Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân

hoc vien chinh tri cong an nhan dan
Mã trường : HCA – Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân – PAPPV
Tên tiếng Anh : Political Academy of the People’s Police of Vietnam
Thành lập năm : năm trước

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 29 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tỉnh thành : TP.HN
Website : hvctcand.edu.vn

hoc vien chinh tri cong an nhan dan

Giới thiệu – Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Ngày 25-4-2014, Bộ Công an công bố Quyết định xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Sau 4 năm kiến thiết xây dựng và tăng trưởng, Học viện đã trong bước đầu chứng minh và khẳng định vị trí, vai trò là cơ sở giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị số 1 của lực lượng Công an nhân dân, được Đảng, Nhà nước, ngành Công an ghi nhận. Phát huy tác dụng đạt được nhằm mục đích kiến thiết xây dựng Học viện trở thành cơ sở đào tạo và giảng dạy có uy tín, TT nghiên cứu và điều tra khoa học về nghành lý luận chính trị trong Công an nhân dân, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn có phương hướng, kế hoạch “ đi tắt, đón đầu ” dữ thế chủ động cung ứng nhu yếu trách nhiệm đặt ra trong tình hình mới .
Học viện Chính trị Công an nhân dân ( sau đây gọi tắt là Học viện ) là cơ sở huấn luyện và đào tạo đa ngành, đa nghành, có công dụng huấn luyện và đào tạo trình độ ĐH, sau đại học ; tu dưỡng chức vụ, nhiệm vụ cho cán bộ, chỉ huy, chỉ huy thuộc nghành nghề dịch vụ kiến thiết xây dựng lực lượng, tham mưu chỉ huy Công an nhân dân ; tu dưỡng giáo viên, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị cho những trường Công an nhân dân ; giảng dạy trình độ hạng sang, tầm trung lý luận chính trị theo pháp luật ; tham gia giáo dục quốc phòng, bảo mật an ninh ; thực thi công tác làm việc đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, huấn luyện và đào tạo theo kế hoạch của Bộ trưởng ; là TT điều tra và nghiên cứu khoa học và tổng kết lý luận về chính trị của lực lượng Công an nhân dân .
Sự sinh ra của Học viện lưu lại bước trưởng thành trong công tác làm việc giáo dục, đào tạo và giảng dạy của lực lượng Công an nhân dân, tạo ra bước ngoặt mới trong việc triển khai trách nhiệm huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng sâu xa về lý luận chính trị, nghành thiết kế xây dựng lực lượng, tham mưu chỉ huy trong Công an nhân dân, góp thêm phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phân phối nhu yếu, trách nhiệm kiến thiết xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh luyện, từng bước tân tiến trong tình hình mới .

dsc 188 jpg

Bốn năm qua, bám sát sự chỉ huy của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ huy Bộ Công an và Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Chính trị Công an nhân dân ; được sự chăm sóc, phối hợp ngặt nghèo của những đơn vị chức năng tính năng và sự cộng tác nhiệt tình, tận tâm của những nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, Học viện đã triển khai xong tốt chương trình công tác làm việc đề ra trong từng năm học. Các nghành công tác làm việc đều được chăm sóc chỉ huy, chỉ huy tiến hành thực thi và đạt được những hiệu quả tích cực, trong bước đầu khẳng định chắc chắn vị thế, vai trò của Học viện trong mạng lưới hệ thống những học viện, trường Công an nhân dân và với toàn xã hội .

Xác định công tác giáo dục, đào tạo là trụ cột chính trong định hướng phát triển, những năm qua, Học viện đã tập trung phát triển đồng bộ các hệ đào tạo, bồi dưỡng. Đối với đào tạo đại học hệ chính quy, Học viện đã tổ chức đào tạo 3 ngành học gồm: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân, Quản trị nhân lực; tổ chức tuyển sinh, đào tạo 4 khóa chính quy, tập trung với 700 học viên. Trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị, Học viện đã chủ động phối hợp với Cục Đào tạo tham mưu cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân ký Quyết định số 11384/QĐ-X11-X14, ngày 22-9-2015 ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị sử dụng trong nội bộ ngành Công an, trên cơ sở đó, từ năm học 2015-2016, Học viện bắt đầu tổ chức tuyển sinh, đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đến nay, đã tổ chức đào tạo 16 khóa, với 2.027 học viên.

