Cấu tạo và chức năng của hoa

sinh 6 bai 28 3

30/03/2020 | 09:27:30

1. Các bộ phận của hoa

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 28

Hình 1 : Sơ đồ cấu tạo của hoa

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 28

Hình 2 :
A – Nhị hoa với bao phấn cắt ngang
B – Nhụy hoa với bầu cắt ngang
Hoa gồm những bộ phận : đài, tràng ( cánh hoa ), nhị, nhụy .

  • Nhị gồm: chỉ nhị và bao phấn (chứa hạt phấn).
  • Nhụy gồm: đầu, vòi, bầu nhụy, noãn trong bầu nhụy.

2. Chức năng các bộ phận của hoa

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 28

Hình 3 : Một số loài hoa
Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực
Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái
⇒ Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản hầu hết của hoa
Đài và tràng làm thành bao hoa để bảo vệ nhị và nhụy

3. Tổng kết

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 28

Hình 4 : Sơ đồ tư duy Chức năng của hoa

A. Tóm tắt lý thuyết:

Hoa gồm có những bộ phận chính : đài, tràng, nhị và nhụy. Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy. Tràng gồm nhiều cánh hoa, sắc tố của cánh hoa khác nhau tùy loại. Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực. Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái. Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản hầu hết của hoa .

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 95 Sinh học lớp 6:

Bài 1: (trang 95 SGK Sinh 6)

Làm tiêu bản những bộ phận của hoa :
Tách những bộ phận của một hoa, xếp lần lượt những bộ phận đã tách theo vị trí của chúng ở trên hoa. Dùng keo hoặc băng dính dán chặt chúng trên giấy theo thứ tự đã đặt. Ghi chú tên và tính năng chính mỗi bộ phận của hoa đó .
Đáp án và hướng dẫn giải bài 1 :
Làm tiêu bản những bộ phận của hoa theo trình tự như ghi ở phần hướng dẫn giải bài tập trong SGK .

Bài 2: (trang 95 SGK Sinh 6)

Quan sát những loại hoa khác nhau :
Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn trọng những bộ phận của từng hoa, tìm những điểm giống nhau và khác nhau của những hoa đó ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 2 :
Chọn 3 loại hoa khác nhau ( ví dụ điển hình : hoa hồng, hoa cải, hoa súng … ), quan sát từng bộ phận để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng ( quan tâm bộ phận : đế, đài, tràng, nhị, nhụy ) .

Bài 3: (trang 95 SGK Sinh 6)

Hãy nêu tên, đặc thù và công dụng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 3 :
Đài :

  • Cấu tạo: phần loe ra, trên đế và cuống hoa.
  • Chức năng: bảo vệ nhị và nhụy.

Tràng:

  • Cấu tạo: gồm nhiều cánh hoa, tạo thành bao hoa, màu hoa khác nhau.
  • Chức năng: thu hút côn trùng, bảo vệ nhị và nhụy hoa.

Nhị :

  • Cấu tạo: gồm chỉ nhị và bao phấn, chứa hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.
  • Chức năng: cơ quan sinh sản của hoa

Nhụy :

  • Cấu tạo: gồm bầu nhụy, vòi nhụy và đầu nhụy, có chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.
  • Chức năng: cơ quan sinh sản của hoa.

Bộ phận quan trọng nhất của hoa là nhị và nhụy hoa vì nhị và nhụy hoa chứa tế bào sinh dục đực và sinh dục cái và là cơ quan sinh sản đa phần của hoa .

Source: https://cuulongreal.com
Category: Hoa Lan

0933.54.64.76