cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp

articlewriting1

cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.39 MB, 159 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM
KHOA KIẾN TRÚC
BỘ MÔN CÔNG NGHIỆP & KỸ THUẬT KIẾN TRÚC

Môn học:

cấu tạo KIẾN TRÚC công nghiệp

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

THS.KTS. DƯƠNG TRỌNG BÌNH

BÀI 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG TRONG
THIẾT KẾ CẤU TẠO
KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

§ KIEÁN TRUÙC COÂNG NGHIEÄP:

§ KIEÁN TRUÙC COÂNG NGHIEÄP:

§ KIEÁN TRUÙC COÂNG NGHIEÄP:

§ KIEÁN TRUÙC COÂNG NGHIEÄP:

Đ NHAỉ SAN XUAT CONG NGHIEP:

Đ NHAỉ SAN XUAT CONG NGHIEP:

§ CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP:
KHÁI NIỆM:
o Cấu tạo: Hệ thống chi tiết liên kết các bộ phận trong công
trình kiến trúc.
o Về cơ bản, NCN được hình thành từ các bộ phận như nhà dân
dụng, nhưng giải pháp liên kết tương đối khác biệt.
o Tồn tại một số bộ phận đặc biệt: dầm cầu chạy – cửa sổ mái
– hệ giằng – kết cấu đỡ thiết bò sản xuất – sàn thao tác – v.v…

§ CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP:
YẾU TỐ TÁC ĐỘNG:
o Đặc điểm quá trình sản xuất.
ü
ü
ü
ü
ü

Sử dụng thiết bò – công nghệ sản xuất
Sử dụng thiết bò vận chuyển có tải trọng lớn
Phát sinh nhiều ô nhiễm
Phát sinh nhiều lọai tải trọng động – rung

Yêu cầu vệ sinh môi trường sản xuất

o Điều kiện tư nhiên – xã hội

ü Khí hậu
ü Đòa chất – Thủy văn
ü Trình độ kỹ thuật xây dựng

o Thẫm mỹ – Kinh tế

§ CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP:
PHƯƠNG CHÂM THIẾT KẾ:
o Phù hợp yêu cầu chức năng sản xuất
o Bền vững dưới tác động của các lọai tải trọng
o Bền vững dưới tác động của môi trường sản xuất và tự nhiên
o Đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa xây dựng
o Phù hợp yêu cầu thẫm mỹ và kinh tế xây dựng

§ CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO:

1. BỘ PHẬN KẾT CẤU CHỊU LỰC:
ü Móng – Dầm móng – Cột – Kết cấu mang lực mái – Của sổ mái
ü Dầm sàn – Bản sàn
ü Hệ giằng cột – Hệ giằng mái

2. BỘ PHẬN KẾT CẤU ĐỢ THIẾT BỊ:
ü Đỡ thiết bò vận chuyển
ü Đỡ thiết bò sản xuất

3. BỘ PHẬN KẾT CẤU BAO CHE:
ü Bao che theo phương đứng
ü Bao che theo phương ngang

4. BỘ PHẬN SÀN NỀN – GIAO THÔNG.

§ CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO:

HỆ KHUNG BTCT
NCN MỘT TẦNG

§ CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO:

HỆ KHUNG THÉP
NCN MỘT TẦNG

§ CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO:

HỆ KHUNG BTCT
NCN NHIỀU TẦNG

§MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA:

§MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA:

§MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA:

§MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA:

§MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA:

§MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA:

§ VẬT LIỆU XÂY DỰNG:

1. KẾT CẤU CHỊU LỰC:
ü
ü
ü
ü

Khung bêtông cốt thép
Khung thép
Khung hỗn hợp: btct + thép
Kết cấu không gian

2. KẾT CẤU BAO CHE:
ü Khối xây nhỏ: gạch – block gạch – ngói – …
ü Tấm lớn: tole – panen bêtông – nhôm – kính – …

3. KẾT CẤU SÀN NỀN – GIAO THÔNG.

§ CÁC BIỆN PHÁP THI CÔNG:

1. THI CÔNG TÒAN KHỐI.
2. THI CÔNG LẮP GHÉP.
3. THI CÔNG BÁN LẮP GHÉP.

BÀI 2:

