Hiệp hội bất động sản TP.HCM kiến nghị gỡ vướng phát triển nhà ở xã hội

bds1
Liên quan đến chủ trương tăng trưởng nhà tại xã hội, chiều 9/4, Hiệp hội bất động sản TPHCM ( HoREA ) cho biết vừa đề xuất kiến nghị Thủ tướng nhà nước, Bộ Xây dựng và Ủy Ban Nhân Dân TPHCM giải quyết và xử lý tiếp một số ít vướng mắc của Nghị định về tăng trưởng và quản trị nhà tại xã hội, vừa được phát hành không tương thích với Luật Đất đai dẫn tới thực trạng không công minh giữa những dự án Bất Động Sản nhà tại thương mại .
HoREA cho biết, Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP ngày 1/4/2021 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 100 / năm ngoái / NĐ-CP về tăng trưởng và quản trị nhà tại xã hội vừa được phát hành, đã có hiệu lực hiện hành có nhiều nội dung mới. Trong đó có pháp luật toàn bộ những dự án Bất Động Sản nhà tại thương mại từ 2 ha trở lên so với đô thị đặc biệt quan trọng và đô thị loại 1 ( từ 5 ha trở lên so với đô thị loại 2, loại 3 ) phải dành 20 % quỹ đất ở trong dự án Bất Động Sản để kiến thiết xây dựng nhà tại xã hội .
bds1Theo HoREA, các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội, không có ngoại lệ.Tuy nhiên, theo HoREA, pháp luật tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100 / năm ngoái / NĐ-CP “ chủ góp vốn đầu tư không phải dành quỹ đất 20 % ” để làm nhà tại xã hội so với những trường hợp dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 2 ha tại những đô thị loại đặc biệt quan trọng và loại I hoặc nhỏ hơn 5 ha, tại những đô thị loại II và loại III ” là không tương thích với Khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở năm trước ( mặc dầu vẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất cho hàng loạt diện tích quy hoạnh đất của dự án Bất Động Sản theo pháp luật của pháp lý về đất đai ) .

Theo Luật Nhà ở 2014, đối với tất cả các loại đô thị, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ. Đối với các loại đô thị còn lại, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương.

Theo ông Lê Hoàng Châu, quản trị HoREA, so sánh lao lý này, một dự án Bất Động Sản nhà tại thương mại có quy mô diện tích quy hoạnh 1,9 ha ( dưới định mức 2 ha ) tại khu vực TT TPHCM, có tổng mức góp vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, có năng lực đạt tỷ suất lợi nhuận cao, nhưng không phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm dành 20 % đất ở của dự án Bất Động Sản để tăng trưởng nhà tại xã hội .
Nhưng một dự án Bất Động Sản khác có quy mô 2,1 ha ( trên định mức từ 2 ha trở lên ) tại huyện ngoài thành phố, có tổng mức góp vốn đầu tư chỉ khoảng chừng vài trăm tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm dành 20 % đất ở của dự án Bất Động Sản để tăng trưởng nhà tại xã hội .
Bên cạnh đó, việc Nghị định được sửa đổi, không còn sử dụng cụm từ “ không phân biệt quy mô diện tích quy hoạnh đất ” đã đưa ra cách hiểu khác, đó là dự án Bất Động Sản nhà tại thương mại “ nhỏ hơn 2 ha tại những đô thị loại đặc biệt quan trọng và loại I hoặc nhỏ hơn 5 ha tại những đô thị loại II và loại III thì chủ góp vốn đầu tư không phải dành quỹ đất 20 % và có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất cho hàng loạt diện tích quy hoạnh đất của dự án Bất Động Sản ”. Vấn đề này đã tạo ra thực trạng không công minh giữa những dự án Bất Động Sản nhà tại thương mại và không tương thích với Luật Đất đai. / .

0000000000