CÔNG TY CỔ PHẦN FSC VIỆT NAM

articlewriting1

Triển khai, áp dụng hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

DANH MỤC BÀI VIẾT Xem

Triển khai, vận dụng hướng dẫn trong thời điểm tạm thời hoạt động giải trí thiết kế thiết kế xây dựng bảo vệ thích ứng bảo đảm an toàn, linh động, trấn áp hiệu suất cao dịch Covid-19
Ngày phát hành : 06/12/2021

Công văn phối hợp triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022)

Công văn phối hợp tiến hành Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 ( năm 2022 )

Ngày ban hành: 03/12/2021

Phương án quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ tại nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Phương án quản trị, điều trị người nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ tại nhà trên địa phận tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 03/12/2021

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Giảm lãi suất vay cho vay những chương trình tín dụng thanh toán chủ trương tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày phát hành : 03/12/2021

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Tập trung tiến hành kinh khủng, đồng điệu những giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày phát hành : 03/12/2021

Thực hiện Công điện số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 1662 / CĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng nhà nước
Ngày phát hành : 03/12/2021

Phương án quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ tại nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Phương án quản trị, điều trị người nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ tại nhà trên địa phận tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 02/12/2021

Tiêm vắc xin phòng COVID- 19 liều cơ bản và nhắc lại

Tiêm vắc xin phòng COVID – 19 liều cơ bản và nhắc lại
Ngày phát hành : 01/12/2021

Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản

Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản
Ngày phát hành : 01/12/2021

Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1

Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng người tiêu dùng F1
Ngày phát hành : 30/11/2021

Phối hợp cung cấp dữ liệu BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Phối hợp cung ứng tài liệu BHYT trên địa phận tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 29/11/2021

Kiện toàn và đổi tên ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tư Bình Phước

Kiện toàn và đổi tên ban chỉ huy thiết kế xây dựng Chính quyền điện tư Bình Phước
Ngày phát hành : 26/11/2021

Tăng cường quản lý F0 không triệu chứng tại nhà

Tăng cường quản trị F0 không triệu chứng tại nhà
Ngày phát hành : 26/11/2021

Y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Y tế ngoài công lập tiến hành những hoạt động giải trí thích ứng bảo đảm an toàn, linh động, trấn áp hiệu suất cao dịch Covid-19
Ngày phát hành : 26/11/2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer-BioNTech) mũi 1 đợt 2 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi năm 2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 ( Pfizer-BioNTech ) mũi 1 đợt 2 cho trẻ nhỏ từ 12 đến 15 tuổi năm 2021
Ngày phát hành : 25/11/2021

Công nhận sản phẩm OCOP lần thứ 2 năm 2021 tỉnh Bình Phước

Công nhận mẫu sản phẩm OCOP lần thứ 2 năm 2021 tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 25/11/2021

Thực hiện Công văn số 9963/BYT-DP ngày 23/11/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 9963 / BYT-DP ngày 23/11/2021 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 25/11/2021

Kế hoạch “Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa Công vụ”

Kế hoạch ” Thực hiện Quyết định số 1847 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước về Đề án Văn hóa Công vụ ”
Ngày phát hành : 25/11/2021

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 24/11/2021)

Phân loại Lever dịch Covid-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( kể từ ngày 24/11/2021 )
Ngày phát hành : 24/11/2021

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn trong thời điểm tạm thời hoạt động giải trí thiết kế thiết kế xây dựng bảo vệ thích ứng bảo đảm an toàn, linh động, trấn áp hiệu suất cao dịch COVID-19
Ngày phát hành : 24/11/2021

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 126/NQ-CP

Hướng dẫn triển khai chủ trương tương hỗ theo Nghị quyết 126 / NQ-CP
Ngày phát hành : 24/11/2021

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục triển khai nghiêm, hiệu suất cao những giải pháp phòng, chống dịch Covid-19
Ngày phát hành : 23/11/2021

Thông báo Lịch và phân công lãnh đạo dự họp đánh giá CCVCLĐ 2021

Thông báo Lịch và phân công chỉ huy dự họp nhìn nhận CCVCLĐ 2021
Ngày phát hành : 22/11/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ

Triển khai triển khai Nghị quyết số 138 / NQ-CP ngày 10/11/2021 của nhà nước
Ngày phát hành : 20/11/2021

Dừng các hoạt động văn hóa, vui chơi, văn nghệ, giải trí trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh do đại dịch Covid-19

