3 mẫu Hợp đồng thuê mặt bằng đúng chuẩn năm 2021

articlewriting1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

Số : … / …
– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm năm ngoái ;
– Căn cứ nhu yếu thuê mặt bằng của … … … … … … … …, cũng như năng lực cho thuê mặt bằng .
Hôm nay, ngày … … … tháng … … … năm … …., tại Phòng công chứng số …, trước mặt Công chứng viên, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lượng hành vi và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về mọi hành vi của mình, gồm :

Bên A: ( Bên cho thuê)

Ông / Bà : … … … … … … … ..
Số CMND : … … … .., cấp ngày : ngày …. tháng …. năm … … .. tại : … … … … … .
Địa chỉ trường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hoặc Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … …
GPKD số : … … … … … … … do sở KH&ĐT …. cấp lần đầu ngày … … … ..
Mã số thuế : … … … … .
ĐT : ( 08 ) … … … … … … … …. Fax : ( 08 ) … … … … …
Đại diện : Ông … … … … … … … … .. Chức vụ : … … … … … … … … … … .

Bên B: (Bên thuê)

Ông / Bà : … … … … … .
Số CMND : … … … .., cấp ngày : ngày …. tháng …. năm … … tại : … … … … … ..
Địa chỉ trường trú : … … … … … … ..
Hoặc Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … ,
GPKD số : … … … … … … … do sở KH&ĐT …. cấp lần đầu ngày … … … ..
Mã số thuế : … … … … .
ĐT : ( 08 ) … … … … … … … …. Fax : ( 08 ) … … … … …
Đại diện : Ông … … … … … … … … .. Chức vụ :
Cùng thỏa thuận giao kết hợp đồng thuê mặt bằng với những nội dung sau :

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

Bên A đồng ý chấp thuận cho bên B thuê mặt bằng gồm :
– Toàn bộ phần sân tại địa chỉ … … … … … …, với diện tích quy hoạnh là … … … .
– Căn nhà tại địa chỉ … … … … … … … …, với diện tích quy hoạnh là
– Mục đích thuê : Kinh doanh … … … … … …

Điều 2: Thời hạn thuê

– Thời hạn thuê là …. năm kể từ ngày … … … … đến … … .
– Hết thời hạn thuê nêu trên, nếu hai bên có nhu yếu và muốn liên tục thực thi hợp đồng thì sẽ cùng nhau thỏa thuận hợp tác ký kết hợp đồng mới .
– Khi hết hạn hợp đồng mà hai bên không liên tục ký kết hợp đồng mới thì bên B phải trả lại mặt bằng cho bên A ngay khi chấm hết hợp đồng thuê. Bên B sẽ có thời hạn là 30 ngày để quét dọn, luân chuyển gia tài, trang thiết bị của mình và phải trả lại mặt bằng thuê sau khi đã tái tạo, sửa chữa thay thế lại cho bên A .

Điều 3: Đơn giá và phương thức thanh toán

3.1 Giá cả

Giá thuê mặt bằng cố định kể từ khi ký Hợp đồng là: …………………… Bằng chữ:……………….

Số tiền thuê nói trên không gồm có những ngân sách dịch vụ như : điện, nước, điện thoại thông minh, internet, fax, dọn vệ sinh … Các ngân sách này sẽ do Bên A trực tiếp giao dịch thanh toán hàng tháng với những cơ quan cung ứng dịch vụ cho khu nhà kể từ sau ngày ký Hợp đồng này .
Giá trên không gồm có thuế Hóa Đơn đỏ VAT, thuế môn bài, thuế nhà hoặc những loại thuế khác ( Các ngân sách này nếu phát sinh thì sẽ do bên thuê mặt bằng thanh toán giao dịch ) .
Thời điểm ký kết hợp đồng này thì bên cho thuê không được kiểm soát và điều chỉnh giá thuê mặt bằng .
3.2 Phương thức giao dịch thanh toán
– Tiền thuê nhà sẽ được giao dịch thanh toán từ ngày …. đến ngày … .. của mỗi tháng. Nếu Bên B giao dịch thanh toán trễ sẽ tính theo lãi suất vay tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí kỳ hạn … .. tháng của ngân hàng nhà nước nhân với số ngày trễ hạn .
Điều 3 : Phạm vi hoạt động giải trí
– Bên B chỉ được sử dụng phần diện tích quy hoạnh mặt bằng thuê vào việc kinh doanh thương mại mà bên B đã ĐK .
– Bên B được phép trang trí, thay thế sửa chữa phần nội thất bên trong bên trong, thiết kế bên ngoài bên ngoài mặt bằng để tương thích với ngành nghề kinh doanh thương mại của bên B .
– Bên B được trang trí và treo bảng hiệu ở mặt tiền để ship hàng cho việc tiếp thị và ra mắt việc làm kinh doanh thương mại của bên B
– Do đặc thù việc làm, bên B được phép hoạt động giải trí 24/24 kể cả ngày Lễ, Tết và Chủ Nhật .
– Bên B hoàn toàn có thể triển khai khảo sát, phong cách thiết kế mặt bằng ngay trong tháng …., thời hạn giao mặt bằng trễ nhất là … … … … … … Thời điểm mở màn tính phí thuê mặt bằng là ngày … … … … … .. .
Để thay thế sửa chữa và dỡ bỏ những khuôn khổ này Bên B chấp thuận đồng ý thanh toán giao dịch cho bên A số tiền là … … … … … … … đồng. Số tiền này được giao dịch thanh toán ngay khi chấm hết hợp đồng này .

