Đấu giá QSD đất tại các KDC trên địa bàn TP. Hưng Yên đợt 03 năm 2021 ngày 18/09/2021

articlewriting1

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thông tin tài sản đấu giá và tiếp tục tổ chức mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2021.

I. Điều chỉnh thông tin về Tài sản đưa ra đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

image 20210912123921 1

image 20210912123921 2

2. Tiền mua hồ sơ áp dụng chung cho các suất đất đưa ra đấu giá là: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ/1 suất đất. (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

3. Bước giá áp dụng chung cho các suất đất đưa ra đấu giá là: 50.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đông trên một mét vuông đất).

II. Thời gian tiếp tục tố chức mời tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa: Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự đi thực địa khu đất đấu giá kể từ khi niêm yết và thông báo công khai cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá tại xã Phương Chiêu (Thùng Thủy Nông, thôn Phương Trung); thôn Đặng Cầu (Đối diện điểm trường Mầm non), thôn Đào Đặng (Ao ông Đích), thôn Đào Đặng (đối điện nhà ông Mạnh), xã Trung Nghĩa hoặc liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hưng Yên vào ngày 13/09 và ngày 14/09/2021 (Trong giờ hành chính).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày ban hành Thông báo mới đến hết ngày 15/09/2021 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hưng Yên và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc): 01 ngày (Thứ 4) ngày 15/09/2021, buổi sáng từ 8h00 phút đến 11h30 phút, buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h00 phút tại Hội trường tầng 3 – Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Hưng Yên, địa chỉ: Số 1, đường Trần Quang Khải, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc giao dịch chuyển tiền vào thông tin tài khoản Ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo hướng dẫn sau :
+ Đơn vị thụ hưởng : Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú .
+ Số thông tin tài khoản : 46510000592930 .
+ Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nước Ta ( Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV ) – Chi nhánh Hưng Yên, Địa chỉ : Số 240, Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên .
+ Nội dung : ( Họ tên người tham gia đấu giá ) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá ( số lượng ) suất đất tại ( khu đất ) trên địa phận thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2021 .

4. Thời gian, địa điểm t chức lấy mẫu xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 đối với người tham gia đấu giá:

– Thời gian: Từ 7 giờ 00 ngày 18/09/2021 (Thứ bảy)

– Địa điểm : Trung tâm Y tế thành phố Hưng yên, địa chỉ : Đường Trưng Nhị, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tinh Hưng Yên .

Lưu ý: Mọi chỉ phí liên quan đến xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 do người tham gia đấu giá chịu.

5. Thời gian, địa điểm tố chức cuộc đấu giá:

– Thời gian tổ chức triển khai đấu giá :
+ Các suất đất tại Vị trí đấu giá xã Phương Chiều ( Thùng Thủy Nông, thôn Phương Trung ) và Vị trí 3, thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa ( Đối diện điểm trường Mầm non ) : Vào hồi 8 h00 phút ngày 18/09/2021 ( Thứ Bảy ) .
+ Các suất đất tại Vị trí 4, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa ( Ao ông Đích ) và Vị trí 5, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa ( đối lập nhà ông Mạnh ) : Vào hồi 14 h00 phút ngày 18/09/2021 ( Thứ Bảy ) .
– Địa điểm : Nhà văn hóa Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, đường Sơn Nam. thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên .

Lưu ý:

1. Khách hàng cân đến trước thời gian tổ chức buồi công bố giá tối thiểu là 20 phút đề làm thủ tục vào phòng đấu giá.

2. Tại buổi công bô giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

3. Khách hàng đến tham dự cuộc đấu giá cần đảm bảo thực hiện đây đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tiễn hành khai báo y tế đây đủ theo quy quy định.

Mọi thông tin liên hệ:

– Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, số điện thoại: 02213862294.

– Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, số điện thoại cảm ứng : 0363 022 775 .


Đặng Cầu,

Phương Chiểu,

Đào Đặng,

thành phố hưng yên,

trung nghĩa,

0933.54.64.76