Dừng những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, đi dạo, văn nghệ, vui chơi trong thời hạn diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ quyết tử do đại dịch Covid-19
Ngày phát hành : 19/11/2021

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Ngày phát hành : 19/11/2021

Nghị quyết về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID-19

Nghị quyết về kiểm soát và điều chỉnh, sửa đổi, bổ trợ 1 số ít chính sách chủ trương trong phòng chống dịch COVID-19
Ngày phát hành : 19/11/2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer-BioNTech) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi năm 2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 ( Pfizer-BioNTech ) mũi 1 đợt 1 cho trẻ nhỏ từ 16 đến 17 tuổi năm 2021
Ngày phát hành : 18/11/2021

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022

V / v báo cáo giải trình tác dụng công tác làm việc tư pháp năm 2021 và trách nhiệm, giải pháp công tác làm việc năm 2022
Ngày phát hành : 18/11/2021

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid

Hướng dẫn setup ứng dụng PC-Covid
Ngày phát hành : 17/11/2021

Đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Đẩy mạnh quy trình tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
Ngày phát hành : 17/11/2021

Thống kê tình hình triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung

Thống kê tình hình tiến hành những mạng lưới hệ thống ứng dụng dùng chung
Ngày phát hành : 16/11/2021

Trình phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Lao động TBXH tỉnh Bình Phước

Trình phê duyệt Kế hoạch công tác làm việc năm 2021 của Sở Lao động TBXH tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 15/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 95/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm năm nay của nhà nước pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ thống kê
Ngày phát hành : 15/11/2021

Báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc danh mục ĐTTTQG và ĐPG Quý 3/2021

Báo cáo tình hình triển khai hiệu quả lựa chọn nhà thầu thuộc hạng mục ĐTTTQG và ĐPG Quý 3/2021
Ngày phát hành : 12/11/2021

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021 – 2022

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ nhỏ từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa phận tỉnh Bình Phước năm 2021 – 2022
Ngày phát hành : 12/11/2021

Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định xây dựng đoàn nhìn nhận nội bộ Hệ thống quản trị chất lượngtheo tiêu chuẩn vương quốc TCVN ISO 9001 : năm ngoái
Ngày phát hành : 10/11/2021

Góp ý dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin

Góp ý dự thảo Quy định chủ trương tương hỗ so với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác làm việc công nghệ thông tin
Ngày phát hành : 04/11/2021

Bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Bổ sung một số ít giải pháp phòng, chống dịch Covid-19
Ngày phát hành : 04/11/2021

Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chủ trương tương hỗ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác làm việc công nghệ thông tin trên địa phận tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 04/11/2021

Báo cáo chất lượng, hiệu quả của trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2

Báo cáo chất lượng, hiệu suất cao của trang thiết bị y tế / sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2
Ngày phát hành : 03/11/2021

Đánh giá tiêu chí 2429/QĐ-BYT và Khảo sát sơ bộ tiêu chí chất lượng PXN SARS – CoV – 2

Đánh giá tiêu chuẩn 2429 / QĐ-BYT và Khảo sát sơ bộ tiêu chuẩn chất lượng PXN SARS – CoV – 2
Ngày phát hành : 03/11/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Kế hoạch tiến hành thực thi Chương trình quy đổi số quy trình tiến độ 2021 – 2025 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Ngày phát hành : 03/11/2021

Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước

Thành lập Ban chỉ huy Chuyển đổi số Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 03/11/2021

QĐ thành lập Ban giám sát

QĐ xây dựng Ban giám sát
Ngày phát hành : 02/11/2021

Báo cáo giá mua vật tư, sinh phẩm để thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 năm 2021

Báo cáo giá mua vật tư, sinh phẩm để triển khai xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 năm 2021
Ngày phát hành : 29/10/2021

Đăng ký khảo sát xây dựng hệ thống phòng họp phục vụ hội nghị trực tuyến

Đăng ký khảo sát kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống phòng họp ship hàng hội nghị trực tuyến
Ngày phát hành : 29/10/2021

Hướng dẫn một số nội dung về kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Hướng dẫn một số ít nội dung về kê khai gia tài, thu nhập năm 2021
Ngày phát hành : 29/10/2021

QĐ thành lập ban kiểm tra, sát hạch

QĐ thành lập ban kiểm tra, sát hạch

Ngày phát hành : 29/10/2021

Triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên Cổng DVC quốc gia

Triển khai thực thi xử lý TTHC trên Cổng DVC vương quốc
Ngày phát hành : 28/10/2021

0933.54.64.76