Cách mạng tư sản là gì?

cach mang tu san la gi
Cách mạng tư sản được coi là một trong những yếu tố lớn trong lịch sử dân tộc quốc tế cận đại, nó không chỉ lưu lại sự đổi khác của chính những vương quốc thực thi cách mạng, mà còn là bước chuyển mình của nền cách mạng quốc tế .

Cách mạng tư sản là gì? Ý nghĩa lớn nhất mà những cuộc cách mạng này đem lại là gì? Với nội dung bài viết dưới đây hãy đi tìm hiểu về những vấn đề này.

Cách mạng tư sản là gì?

Cách mạng tư sản là những cuộc cách mạng do giai cấp tư sản hay những tầng lớp quý tộc mới chỉ huy với mục tiêu chính là nhằm mục đích lật đổ chính sách phong kiến thời bấy giờ để thiết lập ra nền thống trị mới của giai cấp tư sản và đồng thời cũng là mở đường cho sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản .

Theo ghi chép thì cuộc cách mạng tư sản đầu tiên đã được diễn ra vào thế kỉ thứ 16 và đến hết thế kỉ 20 đã chấm dứt thời đại của những cuộc cách mạng tư sản. Cách mạng tư sản đã thiết lập nền dân chủ vô sản, tạo ra những bước phát triển mạng mẽ trong lực lượng sản xuất.

Bạn đang đọc: Cách mạng tư sản là gì?

Đồng thời đây còn được coi như là một bước tân tiến vượt bậc về phương pháp sản xuất, một bước lớn có ý nghĩa quan trọng trong quy trình tăng trưởng của xã hội loài người .
Nhưng về sâu xa thì cách mạng tư sản vẫn giữ nguyên thực chất là sự bóc lột, nó chỉ là sự sửa chữa thay thế chính sách bóc lột của những tầng lớp phong kiến bằng sự bóc lột của chính sách tư bản chủ nghĩa. Do vậy, nhìn chung cuộc cách mạng này vẫn còn nhiều hạn chế vì chưa xử lý triệt để được những yếu tố cơ bản của xã hội, vẫn là chính sách con người bóc lột con người .

cach mang tu san la gi

Một số cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu

Cách mạng tư sản của Hà Lan được ghi nhận là cuộc cách mạng tư sản tiên phong trên quốc tế, diễn ra vào năm 1566, cuộc cách mạng nhằm mục đích chống lại sự quản lý của Felipe II của Tây Ban Nha. Kết quả đến năm 1648, cách mạng Hà Lan đã giành được thắng lại, tiến lên theo con đường chủ nghĩa tư bản .
Tiếp đến phải kể đến đó chính là cách mạng tư sản của Pháp diễn ra từ năm 1789 đến năm 1799, đây là cuộc cách mạng đã làm sụp đổ chính sách phong kiến ở Pháp, đồng thời giải phóng cho toàn thể nhân dân, thiết lập chính sách mới mà ở đó ruộng đất được chia đều cho người dân, đồng thời thiết lập lên quyền bình đẳng giữa người với người .
Cuộc cách mạng tư sản của Anh diễn ra từ năm 1642 đến năm 1651 với nhiều đại chiến lớn. Đến sau cuối cách mạng Anh đã giành được thắng lợi do nhận được sự ủng họ can đảm và mạnh mẽ từ quần chúng nhân dân. Cuộc cách mạng này đã dọn đường cho chủ nghĩa tư bản được tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời báo hiệu sự suy vong của chế độ quân chủ chuyên chế .
Cách mạng tư sản ở Bắc Mỹ diễn ra từ năm 1765 đến năm 1783 trên 13 thuộc địa của đế quốc Anh ở khu vực Bắc Mỹ, đây được xem là cuộc cách mạng của tư tưởng và chính trị. Trải qua mấy thập kỉ chiến đấu, vào ngày 4/7/1776 thì bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ đã chính chính được công bố, đây được xem như lời công bố các quyền tự do dân chủ và chứng minh và khẳng định nền độc lập của các thuộc địa Anh ở khu vực Bắc Mỹ .

Mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng tư sản

Mục tiêu chính của các cuộc cách mạng tư sản là nhằm mục đích xử lý những xích míc giữa quan hệ sản xuất phong kiến với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản tham chiến nhằm mục đích dạt bỏ trọn vẹn mọi cản trở để tạo điều kiện kèm theo cho chủ nghĩa tư bản được tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ .

Hơn nữa, cách mạng tư sản diễn ra với mục đíc là để lật đổ chế độ phong kiến đang cầm quyền, đưa giai cấp tư sản lên làm giai cấp cấm quyền. Từ đó quyền lực sẽ chỉ tập trung vào giai cấp tư sản, họ sẽ đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản.

Còn về trách nhiệm thì nhìn chung mỗi cuộc cách mạng diễn ra ở những vương quốc khác nhau thì đều mang trong mình những trách nhiệm nhất định, những cũng có những đặc thù riêng và chung, như :
– Cách mạng tư sản Hà Lan : Với trách nhiệm là lật độ ách thống trị của vương triều Tây Ban Nha, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền đồng thời mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng .
– Cách mạng tư sản Anh : Có trách nhiệm chính là mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng, đem lại quyền lợi và nghĩa vụ cho những tầng lớp quý tộc mới và tư sản
– Cách mạng tư sản Bắc Mỹ : Nhiệm vụ chủ chốt là giành độc lập và chuẩn bị sẵn sàng cho sự sinh ra của Hợp chủng quốc Hoa Kì
– Cách mạng tư sản Pháp : Nhằm lật đổ trọn vẹn chính sách phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền và mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng .

Ý nghĩa của cách mạng tư sản

Có thể thấy hầu hết các cuộc cách mạng tư sản đều có chung một mục tiêu, trách nhiệm chính đó chính là lật đổ cơ quan chính phủ cầm quyền cũ và mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng. Do vậy nó có ý nghĩa là đã làm lung lay tận gốc vào chính sách phong kiến .
Có thể nói cách mạng tư sản như một đòn chí mạng vào chính sách phong kiến, làm chế này đọ này dần sụp đổ .

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên đã đem lại những ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, nó đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang, lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế.

Không những vậy, nó còn giải phóng cho toàn thể nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân .
Nói chung, các cuộc cách mạng tư sản có ý nghĩa lớn nhất đó chính là đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng ở những vương quốc này, đưa quốc gia tăng trưởng bền vững và kiên cố theo con đường chủ nghĩa tư bản, đòi lại quyền bình đẳng cho người dân lao động trên khắp cả nước .

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về Cách mạng tư sản là gì? Nếu còn gì thắc mắc về vấn đề này thì Qúy khách hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

0933.54.64.76