Một số điều người dân cần biết về đất “quy hoạch treo”

Tai San Gan Lien So
” Quy hoạch treo ” là thực trạng diện tích quy hoạnh đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi trong kế hoạch sử dụng đất cho một hay nhiều mục tiêu khác nhau, đã công bố là sẽ tịch thu đất nhưng không triển khai đúng quá trình, kế hoạch .

Thời hạn quy hoạch treo bao lâu thì kết thúc?

Luật Đất đai nước ta không nêu rõ về việc “dự án treo” trong thời hạn bao lâu thì bị hủy bỏ mà chỉ có thời hạn hủy bỏ quy hoạch đối với việc thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, nếu sau 3 năm không có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất kể từ ngày công bố quy hoạch theo quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi.

 Các dự án, quy hoạch treo sẽ bị hủy nếu sau 3 năm không thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt. Ảnh: Phan Anh

Có được cấp sổ đỏ cho đất quy hoạch treo không?

Theo Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi bổ trợ 2019 pháp luật, trong thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định hành động tịch thu hoặc chưa được phép quy đổi mục tiêu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì phải kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ và công bố hủy bỏ tịch thu, quy đổi mục tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất .Bên cạnh đó, Khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP lao lý, trong trường hợp đã nhận được thông tin hoặc quyết định hành động tịch thu đất thì phần diện tích quy hoạnh nằm trong quy hoạch đó sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất .Do vậy, so với đất dính quy hoạch treo thì chỉ hoàn toàn có thể làm sổ đỏ chính chủ nếu có công bố hủy bỏ tịch thu đất. Khi đó, người sử dụng đất mới hoàn toàn có thể làm thủ tục xin cấp ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong trường hợp dự án Bất Động Sản treo không được công bố hủy bỏ thì người sử dụng đất có quyền sử dụng hạn chế theo lao lý tại Khoản 7 Điều 49 Luật Đất đai sửa đổi . Đối với đất dính quy hoạch treo thì chỉ có thể làm sổ đỏ nếu có công bố hủy bỏ thu hồi đất. Ảnh: LĐO

Có được xây nhà trên đất quy hoạch treo?

Việc thay thế sửa chữa, tái tạo hay xây mới nhà ở trong khu vực thuộc quy hoạch được pháp luật tại Khoản 5 Điều 94 Luật Xây dựng năm trước .

Theo đó, công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây mới và chỉ cấp phép xây dựng có thời hạn để cải tạo, sửa chữa.

Tuy nhiên, từ ngày 1.1.2021, pháp luật trên được sửa đổi, bổ trợ bởi Khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 như sau :Với khu công trình kiến thiết xây dựng, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau thuộc trường hợp pháp luật tại Điểm a Khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép kiến thiết xây dựng có thời hạn cho việc kiến thiết xây dựng mới mà chỉ cấp phép cho việc thiết kế xây dựng mới mà chỉ cấp phép thiết kế xây dựng có thời hạn để tái tạo, thay thế sửa chữa .Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định hành động tịch thu đất hoặc chưa được cho phép quy đổi mục tiêu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền ý kiến đề nghị cấp giấy phép thiết kế xây dựng có thời hạn theo lao lý tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này .

Bồi thường quy hoạch treo

Việc đền bù, bồi thường thiệt hại cho công trình, nhà ở… phụ thuộc vào thời điểm tồn tại và xây dựng công trình, nhà ở đó trên đất quy hoạch như sau:

Trường hợp 1 : Tài sản trên đất đã có quy hoạch chưa công bố, có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thì khi có kế hoạch sử dụng đất và quyết định hành động tịch thu của Nhà nước sẽ được bồi thường theo pháp luật của pháp lý nếu lỡ xây xong mà quy hoạch .Trường hợp 2 : Tài sản trên đất đã có quy hoạch, đã được công bố và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Q. thì sẽ không được bồi thường khi tịch thu đất .Thực trạng dự án Bất Động Sản treo, quy hoạch treo lê dài hàng năm trời gây tác động ảnh hưởng đến đời sống của người dân nhưng hiện vẫn chưa có pháp luật đền bù, bồi thường đơn cử .

0000000000