Danh từ của free là gì

articlewriting1

Ý nghĩa của từ khóa: free

English
Vietnamese

free

Bạn đang đọc: Danh từ của free là gì

* tính từ
– tự do
=a free country+ một nước tự do
=free hydrogen+ (hoá học), hyddro tự do
=a free translation+ bản dịch tự do, bản dịch thoát ý
=free verse+ thơ tự do (không luật)
=free love+ tình yêu tự do (không cần cưới xin)
– không mất tiền, không phải trả tiền; được miễn
=free admission+ vào cửa không mất tiền
=free of duty+ được miễn thuế
=free imports+ các loại hàng nhập được miễn thuế
– (+ from) không bị, khỏi phải, thoát được
=free from care+ không phải lo lắng
=free from pain+ không bị đau đớn
=free from dampness+ không bị ẩm
– rảnh, không có người ở, không có người giữ chỗ
=to have very little free time+ có rất ít thì giờ rảnh
=there are three rooms free at this hotel+ ở khách sạn có ba phòng chưa có ai ở
– lỏng, không bọ ràng buộc
=to leave one end of the rope free+ thả lỏng một dây thừng
– suồng sã; xấc láo; tục
=to be too free in one’s behaviour+ có thái độ suồng sã
=a free story+ một chuyện tục
– thanh thoát, uyển chuyển, mềm mại; dễ dàng
=a free style of writing+ văn phòng thanh thoát, văn phòng uyển chuyển
=free lines and curves+ những đường thẳng và nét cong thanh thoát uyển chuyển
=free gestures+ những cử chỉ mềm mại uyển chuyển
– rộng rãi, hào phóng; phong phú, nhiều
=to spend money with a free hand+ tiêu tiền hào phóng
=to be free with one’s praise+ khen ngợi không tiếc lời
– thông, thông suốt (không bị ngăn cản)
=a free road+ con đường thông suốt
– tự nguyện, tự ý
=to be free to confess+ tự nguyện thú
– được đặc quyền (ở một thành phố); được quyền sử dụng và ra vào (một toà nhà…)
!free motion
– xọc xạch; jơ (máy)
!to give somebody a free hand
– để cho ai toàn quyền hành động
!to have one’s hands free
– rảnh tay, không phải lo lắng điều gì
!to make free use of something
– tuỳ thích sử dụng cái gì
* phó từ
– tự do
– không phải trả tiền
– (hàng hải) xiên gió
* ngoại động từ
– thả, phóng thích, giải phóng, trả tự do
– gỡ ra khỏi; giải thoát; mở thông (một con đường)

English
Vietnamese

free

biết ; buông tha ; bâ ; bận ; bỏ ; cho không ; cho ; chung ; chùa ; chạy tự do ; chổ trống ; cáo ; có tự do ; công ; cùng ; của tự do ; cứ trốn ; cứu ; cứu được ; do mà ; do từ ; do ; do çây çó ; do ̣ n ; fiji ; free với những chữ ; giải cứu ; giải phóng cho ; giải phóng ; giải thoát cho ; giải thoát ; giải thoát được ; giải trừ ; giải ; trọn vẹn có ; trọn vẹn không lo ; trọn vẹn tự do ; trọn vẹn ; hãy trả tự do cho ; hãy trả tự do ; tự do ; khai thác được ; không bâ ; không ; khỏe re ; lang giải thoát ; lạc ; miån phí ; miê ̃ n phi ; miê ̃ n phi ́ ; không tính tiền ; không lấy phí được ; miễn ; moi người được cứu ; mà ; mở được ; n phí ; n tư ̣ do ; nhiễm ; nhỏm ; nói chung ; phí ; phóng khoáng ; phóng thích ; phóng ; quyền lực tối cao ; quyền nói ; quyền tự do ; quyền ; ra rồi ; ra ; rãnh rỗi ; rảnh không ; rảnh rỗi ; rảnh ; rỗi ; siêu thoát ; sư tự do ; sự tự do ; tha ; từ tốn ; thoát khỏi ; thoát ra ; thoát ; tự do ; thoải ; tháo được ; thì trọn vẹn ; thả ; thể tự do ; thể ; thời ; toàn không lấy phí ; toàn quyền ; toàn tự do ; toàn ; website không tính tiền ; trả giá ; trả tiền ; trả tự do cho ; trả tự do ; trả ; trốn ; trống ; tách khỏi ; tìm được ; tñ do luy ¿ n ; tñ do luy ¿ ; tñ do ; tư do ; tư ; tư ̣ do ; tặc ; khuyến mãi ; tự chủ ; tự do cả ; tự do luyến ; tự do mà ; tự do này ; tự do sao ; tự do ; tự giải thoát ; tự giải thoát được ; tự nhiên ; tự ; vô tư ; xu ; à ; ãc tñ do ; đi ; được giải phóng ; được miễn thuế ; được trả tự do ; được tự do thì ; được tự do ; được ; được đấy ; độc thân ; độc ; ̀ miê ̃ n phi ; ̀ n tư ̣ do ; ̀ tư ̣ do ; ̃ tư ̣ do ; ̃ ;

