Khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương mới nhất năm 2021

articlewriting1
Giá đất khu đô thị Mỹ Phước 3 theo phân khu
Tại Khu L Mỹ Phước 3

Từ 3 đến 5 triệu / m2 tuỳ vị trí
Đường 16m: từ 400 đến 450 triệu / nền 150 m2

Tại Khu J Mỹ Phước 3
Từ 3 đến 6 triệu / m2
Đường 25 m: từ 500 đến 900 triệu / nền 150 m2
Đường 16m: từ 300 đến 750 triệu / nền 150 m2

Tại Khu K Mỹ Phước 3
Từ 2.5 đến 4.5 triệu / m2
Đường 25 m: từ 350 đến 600 triệu / nền 150 m2
Đường 16m: từ 350 đến 550 triệu / nền 150 m2

Tại Khu H Mỹ Phước 3
Từ 2 đến 4 triệu / m2
Đường 25 m: từ 300 đến 600 triệu / nền 150 m2
Đường 16m: từ 250 đến 450 triệu / nền 150 m2

Tại Khu I Mỹ Phước 3
Từ 2.5 đến 4.5 triệu / m2
Đường 25 m: từ 350 đến 600 triệu / nền 150 m2
Đường 16m: từ 350 đến 550 triệu / nền 150 m2

Tại Khu G Mỹ Phước 3
từ 2 đến 3.5 triệu / m2
Đường 25 m: từ 420 đến 700 triệu / nền 150 m2
Đường 16m: từ 330 đến 500 triệu / nền 150 m2

Tại Khu F Mỹ Phước 3
Từ 2 đến 3.5 triệu / m2
Đường 25 m: từ 420 đến 700 triệu / nền 150 m2
Đường 16m: từ 330 đến 500 triệu / nền 150 m2

Sơ đồ đường đi đến khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3
Sơ đồ đường đi đến khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3

Giá đất khu đô thị Mỹ Phước 3 theo hướng và đường của khu L

Đường 16m – hướng Bắc – nền 150 m2
400 triệu

Đường 16m – hướng Đông – nền 150 m2
400 triệu

Đường 25m – hướng Bắc – nền 150 m2
550 triệu

Đường 25m – hướng Nam – nền 150 m2
500 triệu

Đường 25m – hướng Tây – nền 150 m2
850 triệu

Đường 16m – hướng Đông – nền 150 m2
750 triệu

Giá đất khu đô thị Mỹ Phước 3 theo hướng và đường của khu K

Hướng Bắc: 450 đến 600 triệu.
Hướng Nam:400 đến 550 triệu
Hướng Tây: 350 đến 450 triệu
Hướng Đông: 280 đến 400 triệu

Giá đất khu đô thị Mỹ Phước 3 theo hướng và đường của khu G

Hướng Bắc đường 16m có giá từ 370 đến 400 triệu
Hướng Đông đường 25m có giá 420 đến 500 triệu
Hướng Tây đường 16m có giá từ 300 đến 350 triệu
Hướng Nam đường 25m có giá từ 440 đến 490 triệu

Giá đất khu đô thị Mỹ Phước 3 theo hướng và đường của khu F

Khu F được chia thành 31 lô đất nền đẹp giá bán như sau:

Đường 16m, hướng Nam: 320 – 360 triệu / nền.
Đường 16m hướng Bắc: 350-400 triệu / nền
Đường 25m, hướng Nam: 550 đến 600 triệu / nền
Đường 25m, hướng Bắc: 400 đến 550 triệu/ nền 

Giá đất khu đô thị Mỹ Phước 3 theo hướng và đường của khu H

Đường 16m:
Hướng Bắc: 380-400 triệu
Hướng Nam: 340-370 triệu
Hướng Đông: 250-300 triệu
Hướng Tây: 220-260 triệu
Đường 25m tuỳ hướng mà có giá từ 300 đến 500 triệu 1 nền.

Giá đất khu đô thị Mỹ Phước 3 theo hướng và đường của khu J

Hướng Tây: đường 16 m, nền 150m2 có giá khoảng 400 triệu
Hướng Nam đường 16m nền 300m2 có giá khoảng 850 triệu
Hướng Đông đường 16 m nền 150m2 có giá khoảng 380 triệu
Hướng Bắc đường 16m nền 150m2 có giá khoảng 500 triệu.

Giá đất khu đô thị Mỹ Phước 3 theo hướng và đường của khu J

Được chia thành 65 lô đất nền với nhiều diện tích khác nhau, phù hợp với việc xây dựng nhà ở, dãy trọ, cửa hàng kinh doanh.

Dành cho các nền có diện tích khoảng 150m2, tuỳ vào thời điểm, vị trí mà giá trị có sự chênh lệch:

Đường 16m:
Hướng Bắc: 400 triệu
Hướng Tây: 350 triệu
Hướng Nam: 410 triệu

👉 Ngoài ra hành khách hoàn toàn có thể update mới nhất về giá đất Mỹ Phước 3

0000000000