Phấn đấu đưa Gia Lộc thành đô thị động lực kinh tế phía Tây Nam tỉnh Hải Dương

hai duong 220621
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thành Phố Hải Dương Phạm Xuân Thăng ý kiến đề nghị huyện Gia Lộc chú trọng công tác làm việc quy hoạch với tầm nhìn kế hoạch, thiết kế xây dựng địa phương tăng trưởng tổng lực về công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ theo hướng đô thị xanh, văn minh, mưu trí, tạo nền tảng đến năm 2030, Gia Lộc đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, trở thành một trong những đô thị động lực kinh tế tài chính phía Tây Nam của tỉnh .
Chú thích ảnh
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại buổi lễ. 

Huyện cần liên tục tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với kiến thiết xây dựng nông thôn mới nâng cao ; nâng cao giá trị ngành nông nghiệp, tăng trưởng nông nghiệp bền vững và kiên cố. Bên cạnh đó, huyện cần quy hoạch, tổ chức triển khai những vùng sản xuất sản phẩm & hàng hóa nông nghiệp tập trung chuyên sâu ; tăng cường tăng trưởng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất, lan rộng ra quy mô nhà màng, nhà lưới, sản xuất loại sản phẩm bảo đảm an toàn, sạch theo tiêu chuẩn .
Địa phương cần quy đổi cơ cấu tổ chức cây xanh, lựa chọn những loại nông sản có giá trị sản phẩm & hàng hóa cao ; gắn sản xuất với thị trường trải qua những quy mô link, nhất là link giữa nông dân với doanh nghiệp để ngày càng tăng chuỗi giá trị …

Thời gian tới, Gia Lộc cần chủ động xúc tiến đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng, nguồn nhân lực; thực hiện tốt chính sách khuyến công, tạo môi trường thuận lợi để thu hút dự án vào đầu tư trên địa bàn, trong đó, ưu tiên dự án có công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cũng yêu cầu địa phương thực hiện tốt công tác bảo tồn các di tích lịch sử – văn hóa, môn nghệ thuật, thể thao truyền thống, phát huy tiềm năng du lịch lễ hội, tâm linh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Gia Lộc cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Huyện cần quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là khu vực ngoài nhà nước, khu vực nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Gia Lộc đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Ông Đặng Xuân Thưởng – Bí thư Huyện ủy Gia Lộc cho biết, tháng 12/1945, Tỉnh ủy Thành Phố Hải Dương quyết định hành động xây dựng Chi bộ Đảng tiên phong ở Gia Lộc với 3 đảng viên và đến tháng 6/1946, Đảng bộ huyện Gia Lộc sinh ra. Từ 20 đảng viên hoạt động và sinh hoạt ở 3 chi bộ của những ngày đầu mới xây dựng, đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 7.192 đảng viên hoạt động và sinh hoạt ở 38 tổ chức triển khai cơ sở Đảng .
Trải qua 75 năm kiến thiết xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Gia Lộc luôn vận dụng phát minh sáng tạo, hiệu suất cao đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện kèm theo đơn cử của địa phương, cùng những những tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thành tựu to lớn. Trong những cuộc kháng chiến, Gia Lộc là địa phương có nhiều góp phần cho tiền tuyến về người và của. Nhiều người con Gia Lộc đã gan góc, lập chiến công trên những mặt trận .
Trong thời kỳ thay đổi và hội nhập, Gia Lộc đang liên tục công cuộc kiến thiết xây dựng quê nhà giàu đẹp, văn minh và đạt được những tác dụng đáng trân trọng. Cơ cấu vận động và di chuyển theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong nghành nông nghiệp, huyện đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương ; sớm tiếp cận và đưa công nghệ cao, nhà màng, nhà lưới vào sản xuất nông sản sạch, bảo đảm an toàn. Nhãn hiệu ” Rau an toàn Gia Lộc ” trong bước đầu được thị trường ghi nhận ; huyện đã có 2 loại sản phẩm OCOP được tỉnh xếp hạng 4 sao .

0000000000