Ninh Thuận: Tìm chủ đầu tư cho 14 dự án khu đô thị, khu dân cư mới

bien ninh chu 5 0901

TCDN –
UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định số: 3578 /KH-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận nêu rõ, việc tăng trưởng những khu đô thị mới, khu dân cư mới góp thêm phần phần tạo quỹ đất bảo vệ ship hàng về nhà ở tại những khu vực, tạo ra tài sản vật chất, ngày càng tăng năng lượng sản xuất, tạo thêm việc làm vì tiềm năng tăng trưởng đô thị. Đồng thời tạo được sự lôi cuốn góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản khu đô thị mới, khu dân cư mới nâng cao hiệu suất cao sử dụng đất và không thay đổi thị trường bất động sản trên địa phận tỉnh. Cụ thể, trong năm 2021, Ninh Thuận sẽ lôi kéo đấu thầu 14 dự án Bất Động Sản, gồm có : Dự án Khu đô thị mới ven bờ Tây Nam Đầm Nại – Khu 1 ; Dự án Khu đô thị vườn tăng trưởng mới phía Tây Nam Đầm Nại – Khu 4.1 ; Dự án Khu đô thị vườn tăng trưởng mới phía Tây Nam Đầm Nại – Khu 4.2 ; Dự án Khu nhà vườn trồng cây ăn quả – Khu 5 ; Dự án Khu đô thị mới Tây Bắc ; Dự án Khu đô thị mới Bờ sông Dinh ; Dự án Khu đô thị mới bờ Bắc sông Dinh ; Dự án Khu đô thị mới Phủ Hà ; Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải ; Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Ông ; Dự án Khu đô thị mới Tám Ký ; Dự án Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý ; Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná ; Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc ( Khu K3 ). Ninh Thuận điểm đến thu hút các dự án du dịch nghỉ dưỡng

Ninh Thuận điểm đến thu hút các dự án du dịch nghỉ dưỡng

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, các dự án khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3), khu đô thị mới Tây Bắc, khu đô thị mới ven Đầm Nại các khu: 4.1, 4.2, 5 sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, đơn vị có liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Trong khi đó những dự án Bất Động Sản như Khu đô thị mới ven Đầm Nại ( khu 1 ), Khu đô thị mới Bờ sông Dinh, Khu đô thị mới Khánh Hải, Khu đô thị mới Bắc Sông Ông, Khu đô thị mới Tám Ký, Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý, Khu đô thị mới Đầm Cà Ná sẽ do Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với những cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan và chính quyền sở tại địa phương nơi có dự án Bất Động Sản tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá và trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xem xét, phê duyệt đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản. Trước đó, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tăng trưởng nhà ở 5 năm tiến trình 2021 – 2025 trên địa phận tỉnh Ninh Thuận. Theo kế hoạch, trong quy trình tiến độ 2021 – 2025, Ninh Thuận dự kiến sẽ có khoảng chừng hơn 150 dự án Bất Động Sản lôi kéo góp vốn đầu tư, trong đó gồm có 127 dự án Bất Động Sản khu đô thị, khu dân cư, dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà ở ; 8 dự án Bất Động Sản nhà tại xã hội và 18 dự án Bất Động Sản nhà tại thương mại. Về dự án Bất Động Sản khu đô thị, khu dân cư, dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà tại, thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ có 63 dự án Bất Động Sản, huyện Ninh Phước có 6, huyện Ninh Hải : 25, huyện Thuận Nam : 11, huyện Thuận Bắc : 5, huyện Ninh Sơn : 10, huyện Bác Ái : 7.

Về về dự án nhà ở thương mại, TP.Phan Rang Tháp Chàm có 6 dự án, Ninh Phước: 2, Ninh Hải: 4, Ninh Sơn: 1; Thuận Nam: 5 và Thuận Bắc: 2.

Về chỉ tiêu tăng trưởng nhà ở toàn tỉnh đơn cử như : diện tích quy hoạnh nhà ở trung bình toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng chừng 25 mét vuông sàn / người, trong đó đô thị đạt 29 mét vuông sàn / người, nông thôn đạt 22,2 mét vuông sàn / người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 mét vuông sàn / người. Với những chỉ tiêu đơn cử trên sau khi thống kê giám sát tổng diện tích quy hoạnh sàn nhà ở sẽ tăng thêm trên 2.8 triệu mét vuông sàn / 30.442 căn. Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn thực thi những dự án Bất Động Sản nhà ở ước tính khoảng chừng 9.794,69 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương khoảng chừng 101,51 tỷ đồng ; vốn từ ngân sách địa phương khoảng chừng 37,76 tỷ đồng ; vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng chừng 149,73 tỷ đồng ; Vốn khác ( tổ chức triển khai, thành phần kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể, vay ngân hàng nhà nước, kêu gọi, … ) khoảng chừng 9.505,69 tỷ đồng. Liên quan đến giải pháp thực thi, tỉnh Ninh Thuận đẩy nhanh việc lập, thẩm định và đánh giá và phê duyệt quy hoạch cụ thể trên cơ sở quy hoạch chung đô thị, quy hoạch nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ; xác lập và công bố quỹ đất được phép thiết kế xây dựng nhà ở theo quy hoạch để làm cơ sở tổ chức triển khai tiến hành những dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà tại và tạo điều kiện kèm theo cho những hộ mái ấm gia đình, cá thể thiết kế xây dựng, tái tạo nhà ở theo quy hoạch.

Ninh Thuận xác định công bố công khai quy hoạch xây dựng đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch khu dân cư nông thôn để nhân dân biết và tuân thủ, làm căn cứ để quản lý cấp phép xây dựng mới, cũng như cải tạo chỉnh trang đô thị.

Ngoài ra, Ninh Thuận sẽ thực thi đấu giá quyền sử dụng đất tại những vị trí thuận tiện sau khi Nhà nước góp vốn đầu tư hạ tầng nhằm mục đích khai thác tiềm năng từ đất đai để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Đặc biệt lôi kéo góp vốn đầu tư trên địa phận thành phố Phan Rang – Tháp Chàm về nhà tại thương mại, nhà tại xã hội trong những khu quy hoạch khu dân cư, khu đô thị mới ; đẩy nhanh quy trình tiến độ góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại những khu đô thị, khu dân cư và những tuyến đường phố chính trên địa phận tỉnh để tăng quỹ đất ở cho người dân, vì đây là nguồn lực chính để tăng diện tích quy hoạnh sàn nhà ở.

0000000000