free

biết ; buông tha ; bâ ; bình ; bận ; bỏ ; cho không ; cho ; chung ; chùa ; chạy tự do ; chổ trống ; cáo ; còn ; có tự do ; công ; cư ; của tự do ; cứ trốn ; cứu ; cứu được ; do mà ; do từ ; do ; do çây çó ; do ̣ n ; dùng ; fiji ; free với những chữ ; giải cứu ; giải phóng cho ; giải phóng ; giải thoát cho ; giải thoát ; giải thoát được ; giải trừ ; giải ; gọn ; trọn vẹn có ; trọn vẹn không lo ; trọn vẹn tự do ; trọn vẹn ; hãy trả tự do cho ; hãy trả tự do ; tự do ; i thoa ; i thoa ́ ; khai thác được ; không bâ ; không còn ; không ; khỏe re ; lãng ; lạc ; miê ̃ n phi ; miê ̃ n phi ́ ; không tính tiền ; không lấy phí được ; miễn ; moi người được cứu ; muô ; mà ; mở được ; n phí ; n tư ̣ do ; nghênh ; nghỉ ; nhiên ; nhiễm ; nhỏm ; nói chung ; phí ; phóng khoáng ; phóng thích ; phóng ; quyền nói ; quyền tự do ; quyền ; ra rồi ; ra ; rãnh rỗi ; rảnh không ; rảnh rỗi ; rảnh ; rỗi ; siêu thoát ; sư tự do ; sự tự do ; tha ; thoa ; thoa ́ ; thư thả ; thoát khỏi ; thoát ra ; thoát ; tự do ; thoải ; tháo được ; thì trọn vẹn ; thả ; thể tự do ; thể ; thời ; tiền ; toàn không lấy phí ; toàn quyền ; toàn tự do ; toàn ; website không tính tiền ; tri ; trả giá ; trả tiền ; trả tự do cho ; trả tự do ; trả ; trốn ; trống ; tách khỏi ; tìm được ; tñ do luy ¿ n ; tñ do luy ¿ ; tñ do ; tư do ; tư ; tư ̣ do ; tư ̣ ; tặc ; khuyến mãi ; tự chủ ; tự do cả ; tự do luyến ; tự do mà ; tự do này ; tự do sao ; tự do ; tự giải thoát ; tự giải thoát được ; tự nhiên ; tự ; vô tư ; xu ; à ; ãc tñ do ; đi ; được giải phóng ; được miễn thuế ; được trả tự do ; được tự do thì ; được tự do ; được ; được đấy ; độc thân ; độc ; ̀ miê ̃ n phi ; ̀ n tư ̣ do ; ̀ tư ̣ do ; ̃ tư ̣ do ; ̣ do ;

