Kiến thức chứng khoán phái sinh – VNDIRECT mang đến cho khách hàng

CKPS Kienthuc 04

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH LÀ GÌ?

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở.

Chứng khoán phái sinh pháp luật quyền lợi và nghĩa vụ và / hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng so với việc giao dịch thanh toán và / hoặc chuyển giao gia tài cơ sở với một mức giá được thỏa thuận hợp tác trước vào một thời gian nhất định trong tương lai .
Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh hoàn toàn có thể là sản phẩm & hàng hóa như nông sản, sắt kẽm kim loại, v, v .. hoặc công cụ kinh tế tài chính như CP, trái phiếu, lãi suất vay, v.v.

Để tham gia thị trường Chứng khoán phái sinh, Hãy mở ngay tài khoản ngay tại đây.

CKPS Kienthuc 1 740

LOẠI CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NÀO SẼ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM?

Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính:

– Hợp đồng kỳ hạn: là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia để mua và bán một loại tài sản ở một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước ngay ở thời điểm hiện tại.

– Hợp đồng tương lai: là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

– Hợp đồng quyền chọn: Người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai theo mức giá được xác định trước. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện giao dịch khi người nắm giữ hợp đồng chọn thực hiện quyền. Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán.

– Hợp đồng hoán đổi: Hợp đồng hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên về việc hoán đổi các dòng tiền phát sinh từ các công cụ tài chính trong tương lai. Hợp đồng sẽ quy định rõ thời điểm hoán đổi dòng tiền và phương pháp tính toán cụ thể.

Trong đó, hợp đồng tương lai sẽ là loại sản phẩm chứng khoán phái sinh tiên phong được niêm yết và thanh toán giao dịch trên thị trường Nước Ta, đơn cử là Hợp đồng tương lai trên chỉ số CP ( VN30 và HNX30 ) và Hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ nước nhà ( kỳ hạn 5 năm ). Các loại sản phẩm này được lựa chọn thứ nhất do đặc thù mẫu sản phẩm đơn thuần, gia tài cơ sở đều là những công cụ có độ rủi ro đáng tiếc thấp và có tính đại diện thay mặt cao. Nguyên tắc thanh toán giao dịch Hợp đồng tương lai cũng không quá độc lạ so với thanh toán giao dịch CP trên thị trường cơ sở .

CKPS Kienthuc 03 740

GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CÓ GÌ KHÁC BIỆT SO VỚI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU?

Việc thanh toán giao dịch Hợp đồng đồng tương lai diễn ra tương tự như so với thanh toán giao dịch CP. Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thực thi thanh toán giao dịch trải qua thanh toán giao dịch khớp lệnh hoặc thanh toán giao dịch thoả thuận .
Các Hợp đồng tương lai sẽ có bảng giá riêng không liên quan gì đến nhau, nhà đầu tư dựa trên kỳ vọng của mình vào khuynh hướng của chỉ số hoàn toàn có thể đặt lệnh và khớp lệnh để tham gia vào Hợp đồng tương lai. Tương tự như CP, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số tăng sẽ mua hợp đồng tương lai chỉ số, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số giảm sẽ bán hợp đồng tương lai chỉ số. Một điểm độc lạ là những hợp đồng tương lai sẽ đáo hạn, do đó nhà góp vốn đầu tư khi tham gia thanh toán giao dịch cần chú ý quan tâm chọn hợp đồng có tháng đáo hạn tương thích .
MỞ TÀI KHOẢN NGAY
Hoặc gọi tổng đài 1900545409 để được tư vấn trực tiếp .

CKPS Kienthuc 04

Đối với cổ phiếu trên thị trường cơ sở, nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu cần phải có đủ số tiền, và nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu phải có đủ số cổ phiếu trước khi giao dịch. Tuy nhiên, đối với Hợp đồng tương lai, nhà đầu tư không cần có đủ toàn bộ số tiền để tham gia vị thế mua, hoặc không cần nắm giữ tài sản cơ sở để tham gia vị thế bán. Nhà đầu tư khi giao dịch Hợp đồng tương lai, đối với cả bên mua và bên bán, sẽ cần làm quen với hai hoạt động chính trong Giao dịch hợp đồng tương lai: Ký quỹthanh toán hàng ngày.

