CÔNG TY TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN NGUYÊN TẮC CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC PHÁP LÝ

FECredit logo
Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ( NHNN ) có văn bản số 762 / NHNN-TTGSNH về việc đồng ý chấp thuận nguyên tắc quy đổi hình thức pháp lý Công ty Tài chính nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ( TNHH MTV ) Ngân hàng Nước Ta Thịnh Vượng ( VPB FC ) .
Theo đó, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Nước Ta Thịnh Vượng thực thi việc công bố thông tin tương quan đến nội dung quy đổi hình thức pháp lý của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ( TCTD ) như sau :
Thông tin TCTD chuyn đổi hình thc pháp lý
Thông tin dự kiến về TCTD sau chuyn đổi hình thc pháp lý

1. Tên TCTD chuyn đổi: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
( i ) Tên viết tắt bằng tiếng Việt : Công ty kinh tế tài chính VPBank .

(ii)    Tên bằng tiếng nước ngoài: VPBank Finance Company Limited.

( iii ) Tên viết tắt bằng tiếng quốc tế : VPB FC .
( iv ) Tên sử dụng để tiếp thị loại sản phẩm, tiếp thị quảng cáo, quảng cáo : FE CREDIT .
( v ) Logo thương mại

FECredit logo

1. Tên TCTD sau chuyn đổi: Công ty tài chính cổ phần Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
( i ) Tên viết tắt bằng tiếng Việt : Công ty kinh tế tài chính VPBank .
( ii ) Tên bằng tiếng quốc tế : VPBank Finance Joint Stock Company

(iii) Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: VPB FC.

( iv ) Tên sử dụng để tiếp thị mẫu sản phẩm, tiếp thị quảng cáo, quảng cáo : FE CREDIT .
( v ) Logo thương mại

2.  Tr s chính: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, Số 9 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
2.  Tr s chính: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, Số 9 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Vn điu l ti thi đim np h sơ đề ngh chp thun nguyên tc chuyn đổi hình thc pháp lý: 7.328.000.000 đồng
( Bảy nghìn ba trăm hai mươi tám tỷ đồng chẵn )
3. Vn điu l: 7.333.000.000 đồng

(Bảy nghìn ba trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn)

4. Người đại din theo pháp lut ca t chc tín dng được chuyn đổi hình thc pháp lý: Ông Lô Bằng Giang – Chủ tịch Hội đồng thành viên.
4. Người đại din theo pháp lut: Ông Lô Bằng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Hình thc t chc: Công ty TNHH Một thành viên, trong đó:
Ngân hàng TMCP Nước Ta Thịnh Vượng chiếm hữu 100 % vốn điều lệ .
5. Hình thc t chc: Công ty cổ phần.

6. Loi hình hot động: Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.
6. Loi hình hot động: Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.

Việc xin quy đổi quy mô từ công ty TNHH MTV sang hình thức công ty CP đã được VPB FC trình NHNN từ lâu, nay được NHNN chấp thuận đồng ý nguyên tắc được cho phép quy đổi hình thức pháp lý .
Trong thời hạn tới Ban chỉ huy VPB FC sẽ quyết định hành động việc có thực thi quy đổi hay không và sẽ liên tục triển khai những thủ tục theo pháp luật của NHNN .

0933.54.64.76