KẾT CẤU CHỊU LỰC
NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG

§ CÁC DẠNG KHUNG CHỊU LỰC :

1. KẾT CẤU TƯỜNG CHỊU LỰC.
2. KẾT CẤU KHUNG PHẲNG CHỊU LỰC.
3. KẾT CẤU KHUNG KHÔNG GIAN.

Đ NHAỉ SAN XUAT CONG NGHIEP : Đ NHAỉ SAN XUAT CONG NGHIEP : § CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP : KHÁI NIỆM : o Cấu tạo : Hệ thống chi tiết cụ thể link những bộ phận trong côngtrình kiến trúc. o Về cơ bản, NCN được hình thành từ những bộ phận như nhà dândụng, nhưng giải pháp link tương đối độc lạ. o Tồn tại 1 số ít bộ phận đặc biệt quan trọng : dầm cầu chạy – hành lang cửa số mái – hệ giằng – cấu trúc đỡ thiết bò sản xuất – sàn thao tác – v.v … § CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP : YẾU TỐ TÁC ĐỘNG : o Đặc điểm quy trình sản xuất. Sử dụng thiết bò – công nghệ tiên tiến sản xuấtSử dụng thiết bò luân chuyển có tải trọng lớnPhát sinh nhiều ô nhiễmPhát sinh nhiều lọai tải trọng động – rungYêu cầu vệ sinh thiên nhiên và môi trường sản xuấto Điều kiện tư nhiên – xã hộiü Khí hậuü Đòa chất – Thủy vănü Trình độ kỹ thuật xây dựngo Thẫm mỹ – Kinh tế § CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP : PHƯƠNG CHÂM THIẾT KẾ : o Phù hợp nhu yếu tính năng sản xuấto Bền vững dưới ảnh hưởng tác động của những lọai tải trọngo Bền vững dưới ảnh hưởng tác động của thiên nhiên và môi trường sản xuất và tự nhiêno Đáp ứng nhu yếu công nghiệp hóa xây dựngo Phù hợp nhu yếu thẫm mỹ và kinh tế tài chính thiết kế xây dựng § CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO : 1. BỘ PHẬN KẾT CẤU CHỊU LỰC : ü Móng – Dầm móng – Cột – Kết cấu mang lực mái – Của sổ máiü Dầm sàn – Bản sànü Hệ giằng cột – Hệ giằng mái2. BỘ PHẬN KẾT CẤU ĐỢ THIẾT BỊ : ü Đỡ thiết bò vận chuyểnü Đỡ thiết bò sản xuất3. BỘ PHẬN KẾT CẤU BAO CHE : ü Bao che theo phương đứngü Bao che theo phương ngang4. BỘ PHẬN SÀN NỀN – GIAO THÔNG. § CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO : HỆ KHUNG BTCTNCN MỘT TẦNG § CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO : HỆ KHUNG THÉPNCN MỘT TẦNG § CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO : HỆ KHUNG BTCTNCN NHIỀU TẦNG § MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA : § MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA : § MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA : § MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA : § MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA : § MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA : § VẬT LIỆU XÂY DỰNG : 1. KẾT CẤU CHỊU LỰC : Khung bêtông cốt thépKhung thépKhung hỗn hợp : btct + thépKết cấu không gian2. KẾT CẤU BAO CHE : ü Khối xây nhỏ : gạch – block gạch – ngói – … ü Tấm lớn : tole – panen bêtông – nhôm – kính – … 3. KẾT CẤU SÀN NỀN – GIAO THÔNG. § CÁC BIỆN PHÁP THI CÔNG : 1. THI CÔNG TÒAN KHỐI. 2. THI CÔNG LẮP GHÉP. 3. THI CÔNG BÁN LẮP GHÉP.BÀI 2 : KẾT CẤU CHỊU LỰCNHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG § CÁC DẠNG KHUNG CHỊU LỰC : 1. KẾT CẤU TƯỜNG CHỊU LỰC. 2. KẾT CẤU KHUNG PHẲNG CHỊU LỰC. 3. KẾT CẤU KHUNG KHÔNG GIAN .

0933.54.64.76