Câu 1: Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu? A. Bộ nhớ trong (Rom, Ram) B. Bộ nhớ ngoài (Đĩa cứng, CD,…) C. Bộ xử lý trung tâm D. Kết quả khác Câu 2: Hệ điều hành

articlewriting1

Câu 1 : Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu ?
A. Bộ nhớ trong ( Rom, Ram )

B. Bộ nhớ ngoài (Đĩa cứng, CD,…)

C. Bộ xử lý trung tâm

D. Kết quả khác

Hệ điều hành là tập hợp các chương trình luôn được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài như (Đĩa cứng,CD…)

Câu 2 : Hệ điều hành nào những chương trình phải được thực thi lần lượt và chỉ 1 người được đăng nhập vào mạng lưới hệ thống ?
A. Đa nhiệm 1 người dùng

là hệ điều hành mà chỉ có một người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình 

B. Đơn nhiệm 1 người dùng

Đúng 

C. Đa nhiệm nhiều người dùng

-là hệ điều hành có nhiều  người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

D. Kết quả khác
Câu 3 : Hệ điều hành nào mà nhiều chương trình được thực thi cùng 1 lúc và nhiều người được đăng nhập vào mạng lưới hệ thống ?
A. Đa nhiệm 1 người dùng
B. Đơn nhiệm 1 người dùng

C. Đa nhiệm nhiều người dùng

là hệ điều hành có nhiều  người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình 

D. Kết quả khác
Câu 4 : Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất khi nói về hệ điều hành
A. Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để liên kết Internet, trao đổi thư điện tử

B. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống

C. Hệ điều hành thường được thiết lập sẵn từ khi sản xuất máy tính
D. Một giải pháp khác
Câu 5 : Người sử dụng hoàn toàn có thể tiếp xúc với máy tính bằng cách nào trong những cách sau đây :
A. Chỉ bằng dòng lệnh ( Command )

(Thông thường người dùng không giao tiếp bằng dòng lệnh (Command) với máy tính

B. Đưa vào các lệnh (Command) hoặc chọn trên bảng chọn (Menu)

Đúng

C. Chỉ bằng mạng lưới hệ thống bảng chọn ( Menu )

Chỉ bằng hệ thống bảng chọn thì chưa đủ để giao tiếp với máy tính 

D. Chỉ bằng ” giọng nói ”

Hoàn toàn không thể giao tiếp với máy tính bằng cách nói trực tiếp mà không qua các xử lý

Câu 6 : Tìm câu sai trong những câu dưới đây khi nói về hệ điều hành :
A. Hệ điều hành bảo vệ tiếp xúc giữa người dùng và máy tính

B. Chức năng chính của hệ điều hành là thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet

Chức năng của hệ điều hành là.

+Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống

+Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đã cung cấp tài nguyên

– Tổ chức lưu trữ thông tin 

+ Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác một cách thuận tiện và hiệu quả

+Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.

C. Hệ điều hành cung cấp những phương tiện đi lại và dịch vụ để người sử dụng thuận tiện triển khai chương trình, quản lí ngặt nghèo, khai thác những tài nguyên của máy tính một cách tối ưu
D. Hệ điều hành Windows là hệ điều hành dùng cho máy tính cá thể của hãng Microsoft

0933.54.64.76