Biện pháp tăng thu nhập gia đình. Chi tiêu trong gia đình là gì? HS trả lời

articlewriting1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (705.1 KB, 141 trang )

phố có khác gì so với nông thôn không? Giải thích.
Hoạt động VI. Tìm hiểu biện pháp tăng thu nhập gia đình.
Yêu cầu HS đọc mục III ,1- SGK – liên hệ thực tế.
Theo em những ai có thể tham gia đóng góp vào thu nhập cho gia đình?
Hãycho biết biện pháp tăng thu nhập gia đình?
Em hãy ghi vào vở những nội dung thính hợp ở bảng bên vào chỗ trống của
các mục a, b, c? GV bổ sung và kết luận
Ngoài các hình thức trên để phát triển kinh tế gia đình cần có hình thực
nào nào khác? Yêu cầu HS đọc mục 2,bảng bên –
liên hệ thực tế. Hãy kể tên những công việc mà em
đã tham gia giúp đỡ gia đình hàng ngày để góp phần tăng thu nhập gia đình?
GV bổ sung và kết luận

VI. Biện pháp tăng thu nhập gia đình.

HS đọc. SGK – liên hệ thực tế.
Thảo luận trình bày và bổ sung

1. Phát triển kinh tế gia đình bằng cách làm thêm nghề phụ.

aTăng năng suất lao động, tăng ca sắp xếp, làm thêm giờ..
b Làm kinh tế phụ,làm gia công tại gia dình.
c Dạy kèm gia s, tận dụng thời
gian tham gia quảng cáo, bán hàng. 2. Em có thể làm gì để góp phần
tăng thu nhập ga đình. HS đọc. SGK – liên hệ thực tế. Ttả lời
– Không nhất thiết phải trực tiếp lao động mà có thể làm các công việc vừa
sức trong gia đình.

3. Tổng kết bài học – HS đọc phần ghi nhớ.

Thu nhập của các gia đình thành phố có khác gì so với nông thôn không? Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình?
4.Dặn dò – VỊ häc bµi 1, 2, SGK
– Xem bµi 26 SGK trang 128.
___________________________________________________________________________
GV : Hồ Thị Thanh Xuân Công nghệ 6_________________________________________________________
Tiết 64.
Ngày 22 tháng 4 năm 2008
BàI 26. Chi tiêu trong gia đình T1 A.
Mục tiêu bài học
Biết đợc chi tiêu trong gia đình là gì? Các khoản chi tiêu trong gia dình
128
Làm đợc một số công việc giúp đỡ gia đình và có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu.

B. Chuẩn bị

– Bảng phụ.
C.Hoạt động dạy và học
1.Bài cũ: Thu nhập của các gia đình thành phố có khác gì so với nông thôn không?
Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình?
2.Bài mới Con ngời sống cần ăn, mặc, ở và các vật dụng phục vụ cho cuộc sống, học tập,
công tác, vui chơi, giải trí. Vậy chúng ta cần chi tiêu nh thế nào để thoã mãn các nhu cầu trên. Hôm nay tìm hiểu bài26.
Hoạt động III. Tìm hiểu chi tiêu trong gia đình là gì?.
Yêu cầu HS đọc mơc I – SGK – liªn hƯ thùc tÕ.
Em h·y cho biết con ngời cần có nhu cầu gì trong cuộc sống?
Vậy em hiểu chi tiêu trong gia đình là gi ?
GV bổ sung và kết luận
I. Chi tiêu trong gia đình là gì? HS trả lời
– Chi tiêu trong gia đình là chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hoá
tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ.
Hoạt động VI. Tìm hiểu các khoản chi tiêu trong gia đình.
Yêu cầu HS đọc mục II – SGK – liên hệ thực tế.
Hãy kể tên những khoản chi tiêu của gia đình?
Dựa vào mục 1SGK. Chi cho nhu cầu vật chất gồm các
khoản chi nào? Em hãy kể các khoản chi của gia
đình em cho việc ăn uống, may mặc, ở.

II. Các khoản chi tiêu trong gia đình. HS tr¶ lêi.

HS đọc. SGK – liên hệ thực tế.Thảo luận trình bày và bổ sungaTăng năng suất lao động, tăng ca sắp xếp, làm thêm giờ..b Làm kinh tế phụ,làm gia công tại gia dình.c Dạy kèm gia s, tận dụng thờigian tham gia quảng cáo, bán hàng. 2. Em có thể làm gì để góp phầntăng thu nhập ga đình. HS đọc. SGK – liên hệ thực tế. Ttả lời- Không nhất thiết phải trực tiếp lao động mà có thể làm các công việc vừasức trong gia đình.Thu nhập của các gia đình thành phố có khác gì so với nông thôn không? Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình?4.Dặn dò – VỊ häc bµi 1, 2, SGK- Xem bµi 26 SGK trang 128.___________________________________________________________________________GV : Hồ Thị Thanh Xuân Công nghệ 6_________________________________________________________Tiết 64.Ngày 22 tháng 4 năm 2008BàI 26. Chi tiêu trong gia đình T1 A.Mục tiêu bài họcBiết đợc chi tiêu trong gia đình là gì? Các khoản chi tiêu trong gia dình128Làm đợc một số công việc giúp đỡ gia đình và có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu.- Bảng phụ.C.Hoạt động dạy và học1.Bài cũ: Thu nhập của các gia đình thành phố có khác gì so với nông thôn không?Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình?2.Bài mới Con ngời sống cần ăn, mặc, ở và các vật dụng phục vụ cho cuộc sống, học tập,công tác, vui chơi, giải trí. Vậy chúng ta cần chi tiêu nh thế nào để thoã mãn các nhu cầu trên. Hôm nay tìm hiểu bài26.Hoạt động III. Tìm hiểu chi tiêu trong gia đình là gì?.Yêu cầu HS đọc mơc I – SGK – liªn hƯ thùc tÕ.Em h·y cho biết con ngời cần có nhu cầu gì trong cuộc sống?Vậy em hiểu chi tiêu trong gia đình là gi ?GV bổ sung và kết luậnI. Chi tiêu trong gia đình là gì? HS trả lời- Chi tiêu trong gia đình là chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hoátinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ.Hoạt động VI. Tìm hiểu các khoản chi tiêu trong gia đình.Yêu cầu HS đọc mục II – SGK – liên hệ thực tế.Hãy kể tên những khoản chi tiêu của gia đình?Dựa vào mục 1SGK. Chi cho nhu cầu vật chất gồm cáckhoản chi nào? Em hãy kể các khoản chi của giađình em cho việc ăn uống, may mặc, ở.

0912.44.1586