English
English

free; free people

people who are free

free; liberate; loose; release; unloose; unloosen

grant freedom to ; free from confinement

free; disembarrass; rid

relieve from

free; dislodge

remove or force out from a position

free; exempt; relieve

grant relief or an exemption from a rule or requirement to

free; release

make ( information ) available for publication

free; discharge

free from obligations or duties

free; disengage

free or remove obstruction from

free; absolve; justify

let off the hook

free; give up; release; relinquish; resign

part with a possession or right

free; liberate; release

release ( gas or energy ) as a result of a chemical reaction or physical decomposition

free; release; unblock; unfreeze

make ( assets ) available

free; complimentary; costless; gratis; gratuitous

costing nothing

free; detached

not fixed in position

free; spare

not taken up by scheduled activities

free; barren; destitute; devoid; innocent

completely wanting or lacking

free; liberal; loose

not literal

English
Vietnamese

carriage-free

* phó từ
– người nhận không phải trả cước (người gửi đã trả rồi)

duty-free

* tính từ & phó từ
– không phải nộp thuế, được miễn thuế

fancy-free

* tính từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
– chưa có vợ, chưa có chồng, chưa đính ước với ai, chưa yêu ai
– vô tư lự, không lo nghĩ

free church

* danh từ
– nhà thờ độc lập (đối với nhà nước)

free enterprise

* danh từ
– sự tự do kinh doanh

free labour

* danh từ
– lao động tự do (của những người không trong nghiệp đoàn)
– (sử học) lao động tự do (của những người không phải là nô lệ)

free lance

* danh từ
– nhà báo tự do (không viết riêng cho tờ báo nào)
– nhà chính trị độc lập (không thuộc về đảng phái nào)
– (sử học) lính đánh thuê (thời Trung cổ)
* nội động từ
– làm nghề viết báo tự do

free liver

* danh từ
– người ăn chơi phóng túng, người chè chén lu bù

free living

* danh từ
– lối sống ăn chơi phóng túng, sự chè chén lu bù

free on board

* phó từ
– giao hàng tận bến ((viết tắt) f.o.b, F.O.B)

free pass

* danh từ
– giấy vào cửa không mất tiền

free port

* danh từ
– cảng tự do (không có thuế quan)

free quarters

* danh từ số nhiều
– sự ăn ở không mất tiền
– sự chiêu đãi

free soil

* danh từ
– miền không có chế độ nô lệ

free trade

* danh từ
– sự buôn bán tự do, mậu dịch tự do
– (từ cổ,nghĩa cổ) sự buôn lậu

free will

* danh từ
– sự tự ý, sự tự nguyện
=to do something of one’s own free will+ tự nguyện làm gì
* tính từ
– tự ý, tự nguyện

free-and-easy

* tính từ
– tự do thoải mái, không nghi thức gò bó
* danh từ
– cuộc hoà nhạc thoải mái (người nghe có thể hút thuốc lá…); cuộc hội họp thoải mái (giữa các anh em bạn thân)

free-board

* danh từ
– (hàng hải) phần nổi (phần tàu từ mặt nước đến boong)

free-born

* tính từ
– (sử học) được kế thừa quyền công dân, được kế thừa quyền tự do (trong chế độ nô lệ)

free-for-all

* tính từ
– mở ra cho tất cả cho mọi người, dành tất cả cho mọi người
* danh từ
– cuộc loạn đả
– cuộc đấu ai muốn tham dự cũng được

free-hand

* tính từ
– (hội họa) bằng tay, không dụng cụ
=a free-hand sketch+ bức phác hoạ vẽ bằng tay không dùng dụng cụ

free-handed

* tính từ
– rộng rãi, hào phóng

free-hearted

* tính từ
– thành thật, thẳng thắn, bộc trực, cởi mở
– rộng lượng

free-list

* danh từ
– danh sách những người được vào cửa không mất tiền
– danh sánh hàng hoá không bị đánh thuế

free-spoken

* tính từ
– nói thẳng, nói toạc ra

free-thinker

* danh từ
– người độc lập tư tưởng

free-thinking

* danh từ
– sự độc lập tư tưởng (không theo tôn giáo, các quan niệm, các thuyết… hiện hành)
* tính từ
– độc lập tư tưởng (không theo tôn giáo, các quan niệm, các thuyết… hiện hành)

free-trader

* danh từ
– người chủ trương mậu dịch tự do

free-wheel

* danh từ
– cái líp (xe đạp)
* nội động từ
– thả xe đạp cho chạy líp (như khi xuống dốc)

heart-free

* tính từ
– chưa yêu ai; không yêu ai; lòng không vương vấn tình yêu ((cũng) heart-whole)

0933.54.64.76