Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

articlewriting1
Tóm tắt quy trình công tác làm việcTừ 12/1974 – 6/1975 : Tham gia công tác làm việc bí hiểm, làm liên lạc thuộc Ban Binh vận Thành ủy Hồ Chí Minh – Gia Định .Từ 7/1975 – 01/1983 : Công tác tại Văn phòng Quận ủy 1, sau đó học lý luận chính trị tầm trung tại trường Đảng Nguyễn Văn Cừ .

Từ 02/1983 – 9/1989: Đảng ủy viên phụ trách công tác dân vận, sau đó làm Bí thư Đảng ủy phường 11, Quân 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

Từ 10/1989 – 02/1992 : Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh .Từ 3/1992 – 10/1996 : Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh .Từ 11/1996 – 9/1998 : Ủy viện Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy Ban Nhân Dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh .Từ 10/1998 – 10/2001 : Phó Chủ tịch Thường Trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ( 1999 – 2004 )

Từ 11/2001 – 5/2005: Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XI

Từ 6/2005 – 9/2007 : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số – Gia đình và Trẻ em Nước Ta ; Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng .Từ 9/2007 – 6/2009 : UVDKTW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự văn minh của phụ nữ Nước Ta. Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Nước Ta .Từ 6/2009 – 02/2015 : Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Tại Đại hội Đại biểu toàn nước lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Vĩnh Long .Từ 02/2015 – 04/2016 : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII .

Từ 02/2015 – 04/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ 08/4/2016 đến 23/9/2018 : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV .Từ 23/9/2018 đến 23/10/2018 : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV .Từ 23/10/2018 đến 06/4/2021 : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV .

0912.44.1586