Concert nghĩa Tiếng Việt là gì

logo 6
EngToViet. com | English to Vietnamese TranslationEngToViet.com

English-Vietnamese Online Translator         Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
      English to Vietnamese     Vietnamese to English     English to English

English to VietnameseSearch Query: concerts
Probably related with:

English
Vietnamese

concerts

buổi màn biểu diễn nhạc ; buổi diễn ; buổi hoà nhạc ; buổi hòa nhạc nào ; buổi hòa nhạc ; buổi trình diễn đâu ; chương trình trình diễn ; chương trình hòa nhạc ; những buổi hòa ; những hòa nhạc ; diễn ; hoà nhạc ; hòa nhạc ; những buổi hoà nhạc ; những buổi hòa nhạc ; trình diễn đâu ; xem những buổi hòa nhạc ;

concerts

buổi màn biểu diễn nhạc ; buổi diễn ; buổi hòa nhạc nào ; buổi hòa nhạc ; buổi trình diễn đâu ; chương trình hòa nhạc ; những buổi hòa ; diễn ; hoà nhạc ; hòa nhạc ; những buổi hoà nhạc ; những buổi hòa nhạc ; trình diễn đâu ; xem những buổi hòa nhạc ;

May related with:

English
Vietnamese

chamber concert

* danh từ
– buổi hoà nhạc trong phòng

concert-room

-room)
/’kɔnsətrum/
* danh từ
– phòng hoà nhạc

concerted

* tính từ
– có dự tính, có bàn tính, có phối hợp
=to take concerted action+ hành động phối hợp
=a concerted attack+ tấn công phối hợp
– (âm nhạc) soạn cho hoà nhạc

promenade concert

* danh từ
– buổi hoà nhạc dạo nghe (thính giả đi dạo vừa nghe)

smoking-concert

* danh từ
– buổi hoà nhạc được phép hút thuốc ((cũng) smoker)

concert grand

* danh từ
– pianô cánh

concert-goer

* danh từ
– người hay đi nghe hoà nhạc

concert-hall

* danh từ
– phòng hoà nhạc

English Word Index:
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z .

Vietnamese Word Index:
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi:
Tweet

Vietnamese Translator. English to Viet Dictionary and Translator. Tiếng Anh vào từ điển tiếng việt và phiên dịch. Formely VietDicts.com.
© 2015-2021. All rights reserved. Terms & Privacy – Sources

0912.44.1586