệm xem xét các hồ sơ xin cấp hộ chiếu cho công dân Nước Ta mới sinh tại Hoa Kỳ và hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ .
Hộ chiếu cấp cho công dân Nước Ta mới sinh tại Hoa Kỳ có giá trị dài nhất là 5 năm và ngắn nhất là 2 năm tính đến ngày trẻ nhỏ đó đủ 14 tuổi. Hồ sơ gồm :

1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (mẫu download pdf) do cha/mẹ khai và kí thay, kèm ảnh theo quy định.

2. Bản chụp giấy khai sinh do Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Nước Ta tại Hoa Kỳ cấp ( xuất trình bản chính để so sánh ) .
3. Bản chụp hộ chiếu ( từ trang 1 đến trang 4 và trang thị thực của Hoa Kỳ ) hộ chiếu của cha mẹ. Bản chụp hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở cư trú của trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ ( nếu có ) .
4. Bản chụp sách vở chứng tỏ cha mẹ và trẻ đó đang cư trú tại Hoa Kỳ như : Giấy kiểm chứng nhập cư Hoa Kỳ ( I94 ), I-20 so với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh ( so với người thường trú tại Hoa Kỳ ) .
5. Lệ phí : Trả bằng Money order hoặc cashier check cho Embassy of Vietnam .
B. NỘP HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ :
Quý vị hoàn toàn có thể nộp hồ sơ và nhận hiệu quả trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc gửi qua đường thư tín các hồ sơ này :
1. Nếu nộp trực tiếp tại Đại sứ quán, cha mẹ cần mang bản chính các sách vở như hộ chiếu, thẻ xanh, giấy kết hôn, giấy khai sinh …. tới Đại sứ quán để xuất trình và trực tiếp kí tên vào đơn xin ĐK khai sinh hoặc đơn xin ghi chú và văn bản lựa chọn quốc tịch cho con trước mặt viên chức lãnh sự của Đại sứ quán. Nhận hiệu quả trực tiếp tại Đại sứ quán theo giấy hẹn ( pick up slip ) .
2. Nếu gửi qua đường thư tín, cha mẹ trẻ hoàn toàn có thể nộp bản sao có công chứng các loại : hộ chiếu, giấy kết hôn của cha mẹ và giấy khai sinh của trẻ. Riêng chữ ký của cha mẹ trên văn bản đồng thuận về lựa chọn quốc tịch cho con phải được công chứng tại Notary Public và có xác nhận của Văn phòng Công chứng Bộ Ngoại giao Tiểu bang ( Secretary of State ) nơi cha mẹ đang cư trú. Cần đính kèm theo hồ sơ một bì thư gửi trả có tracking number, đã trả tiền cước phí bưu điện ( hoàn toàn có thể mua các return label tại www.usps.com hoặc www.fedex.com hoặc dán tem thư theo từng loại dịch vụ. Vì sự bảo đảm an toàn của các loại sách vở này, đề xuất không sử dụng các dịch vụ bưu tín khác .
3. Việc gửi đến và gửi trả hồ sơ chỉ triển khai trên chủ quyền lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đại sứ quán không nhận hồ sơ, gửi trả tác dụng đi quốc tế hoặc các trường hợp trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh tại Đại sứ quán, nhưng đã về Nước Ta sinh sống theo .
C. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT :
Thời gian xử lý tùy thuộc vào tính triển khai xong của hồ sơ. Nếu hồ sơ rất đầy đủ và không phải xác định về quốc tịch Nước Ta của cha / mẹ, thời hạn xử lý hoàn toàn có thể trong vòng một tháng. Nếu hồ sơ chưa không thiếu hoặc cần phải xác định về quốc tịch Nước Ta của cha / mẹ, thời hạn xử lý tùy thuộc vào hiệu quả xác định tại các cơ quan của thẩm quyền của Nước Ta .
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về thủ tục hồ sơ, các loại phí và lệ phí hay bì thư gửi trả … xin vui vẻ liên hệ với Phòng Lãnh sự Đại sứ quán .

D. Thương Mại Dịch Vụ bưu điện hai chiều ( Door-To-Door Service ) tại địa chỉ :
http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/dang-ky-su-dung-dich-vu-bi-thu-fedex

 

– Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trụ sở Đại sứ quán từ 9:00 AM  đến 12:00 PM và 02:00 PM đến 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ.
– Giải đáp qua điện thoại: (202) 716-8666 hoặc (202) 615-4141.
– Gửi hồ sơ qua đường thư tín theo địa chỉ:

Embassy of Vietnam
1233 20th St, NW, Suite 400
Washington DC 20036

Fax: 202 861 0917
Email: lienhecuulongreal@gmail.com

0933.54.64.76