Thực hiện Kết luận số 25 – KL / TW ngày 28-12-2017 của Ban Bí thư về việc giao quyền huấn luyện và đào tạo và xác nhận trình độ hạng sang lý luận chính trị so với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và chỉ huy của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ huy Bộ Công an, hiện tại Học viện đang chủ trì, phối hợp với Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân hoàn thành xong những điều kiện kèm theo ship hàng đào tạo và giảng dạy và xác nhận trình độ hạng sang lý luận chính trị trong Công an nhân dân. Ngoài ra, Học viện cũng đã dữ thế chủ động tổ chức triển khai nhiều mô hình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng khác như : Đào tạo cử nhân chính trị văn bằng 2 ; phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức triển khai giảng dạy trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền sở tại nhà nước cho 32 cán bộ, chiến sỹ công an ; tổ chức triển khai 21 khóa tu dưỡng chức vụ chỉ huy, chỉ huy những cấp cho 2.220 cán bộ Công an những đơn vị chức năng, địa phương ; phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức triển khai 3 lớp tu dưỡng cán bộ làm công tác làm việc tham mưu cho 318 cán bộ. Bám sát nhu yếu thực tiễn, lúc bấy giờ, Học viện đang tiến hành thiết kế xây dựng chương trình tu dưỡng cán bộ quản trị báo chí truyền thông và phóng viên báo chí, biên tập viên báo chí truyền thông trong Công an nhân dân ; kiến thiết xây dựng đề án huấn luyện và đào tạo thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền sở tại nhà nước và mở giảng dạy những ngành, chuyên ngành mới, phân phối nhu yếu thực tiễn công tác làm việc, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ .

anh7chuoisukienhoatdonghocvienkhaigiang20172018

Cùng với công tác làm việc giáo dục, đào tạo và giảng dạy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung chuyên sâu chỉ huy, chỉ huy tăng nhanh công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và điều tra lý luận với xu thế Giao hàng trực tiếp, thiết thực cho trách nhiệm huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng của Học viện và kịp thời phát hiện, tư vấn những yếu tố mới cho Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ huy Bộ Công an. Đến nay, Học viện đã được những cơ quan có thẩm quyền giao chủ trì tiến hành nghiên cứu và điều tra 39 trách nhiệm khoa học ( trong đó có 4 trách nhiệm khoa học cấp vương quốc, 13 trách nhiệm khoa học cấp bộ, 22 trách nhiệm khoa học cấp cơ sở ) ; tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra 18 chuyên đề lý luận, trong đó có 6 chuyên đề được chiến sỹ Bộ trưởng giao trực tiếp thực thi. Học viện cũng đã tham mưu cho chỉ huy Bộ Công an tổ chức triển khai thành công xuất sắc Hội thảo khoa học cấp vương quốc “ Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh và thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong quá trình lúc bấy giờ ” ; tổ chức triển khai 18 hội thảo chiến lược, tọa đàm khoa học nhằm mục đích luận giải và yêu cầu giải pháp xử lý những yếu tố mới, “ nóng ” mà dư luận xã hội đặc biệt quan trọng chăm sóc ; xuất bản 30 số Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân với gần 500 bài viết của những nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân về những yếu tố lý luận chính trị, đấu tranh phản bác quan điểm sai lầm, thù địch .
Nhằm phân phối tốt nhất cho công tác làm việc giảng dạy, tu dưỡng, công tác làm việc biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chăm sóc góp vốn đầu tư, tập trung chuyên sâu tiến hành ngay từ những ngày đầu. Đến nay, Học viện đã xuất bản gần 40 giáo trình ( hệ hạng sang lý luận chính trị, bổ trợ triển khai xong kỹ năng và kiến thức trình độ tầm trung lý luận chính trị, tu dưỡng chức vụ, văn bằng 2 ) và gần 30 đầu sách chuyên khảo. Trong công tác làm việc biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, Học viện luôn bám sát chuẩn kỹ năng và kiến thức, khung chương trình chung, đồng thời bổ trợ những yếu tố mới trong công tác làm việc công an, những yếu tố đặc trưng được đúc rút từ tổng kết thực tiễn những nghành nghề dịch vụ công tác làm việc công an tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng giảng dạy .
Kết hợp với công tác làm việc biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, công tác làm việc thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa cũng được tăng cường và từng bước tân tiến, phân phối nhu yếu, trách nhiệm giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và học viên. Triển khai quá trình 1, Học viện đã trang bị 5.330 đầu sách với 29.619 bản, tài liệu điện tử có 135.000 đầu sách. Cơ sở vật chất có 6 phòng đọc với 210 chỗ ngồi, kho tài liệu và xưởng in, 1 sever và 42 máy trạm, sử dụng ứng dụng quản trị thư viện tích hợp Libol ship hàng tra cứu tài liệu nội bộ, 1 máy in mã vạch, 1 máy số hóa tài liệu, 1 máy nạp khử từ, 1 cổng từ, 1 máy kiểm kê kho và mạng lưới hệ thống camera bảo mật an ninh … Hiện nay, Học viện đang tiến hành tăng trưởng thư viện quá trình 2, trong đó chú trọng công tác làm việc bảo vệ tài liệu mật, xây dựng mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai bảo vệ tài liệu mật và liên tục kiểm tra, hướng dẫn cán bộ, giảng viên và học viên triển khai tốt công tác làm việc bảo mật thông tin .
Công tác quản trị, giáo dục học viên được tăng cường, trong đó công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên được đặc biệt quan trọng chú trọng ; liên tục tổ chức triển khai những buổi tọa đàm, hoạt động và sinh hoạt chính trị với nội dung, hình thức sinh động, phát huy niềm tin tự giác, tự quản của học viên. Nâng cao chất lượng, hiệu suất cao những hoạt động giải trí học tập, hoạt động và sinh hoạt ngoài giờ lên lớp của học viên với những hình thức : tổ chức triển khai giao lưu giữa học viên những lớp tu dưỡng chức vụ chỉ huy, chỉ huy với học viên hệ chính quy để san sẻ kinh nghiệm tay nghề học tập và xu thế nghề nghiệp cho học viên hệ chính quy ; tổ chức triển khai cho học viên đi thực tiễn tại cơ sở để tích góp kinh nghiệm tay nghề, học tập giải pháp xử lý những yếu tố thực tiễn đặt ra, đồng thời tham gia hoạt động quần chúng, góp thêm phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân và lực lượng công an ; tổ chức triển khai những câu lạc bộ học tập, xây dựng nhóm học tập từ 3 đến 5 người ; duy trì hành quân dã ngoại … Kết quả rèn luyện hằng năm, 100 % học viên đạt loại khá trở lên, không có học viên vi phạm phải giải quyết và xử lý kỷ luật .
Bên cạnh trách nhiệm trình độ, công tác làm việc tham mưu, kiến thiết xây dựng lực lượng, phục vụ hầu cần – kỹ thuật ship hàng trách nhiệm chính trị của Học viện cũng có nhiều cải tiến vượt bậc. Học viện đã kiến thiết xây dựng và phát hành 36 bộ quy định, quy trình tiến độ trên hầu hết những nghành công tác làm việc tham mưu, tổng hợp ; giáo dục, quản trị huấn luyện và đào tạo ; giáo dục, quản trị học viên ; quản trị điều tra và nghiên cứu khoa học ; tổ chức triển khai cán bộ ; thiết kế xây dựng lực lượng, phục vụ hầu cần, kỹ thuật góp thêm phần quan trọng trong ship hàng công tác làm việc chỉ huy, quản lý của Học viện. Tổ chức cỗ máy và đội ngũ chỉ huy, chỉ huy được kiện toàn cung ứng nhu yếu, trách nhiệm chính trị của Học viện trong tình hình mới. Công tác đối ngoại liên tục được tăng nhanh, tranh thủ tối đa nguồn lực góp thêm phần vào sự tăng trưởng của Học viện, trong đó đã ký kết quy định phối hợp với 11 đơn vị chức năng trong và ngoài ngành Công an ( Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh ; Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng ; Văn phòng Bộ Công an ; Học viện Cảnh sát nhân dân ; Học viện An ninh nhân dân ; Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Nước Ta ; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương ; Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II ; Công an thành phố Cần Thơ ; xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh TP Bắc Ninh và Trường Lý luận chính trị Bộ An ninh Lào ), tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Học viện tiến hành những hoạt động giải trí phối hợp giảng dạy, điều tra và nghiên cứu khoa học .

