Làm gì để có một nền nông nghiệp sạch?

ada19638
Gạo ngọc đỏ hương dứa của HTX nông nghiệp Định An, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) sản xuất theo quy trình hữu cơ. Đây là gạo có hàm lượng dinh dưỡng cao được xuất sang EU - Ảnh: Vân Trường

Gạo ngọc đỏ hương dứa của HTX nông nghiệp Định An, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) sản xuất theo quy trình hữu cơ. Đây là gạo có hàm lượng dinh dưỡng cao được xuất sang EU – Ảnh: Vân Trường

Trong tình hình biến hóa khí hậu, nước biển xâm nhập mặn ở ĐBSCL ngày càng khắc nghiệt, sản xuất lúa gạo phải nhanh gọn tái cấu trúc để bảo vệ tăng trưởng bền vững và kiên cố, đặc biệt quan trọng chăm sóc sản xuất gạo sạch và hướng tới tương lai là gạo hữu cơ .

Mặt khác, sức ép của hội nhập kinh tế toàn cầu đã thấy trước (ASEAN, TPP, Cộng đồng Á Âu, EU…) nhưng chưa được chuyển động thực tế bằng những cơ chế chính sách đủ mạnh của cấp thẩm quyền, bằng sự chuẩn bị thực lực đúng tầm của đội ngũ doanh nghiệp, bằng chuyển biến tích cực của môi trường xã hội… Vì vậy cần xác định một số quan điểm tái cấu trúc nông nghiệp trên địa bàn ĐBSCL.

Hạn chế sử dụng phân bón hóa chất
Cho tới nay thị trường mà ngành nông nghiệp nước ta hướng tới là thị trường trung bình thấp, những nước đang và kém tăng trưởng. Vì vậy, nền nông nghiệp được khuyến khích chạy theo sản lượng, tăng trưởng theo chiều rộng .
Hậu quả là hằng năm tất cả chúng ta có quá nhiều lúa gạo phẩm chất thấp mà thiếu lúa gạo chất lượng cao, giá trị cao cho thị trường trung bình khá và hạng sang đang tăng trưởng cả trên quốc tế và ở trong nước .
Do vậy, cần chuyển dần một tỉ lệ hài hòa và hợp lý diện tích quy hoạnh sản xuất lúa gạo phẩm chất thấp sang những loại lúa gạo chất lượng cao, giá trị cao, từ đó ngày càng tăng thu nhập cho nông dân .
Bên cạnh đó, nền nông nghiệp nước ta đã từ lâu quen sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi cũng dùng nhiều hóa chất nhưng rất tùy tiện nên đất đai bạc mầu, bị nhiễm độc, thiên nhiên và môi trường bị ô nhiễm nặng và sức khỏe thể chất người dân bị ảnh hưởng tác động không tốt .
Do đó, trước hết cần hoạt động nhân dân sản xuất theo quá trình VietGAP, Global GAP để giảm dần, tiến tới hạn chế tối đa việc sản xuất bằng hóa chất và sửa chữa thay thế bằng phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật vi sinh và phân bón hữu cơ .
Cần phải thấy rõ tai hại của hóa chất so với sức khỏe thể chất hội đồng và người nông dân chính là người bị nhiễm thứ nhất tai hại đó ( như khi phun xịt thuốc trừ sâu, diệt cỏ ), đồng thời cũng là người tiêu dùng thực phẩm bị nhiễm hóa chất do mình nuôi trồng .

Tổ chức lại sản xuất là yêu cầu bức thiết

Xem thêm: Comment là gì

Tái cấu trúc nông nghiệp cũng là tái cấu trúc đồng ruộng, tăng trưởng vùng chuyên canh, tập trung chuyên sâu quy mô vừa và lớn, bằng những hình thức thích hợp mà trước mắt là hình thức hợp tác xã. Cánh đồng mẫu lớn là một hướng đi thích hợp để tiến tới hợp tác xã. Hợp tác xã là con đường đúng đắn và tương thích giúp nông dân đi lên sản xuất lớn .
Hợp tác xã là tập hợp những chủ ruộng có chiếm hữu đất ( giấy ghi nhận quyền sử dụng đất – sổ đỏ chính chủ ) cùng nhau lập ra hợp tác xã, bầu ra hội đồng quản trị của hợp tác xã và thuê người giỏi kinh doanh thương mại để quản trị hợp tác xã ( giám đốc hợp tác xã ). Không có hợp tác xã mà làm ăn riêng không liên quan gì đến nhau, hộ mái ấm gia đình thì không tăng trưởng sản xuất được, không không thay đổi được tiêu thụ nông sản .
Ngành nông nghiệp ĐBSCL lúc bấy giờ cần chuyển từ sản xuất thuần ba vụ lúa sang phong phú cây, con trên đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh. Muốn vậy cần phải sắp xếp cây, con trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh sao cho thu nhập cao hơn sản xuất ba vụ lúa lúc bấy giờ, trong đó chăm sóc giống lúa đạt chất lượng và giá trị cao theo nhu yếu gạo sạch, gạo hữu cơ, gạo dinh dưỡng .
Ví dụ trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh ta trồng hai vụ lúa đặc sản nổi tiếng có chất lượng cao, giá trị cao và xen canh một vụ rau màu như cây bắp, cây đậu hoặc cây làm thức ăn gia súc, đồng thời thả tôm cá thích hợp mùa vụ .
Tổng thu nhập trên đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh như vậy sẽ bằng hoặc cao hơn ba vụ lúa lúc bấy giờ mà tốn ít công sức của con người và ít hóa chất hơn, tiến tới không có hóa chất ô nhiễm. Cơ cấu lại cây, con để có giá trị cao và thu nhập cao hơn trồng ba vụ lúa lúc bấy giờ .
Chuyển từ nhờ vào sang dữ thế chủ động thị trường, sản xuất theo nhu yếu thị trường, tiêu thụ theo đơn đặt hàng, theo địa chỉ đơn cử .

Lưu thông phân phối là chỉ dẫn của sản xuất trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, chính quyền nhân dân ở cơ sở cần tập trung sức vận động nhân dân “sản xuất cái gì” là tốt nhất, thị trường có nhu cầu, sản phẩm cần thiết cho xã hội nhất; đồng thời các doanh nghiệp xuất khẩu gạo hay doanh nghiệp bán lẻ trong nước cần xác định vai trò và trách nhiệm “định hướng thị trường” lâu dài bằng cách đặt hàng và bao tiêu sản phẩm gạo sạch, gạo hữu cơ hoặc chất lượng tốt. Như vậy chắc chắn sẽ vừa đảm bảo lợi ích cho nông dân, đồng thời doanh nghiệp sẽ đạt được mục đích kinh tế và xã hội của mình.

Giúp nông dân tự tổ chức triển khai đời sống
Chính quyền cơ sở từng bước cải cách tổ chức triển khai quản trị theo nhu yếu Giao hàng cho sản xuất kinh doanh thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông ngày càng nhiều hơn để chỉ huy quản lý hoạt động giải trí sản xuất kịp thời, sâu xa, đồng thời nhạy bén chớp lấy thị trường .
Chính quyền và những đoàn thể quần chúng cần tiếp tục bám sát thực tiễn để giúp nông dân sản xuất. Đó là thiết kế xây dựng nền móng của phúc lợi xã hội : giúp nông dân tự tổ chức triển khai đời sống của mình .

0912.44.1586