KÝ QUỸ LÀ GÌ VÀ KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Ký quỹ là một trong những điểm độc lạ của thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh so với thanh toán giao dịch CP. Ký quỹ trong thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đóng vai trò như một khoản đặt cọc để bảo vệ việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên khi tham gia hợp đồng. Trung tâm lưu ký sẽ lao lý tỉ lệ ký quỹ bắt đầu cho mỗi loại hợp đồng khác nhau .
Tỉ lệ ký quỹ khởi đầu do TT lưu ký lao lý sẽ nêu rõ nhà đầu tư phải ký quỹ bao nhiêu phầm trăm giá trị hợp đồng trước khi tham gia thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh .
Nhà góp vốn đầu tư không có đủ số tiền ký quỹ như nhu yếu hoàn toàn có thể bị gọi ký quỹ, và phải nộp không thiếu ký quỹ để hoàn toàn có thể liên tục nắm giữ vị thế so với Hợp đồng tương lai .

VIỆC THANH TOÁN HÀNG NGÀY DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

Một điểm khác biệt nữa của thị trường chứng khoán phái sinh là cơ chế thanh toán hàng ngày. Nhà đầu tư khi giao dịch và nắm giữ các vị thế trong các hợp đồng chứng khoán phái sinh sẽ phải thực hiện thanh toán toàn bộ lãi lỗ phát sinh từ các vị thế đó mỗi ngày:

Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư lỗ ròng: nhà đầu tư sẽ phải thanh toán đầy đủ toàn bộ số lỗ phát sinh chậm nhất đến 9h sáng ngày hôm sau.

Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư lãi ròng: nhà đầu tư sẽ nhận được đầy đủ số lãi phát sinh sau 11h sáng ngày hôm sau.

Lãi / lỗ ở mỗi vị thế sẽ được giám sát dựa trên giá thanh toán giao dịch ngừng hoạt động của hợp đồng tương lai đó. Riêng so với những hợp đồng tương lai chỉ số đến ngày đáo hạn, lãi / lỗ sẽ được thống kê giám sát dựa trên giá ngừng hoạt động của chỉ số tại ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai đó .

QUY MÔ HỢP ĐỒNG ĐƯỢC TÍNH TOÁN NHƯ THẾ NÀO?

Giống như giá của mỗi CP, quy mô của mỗi hợp đồng phái sinh sẽ cho biết giá trị góp vốn đầu tư mà nhà đầu tư đang tham gia là bao nhiêu. Quy mô hợp đồng sẽ được tính theo công thức :

Quy mô hợp đồng = giá Hợp đồng tương lai * hệ số nhân

NHÀ ĐẦU TƯ CẦN CHÚ Ý GÌ KHI THAM GIA GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VNDIRECT?

Khi giao dịch chứng khoán phái sinh, sau khi đã nắm giữ vị thế, nhà đầu tư cần theo dõi hai loại tỷ lệ: Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹtỷ lệ tài khoản phái sinh.

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ = Giá trị ký quỹ yêu cầu/Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ

Tỷ lệ sử dụng tài khoản phái sinh = Giá trị ký quỹ yêu cầu/Giá trị tài sản ròng hợp lệ

Giá trị ký quỹ yêu cầu = IM + VM + DM

Trong đó :

IM: Ký quỹ ban đầu theo quy định của Trung tâm lưu ký.

VM: Giá trị lỗ ròng phát sinh trong phiên (nếu có).

DM: Ký quỹ chuyển giao, dùng thay cho IM đối với các hợp đồng phái sinh chuyển giao vật chất đến ngày đáo hạn.

Giá trị gia tài ký quỹ hợp lệ : Số gia tài ký quỹ hợp lệ đã nộp lên Trung tâm lưu ký .
Giá trị gia tài ròng hợp lệ : Số gia tài ký quỹ hợp lệ đã nộp lên Trung tâm lưu ký + tiền tại VNDIRECT – nợ tại VNDIRECT
VNDIRECT sẽ pháp luật những mức bảo đảm an toàn, cảnh báo nhắc nhở và giải quyết và xử lý so với từng tỷ suất này :

– Mức an toàn: Nhà đầu tư sẽ được giao dịch chứng khoán phái sinh tối đa cho tới khi tỷ lệ đạt mức an toàn này.

Mức cảnh báo: Khi vượt quá mức này, VNDIRECT sẽ gọi bổ sung ký quỹ và nhà đầu tư phải nộp thêm ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế để tỷ lệ về thấp hơn hoặc bằng mức an toàn.

– Mức xử lý: Tài khoản của nhà đầu tư sẽ bị xử lý đóng vị thế nếu vượt quá mức này.

VNDIRECT sẵn sàng đồng hành cùng mọi nhà đầu tư trên thị trường Chứng khoán phái sinh.

MỞ TÀI KHOẢN NGAY

Hoặc gọi tổng đài 1900545409 để được tư vấn trực tiếp.

0933.54.64.76