Toàn bộ chi phí sang tên Sổ đỏ năm 2021

chi phi sang ten so do nam 2020 0402233503
Sang tên Sổ đỏ là bước sau cuối để hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi cho, thừa kế quyền sử dụng đất. Để biết rõ những khoản tiền phải nộp hãy xem pháp luật về chi phí sang tên Sổ đỏ năm 2021 dưới đây .Giải thích về cách gọi :
– Sang tên Sổ đỏ là cách thường gọi của dân cư, theo pháp luật của pháp lý đất đai, sang tên Sổ đỏ có tên gọi là “ ĐK dịch chuyển ” .

– Chi phí sang tên Sổ đỏ là các khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện theo quy định (không tính các khoản tiền thuê người khác thực hiện việc sang tên).

Các trường hợp phải sang tên Sổ đỏ

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 95 và khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, sang tên Giấy ghi nhận ( sang tên Sổ đỏ ) được triển khai trong những trường hợp sau :
TT
Trường hợp
Điều kiện triển khai
1
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị xã với hộ mái ấm gia đình, cá thể khác .
Người sử dụng đất được thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, thừa kế, Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có những điều kiện kèm theo sau :
– Có Sổ đỏ, trừ 02 trường hợp ;
– Đất không có tranh chấp ;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
– Trong thời hạn sử dụng đất .
2
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( người dân thường gọi là mua và bán đất ) .
3
Để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp lý .
4
Tặng cho quyền sử dụng đất .
5
Góp vốn bằng quyền sử dụng đất .

Chi phí sang tên Sổ đỏ năm 2021

1. Phí công chứng

* Trường hợp vận dụng :
Khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất .
* Mức thu phí công chứng như thế nào ?
– Căn cứ tính phí công chứng :
+ Đối với chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất ( không có nhà ở ) .
Theo tiết a1 điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC, mức thu phí công chứng được tính trên giá trị quyền sử dụng đất .
+ Đối với chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất mà có nhà ở, gia tài khác gắn liền trên đất thì địa thế căn cứ tính phí công chứng là tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị gia tài gắn liền với đất, giá trị nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng trên đất .

Chi phí sang tên Sổ đỏ năm 2020

Chi phí sang tên Sổ đỏ năm 2021 (Ảnh minh họa)
 

– Mức thu phí công chứng :
Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC mức thu phí công chứng như sau :
TT
Giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch
Mức thu
( đồng / trường hợp )
1
Dưới 50 triệu đồng .
50.000 đồng .
2
Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng .
100.000 đồng .
3
Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng .
0,1 % giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch .
4
Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng .
01 triệu đồng + 0,06 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng .
5
Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng .
2,2 triệu đồng + 0,05 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng .
6
Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng .
3,2 triệu đồng + 0,04 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng .
7
Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng .
5,2 triệu đồng + 0,03 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng .

8

Trên 100 tỷ đồng .
32,2 triệu đồng + 0,02 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng ( mức thu tối đa là 70 triệu đồng / trường hợp ) .
Lưu ý : Trường hợp giá đất, giá gia tài do những bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lao lý vận dụng tại thời gian công chứng thì giá trị tính phí công chứng tính như sau :
Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị gia tài tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng gia tài ghi trong hợp đồng, thanh toán giao dịch ( x ) Giá đất, giá gia tài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp luật .

2. Thuế thu nhập cá nhân

* Trường hợp vận dụng
Khi chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất .
* Mức thuế thu nhập cá thể phải nộp
– Khi chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất : Thuế thu nhập cá thể phải nộp là 2 % giá trị chuyển nhượng ủy quyền ( theo Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC ) .
– Khi Tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất :
Theo điểm c khoản 1 và khoản 4 Điều 16 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, thuế thu nhập cá thể so với thu nhập từ quà Tặng Kèm, thừa kế là quyền sử dụng đất ( không có nhà ở, gia tài khác gắn liền với đất ) được tính như sau :
Thuế thu nhập cá thể
=
Giá trị quyền sử dụng đất ( địa thế căn cứ vào Bảng giá đất )
x
10 %
Lưu ý : Không phải ai nhận chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho cũng phải nộp thuế .
Xem thêm : 2 trường hợp được miễn thuế khi mua và bán nhà đất

3. Lệ phí trước bạ

Căn cứ Điều 5 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP, khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP lệ phí trước bạ được tính như sau :
Trường hợp 1 : Khi giá chuyển nhượng ủy quyền cao hơn giá nhà, đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý
Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua và bán nhà cao hơn giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành thì giá tính lệ phí trước bạ so với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua và bán nhà ( thường vận dụng khi chuyển nhượng ủy quyền – mua và bán ) .
Lệ phí trước bạ
=
0.5 %
x
Giá chuyển nhượng ủy quyền
Trường hợp 2 : Khi giá chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý, khi Tặng Ngay cho, thừa kế nhà đất .
* Mức nộp lệ phí với đất
Lệ phí trước bạ
=
0.5 %
x
Diện tích
x
Giá 01 mét vuông tại Bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành
* Mức nộp lệ phí so với nhà ở :
Lệ phí trước bạ
=
0.5 %
x
(
Diện tích
x
Giá 01 mét vuông
x
Tỷ lệ ( % ) chất lượng còn lại ) )

Trong đó:

– Giá tính lệ phí trước bạ so với nhà là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành theo lao lý của pháp lý về kiến thiết xây dựng tại thời gian kê khai lệ phí trước bạ .
Riêng :
+ Giá tính lệ phí trước bạ so với nhà thuộc chiếm hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo lao lý của pháp lý về bán nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước là giá cả trong thực tiễn ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh .
+ Giá tính lệ phí trước bạ so với nhà mua theo phương pháp đấu giá theo pháp luật của pháp lý về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tiễn ghi trên hóa đơn bán hàng .
– Giá 01 mét vuông nhà là giá thực tiễn kiến thiết xây dựng “ mới ” 01 mét vuông sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành .
– Tỷ lệ ( % ) chất lượng còn lại do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành theo lao lý của pháp lý .

Ngoài ra, trong một số trường hợp phải nộp thêm một số khoản phí, lệ phí khác như: Phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận,…những khoản phí và lệ phí này do HĐND cấp tỉnh quy định (theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC) nên mỗi tỉnh, thành có thể có mức thu khác nhau.

Trên đây là hàng loạt chi phí sang tên Sổ đỏ năm 2021. Tùy từng trường hợp mà chi phí sang tên Sổ đỏ hoàn toàn có thể khác nhau vì có trường hợp được miễn, lệ phí trước bạ khác nhau vì Bảng giá đất từng tỉnh, thành khác nhau .

>> Sang tên Sổ đỏ năm 2021: Toàn bộ những hướng dẫn mới nhất

Khắc Niệm

0000000000