Điều 4: Trách nhiệm của mỗi bên

4.1 Trách nhiệm của bên A
– Bàn giao mặt bằng cho Bên B sử dụng cùng những thiết bị đi kèm ( Kèm theo phụ lục ) ngay sau khi ký hợp đồng. Số lượng, chủng loại và chất lượng những thiết bị được ghi trong Biên bản chuyển giao đính kèm hợp đồng thuê mặt bằng này với chữ ký của Đại diện hai bên .
– Bảo đảm quyền cho thuê và cam kết không có bất kể một tranh chấp, khiếu nại nào so với mặt bằng cho Bên B thuê .
– Bảo đảm quyền sử dụng toàn vẹn và riêng rẽ của Bên B so với phần diện tích quy hoạnh cho thuê đã nói ở Điều 1 .
– Tạo mọi điều kiện kèm theo cho Bên B trong việc sử dụng mặt bằng, bảo vệ về quyền sử dụng dịch vụ công cộng cho bên thuê B .
– Không được đơn phương chấm hết hợp đồng trong suốt thời hạn thuê nếu không thống nhất được với bên B .
– Phối hợp và trợ giúp bên thuê trong những yếu tố tương quan đến bên thứ 3 nếu có phát sinh và pháp lý có pháp luật bắt buộc ( Mọi ngân sách nếu có thuộc bên B ) .
– Không được tăng giá cho thuê trong suốt thời hạn của hợp đồng thuê mặt bằng. Trường hợp hai bên liên tục hợp đồng theo thời hạn mới thì Bên B hoàn toàn có thể được tăng giá cho thuê theo giá thị trường tại thời gian ký kết nhưng không được vượt quá 10 % tổng hợp đồng trước đó .
4.2 Trách nhiệm của bên B
– Thanh toán đủ và đúng thời hạn cho bên A như đã ghi ở Điều 3 .
– Đăng ký tạm trú tạm vắng cho nhân viên cấp dưới ở tại địa chỉ thuê .
– Thực hiện vừa đủ toàn bộ những nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế và kinh tế tài chính với cơ quan có thẩm quyền tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và việc thực thi hợp đồng này .
– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK kinh doanh thương mại và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo đúng pháp lý và lao lý của Nhà nước .
– Không kinh doanh thương mại những ngành nghề vi phạm pháp lý. Sử dụng diện tích quy hoạnh thuê đúng mục tiêu đã cam kết. Trong quy trình sử dụng bảo vệ bảo mật an ninh và an tòan phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo tuân thủ những pháp luật của pháp lý về vệ sinh môi trường tự nhiên theo lao lý .
– Tự quản lý và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của mình .
– Trong quy trình sử dụng, nếu bên B muốn thay thế sửa chữa, kiến thiết xây dựng khuôn khổ mới có ảnh hưởng tác động đến cấu trúc, kiến trúc của gia tài thuê thì phải luận bàn với bên A và chỉ được thực thi khi có sự đồng ý chấp thuận của bên A .

Điều 5: Đặt cọc

– Để bảo vệ cho việc thực thi hợp đồng này Bên B đặt cọc cho bên A số tiền là … … … … … … … … … khi triển khai ký kết hợp đồng này .
– Toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho bên B sau khi hết hạn hợp đồng và trừ đi những khoản ngân sách ( nếu có ). Nếu trong quy trình thực thi hợp đồng, Bên B chấm hết hợp đồng trước thời hạn sẽ mất số tiền cọc. Trong trường hợp Bên A chấm hết hợp đồng trước thời hạn sẽ trả lại tiền cọc cho Bên B và phải trả thêm cho bên B số tiến đúng bằng … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Điều 6: Thỏa thuận chung

Bên B có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng trong trường hợp Bên A vi phạm những lao lý ghi trong Hợp đồng mà không thống nhất được giữa hai bên .
Trường hợp có phát sinh tranh chấp trong quy trình thực thi Hợp đồng này, hai bên dữ thế chủ động luận bàn xử lý trên cơ sở thương lượng, đàm phán. Nếu hai bên không thỏa thuận hợp tác được thì tranh chấp sẽ được xử lý tại cơ quan thẩm quyền theo luật định .
Hợp đồng này gồm 06 điều, lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực thi .

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

0000000000