MONSTAR (Nguyễn Chiến Thắng)

articlewriting1

Tone

[

Em

]

[Amaj7]

.. Có lý

[B7 # 5]

do nào

[Em9]

khác nói cho anh nghe đi

Vì dòng tin

[Amaj7]

nhắn tối

[B7 # 5]

qua thật

[Em9]

vô lý

[Amaj7]

.. Chắc có

[B7 # 5]

ai đã khiến em

[Em9]

mơ về nơi khác

Ừ thì

[Am7]

đêm nay

[B7 # 5]

ta mới viết

[Em9]

nhạc

Oh

[Amaj7]

no yeh oh

[B7 # 5]

no. Theo em thì ta vốn

[Em9]

không hợp nhau ?

Người nào

[Amaj7]

viết hết những giấc

[B7 # 5]

mơ, giờ

[Em9]

chôn giấu

Oh

[Amaj7]

no yeh oh

[B7 # 5]

no. Thôi đưa hàng trăm lý

[Em9]

do của em

Giờ thì đừng

[Amaj7]

nói nữa, hãy bước

[B7 # 5]

đi thật

[Em9]

xa ..

Mọi

[Amaj7]

thứ cứ thế lướt

[B7 # 5]

theo một

[Em9]

cơn gió

Một người

[Amaj7]

mới có lẽ rằng với

[B7 # 5]

em là

[Em9]

mãi mãi

Bỏ

[Amaj7]

hết quá khứ có

[B7 # 5]

nhau thật

[Em9]

lâu thật lâu

Vì mình

[Amaj7]

không yêu nhau ,

[B7 # 5]

giữ lấy làm

[Em9]

gì .

( Vì mình

[Amaj7]

không yêu nhau ,

[B7 # 5]

giữ lấy làm

[Em9]

gì )

Sao em còn đứng ngoài

[Amaj7]

mưa ?

[D9]

Sao thời điểm ngày hôm nay ko còn người

[G7]

ta đón đưa ?

[Cmaj7]

Và có vẻ như cảm

[Amaj7]

giác đôi mắt em

[B7 # 5]

đã không như ngày

[Em9]

xưa

” Tin em một giây được

[Amaj7]

không ? ” ” No … “

[D9]

Không đâu anh đã tin em

[G7]

mấy trăm lần ..

[Cmaj7]

Vì từng cho đi

[Amaj7]

hết và đổi lại cái

[B7 # 5]

kết đơn độc, chẳng

[Emaj7]

như mộng mơ đã hứa ..

 

Oh

[Amaj7]

no yeh oh

[B7 # 5]

no. Theo em thì ta vốn

[Em9]

không hợp nhau ?

Người nào

[Amaj7]

viết hết những giấc

[B7 # 5]

mơ, giờ

[Em9]

chôn giấu

Oh

[Amaj7]

no yeh oh

[B7 # 5]

no. Thôi đưa hàng trăm lý

[Em9]

do của em

Giờ thì đừng

[Amaj7]

nói nữa, hãy bước

[B7 # 5]

đi thật

[Em9]

xa ..

Mọi

[Amaj7]

thứ cứ thế lướt

[B7 # 5]

theo một

[Em9]

cơn gió

Một người

[Amaj7]

mới có lẽ rằng với

[B7 # 5]

em là

[Em9]

mãi mãi

Bỏ

[Amaj7]

hết quá khứ có

[B7 # 5]

nhau thật

[Em9]

lâu thật lâu

Vì mình

[Amaj7]

không yêu nhau ,

[B7 # 5]

giữ lấy làm

[Em9]

Giữ lấy làm gì ?

[Am7]

[D9]

Giữ lấy làm gì ?

[G7]

[Cmaj7]

Giữ lấy làm gì ?

[Amaj7]

[B7 # 5]

[Emaj7]

Thôi bắt anh

[Amaj7]

vào trong cuốn

[D9]

phim mà em

[G7]

diễn lâu nay

[Cmaj7]

nay

Vì niềm

[Amaj7]

tin cho nhau nay

[B7 # 5]

đã không còn

[Emaj7]

nữa …

Mọi

[Am7]

thứ cứ thế lướt

[D9]

theo một

[G7]

cơn gió

[Cmaj7]

Một người

[Amaj7]

mới có lẽ rằng với

[B7 # 5]

em là

[Em9]

mãi mãi

Bỏ

[Amaj7]

hết quá khứ có

[D9]

nhau thật

[G7]

lâu thật lâu

[Cmaj7]

Vì mình

[Amaj7]

không yêu nhau ,

[B7 # 5]

giữ lấy làm

[Em9]

Là vì mình

[Amaj7]

không yêu nhau ,

[B7 # 5]

giữ lấy làm

Xem thêm: Comment là gì

[Em9]

0912.44.1586