maxresdefault 4e2ca7d3 3124 4d8d 92a6 eba86bf49a0b

Công tác phục vụ hầu cần, kỹ thuật Giao hàng luôn được bảo vệ. Cơ sở vật chất được xây mới, tái tạo, tăng cấp ; tranh thủ cơ sở vật chất ( phòng học, bãi tập … ) của những cơ quan, đơn vị chức năng xung quanh đã cơ bản cung ứng nhu yếu giảng dạy, học tập của hơn 2000 cán bộ, giảng viên, học viên. Bên cạnh đó, Học viện đã được giao 19,6 ha đất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Bộ Công an đồng ý chấp thuận chủ trương cho Học viện kiến thiết xây dựng trụ sở tại đây để phân phối nhu yếu huấn luyện và đào tạo vĩnh viễn .
Với những tác dụng đã đạt được trong 4 năm qua, Học viện Chính trị Công an nhân dân vinh dự được Thủ tướng nhà nước khuyến mãi ngay Bằng khen, 3 năm liên tục được Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến mãi ngay “ Cờ thi đua xuất sắc ” và nhiều tập thể, cá thể được chỉ huy những cấp khen thưởng. Có thể chứng minh và khẳng định, sau 4 năm đi vào hoạt động giải trí, Học viện đã hoàn thành xong xuất sắc mọi chỉ tiêu, trách nhiệm đề ra, được Đảng, Nhà nước, ngành Công an ghi nhận .
Xem thêm thông tin tại : http://hvctcand.edu.vn

0933.54.64.76