Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND

ThaiBinh ChonDG
Ngày 07/12/2018 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Thái Bình đã phát hành bộ đơn giá xây dựng khu công trình Tỉnh Thái Bình năm 2018 ; theo Quyết định 3223 / QĐ-UBND gồm 03 phần sau đây :
Đơn giá xây dựng khu công trình – Phần xây dựng ( sửa đổi và bổ trợ )
Đơn giá xây dựng khu công trình – Phần lắp ráp ( bổ trợ )

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng.

Bộ đơn giá xây dựng khu công trình Tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223 / QĐ-UBND ; là cơ sở để những tổ chức triển khai cá thể có tương quan sử dụng tìm hiểu thêm ; vận dụng khi xác lập tổng mức góp vốn đầu tư xây dựng và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình .
Quyết định này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký. Hiện tại ứng dụng Dự toán Eta đã update không thiếu số liệu của đơn giá này. Quý khách vui mắt tải về sử dụng trọn vẹn Miễn phí

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 trên Dự toán Eta như sau:

đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 như sau:

Sau khi tải đơn giá Thái Bình thành công các bạn vui lòng thực hiện theo hình sau đây để tích chọn các phần đơn giá cần sử dụng. Đây là phần quan trọng nhất do đó các bạn cần xem kỹ và thực hiện theo. Vì bộ đơn giá Thái Bình công bố theo Quyết định 3223/QĐ-UBND chỉ là phần sửa đổi và bổ sung. Vì vậy có sở dữ liệu chỉ có khoảng vài trăm mã hiệu bổ sung. Nếu các bạn không tích chọn thêm các bộ đơn giá cũ theo Quyết định 1110/QĐ-UBND; Quyết định 3804/QĐ-UBND thì quá trình tra mã hiệu sẽ bị thiếu, phần mềm sẽ không hiển thị đầy đủ các mã hiệu của các phần không sửa đổi như các mã hiệu AA, AB, AC…(các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé).Quyết định 3223/QĐ-UBND

Cơ sở xác định bộ đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 gồm:

Quyết định số 1264 / QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự trù xây dựng khu công trình Phần xây dựng ( sửa đổi và bổ trợ ) – Công tác sử dụng vật tư xây không nung .

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017; của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Căn cứ Quyết định số 236 / QĐ-BXD ngày 04/04/2017 ; của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự trù xây dựng khu công trình – Phần lắp ráp ( bổ trợ ) .
Căn cứ Quyết định số 1354 / QĐ-BXD ngày 28/12/2016 ; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự trù xây dựng khu công trình Phần Khảo sát xây dựng .

Các thành phần chi phí trong bộ đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018.

Chi phí vật liệu:

Chi tiêu vật tư trong đơn giá xây dựng khu công trình Tỉnh Thái Bình năm 2018 được tính trên cơ sở giá vật tư tại thời gian tháng 4/2018 trên địa phận tỉnh Tỉnh Thái Bình ( mức giá chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng )

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018; được tính theo giá nhân công trên địa bàn các huyện theo Quyết định số 45/QĐ-SXD ngày 28/4/2016 của Sở Xây dựng Thái Bình.

Chi phí máy thi công:

Chi tiêu máy xây đắp trong bộ đơn giá xây dựng khu công trình Tỉnh Thái Bình năm 2018 ; được tính theo Quyết định số 61 / QĐ-SXD ngày 26/5/2016 của Sở Xây dựng Tỉnh Thái Bình .
Bấm vào đây để tải file đơn giá xây dựng khu công trình Tỉnh Thái Bình theo Quyết định 3223 / QĐ-UBND

0933.54.64.76