CÔNG CHỨNG GIẤY TỜ BẢN SAO PHẢI ĐI ĐÂU?

articlewriting1

Công chứng giấy tờ bản sao là giấy tờ bắt buộc trong nhiều thủ tục hành chính. Cá nhân khi làm hồ sơ đi làm, đi học,… cũng phải bắt buộc cần bản sao giấy tờ công chứng để hoàn thành thủ tục. Tuy nhiên, đi đâu để công chứng, chứng thực giấy tờ bản sao là một câu hỏi rất nhiều người thắc mắc.
Để biết rõ công chứng giấy tờ bản sao ở đâu thì hãy cùng Dotary tìm hiểu câu trả lời trên cơ sở quy định của pháp luật nhé!
1
Theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính được quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP như sau:

“ Điều 5. Thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận
1. Phòng Tư pháp huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp ) có thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm :

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

b ) Chứng thực chữ ký trong những giấy tờ, văn bản ;
c ) Chứng thực chữ ký của người dịch trong những giấy tờ, văn bản từ tiếng quốc tế sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng quốc tế ;
d ) Chứng thực hợp đồng, thanh toán giao dịch tương quan đến gia tài là động sản ;
đ ) Chứng thực văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản .
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp triển khai xác nhận những việc pháp luật tại Khoản này, ký xác nhận và đóng dấu của Phòng Tư pháp .
2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ( sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã ) có thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Chứng thực bản sao từ bản chính những giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta cấp hoặc ghi nhận ;
b ) Chứng thực chữ ký trong những giấy tờ, văn bản, trừ việc xác nhận chữ ký người dịch ;
c ) Chứng thực hợp đồng, thanh toán giao dịch tương quan đến gia tài là động sản ;
d ) Chứng thực hợp đồng, thanh toán giao dịch tương quan đến thực thi những quyền của người sử dụng đất theo lao lý của Luật Đất đai ;
đ ) Chứng thực hợp đồng, thanh toán giao dịch về nhà ở theo pháp luật của Luật Nhà ở ;

e) Chứng thực di chúc;

g ) Chứng thực văn bản phủ nhận nhận di sản ;
h ) Chứng thực văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là gia tài pháp luật tại những Điểm c, d và đ Khoản này .
quản trị, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã thực thi ký xác nhận và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã .
3. Cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, Cơ quan đại diện thay mặt lãnh sự và Cơ quan khác được chuyển nhượng ủy quyền thực thi công dụng lãnh sự của Nước Ta ở quốc tế ( sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện thay mặt ) có thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận những việc lao lý tại những Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này. Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự ký xác nhận và đóng dấu của Cơ quan đại diện thay mặt .
4. Công chứng viên có thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận những việc lao lý tại Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này, ký xác nhận và đóng dấu của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng ( sau đây gọi chung là tổ chức triển khai hành nghề công chứng ) .
5. Việc xác nhận bản sao từ bản chính, xác nhận chữ ký, xác nhận hợp đồng, thanh toán giao dịch tương quan đến gia tài là động sản, xác nhận di chúc lao lý tại Điều này không nhờ vào vào nơi cư trú của người nhu yếu xác nhận .

6. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.
2
Qua bài viết trên, chắc hẳn bạn đã biết được những nơi có thể công chứng giấy tờ bản sao theo quy định pháp luật. Hoạt động công chứng là hoạt động quan trọng không thể thiếu trong giao dịch, làm chứng cứ pháp luật.

tin tức mang đặc thù tìm hiểu thêm, vui vẻ truy vấn nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý .

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số DOTARY

Địa chỉ : Tầng trệt Trung tâm Việc làm Thanh niên, số 41 Cách Mạng Tháng 8, P. An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ .

Phone: 0907765235 (Hotline)

E-Mail : lienhecuulongreal@gmail.com
Website : http://dotary.vn/
Fanpage : https://www.facebook.com/dotary.vn

0933.54.64.76