Hợp âm Là ai mang nắng đi xa

articlewriting1
Verse 1 :

[F]

Yêu nhiều lắm nhưng

[C]

anh sợ

[Dm]

xa em

Mong

[Bb]

manh tìm về nơi

[C]

đây anh

[F]

buồn lắm

Người yêu ơi anh

[Bbmaj7]

nhớ

[Bb]

em

[Am]

Rất yêu

[Dm]

em

[Gm]

sao anh không giữ được chuyện tình đôi

[C]

ta

[F]

Em vẫn nhớ khi

[Am]

em cười

[Dm]

với anh

Ôm

[Bb]

nhau thật chặt nắm

[C]

tay không

[F]

rời xa

Là bao đêm thao

[Bbmaj7]

thức anh

[Am]

đếm sao

[Dm7]

bay

[Gm]

ai mang nắng đi

[C]

xa lòng đau rất

[F]

nhiều .

Chorus :

Nắng phai anh

[F]

buồn rất lâu, cớ sao ta

[C]

lại xa nhau ?

Thật lòng anh

[Bb]

muốn giữ lấy yêu

[C]

em cảm hứng mong

[F]

manh này

Nhưng sao chẳng

[Bb]

nói em yêu thương

[C]

ai, anh

[Am]

sẽ cho em cơ

[Dm]

hội

Rời

[Gm]

xa đời anh và

[Bb]

có thêm một người

[C]

mới …

Nhớ em ngày

[F]

nào cố quên, đắng cay ai

[Am]

chịu em ơi ?

Từng ngày yêu

[Bb]

đương sớm tối hôm

[C]

nay phải nói câu

[F]

chia tay

Mưa qua chợt

[Bb]

nắng anh mới hiểu

[C]

rằng

Yêu

[Am]

ai đừng yêu hết

[Dm]

lòng

[Gm]

em đấy, nỗi

[C]

đau anh sẽ

[F]

quên .

Dạo :

[Bbmaj7]

[C7]

[Am7]

[D7]

[Gm]

[C]

[F]

[Bm7]

[E7]

[Am7]

[D7]

[Gm]

[C]

Verse 2 :

[F]

Em vẫn nhớ khi

[Am]

em cười

[Dm]

với anh

Ôm

[Bb]

nhau thật chặt nắm

[C]

tay không

[F]

rời xa

Là bao đêm thao

[Bb]

thức anh

[Am]

đếm sao

[Dm7]

bay

[Gm]

ai mang nắng đi

[C]

xa lòng đau rất

[F]

nhiều .

Chorus :

Nắng phai anh

[F]

buồn rất lâu, cớ sao ta

[C]

lại xa nhau ?

Thật lòng anh

[Bb]

muốn giữ lấy yêu

[C]

em cảm hứng mong

[F]

manh này

Nhưng sao chẳng

[Bb]

nói em yêu thương

[C]

ai, anh

[Am]

sẽ cho em cơ

[Dm]

hội

Rời

[Gm]

xa đời anh và

[Bb]

có thêm một người

[C]

mới …

Nhớ em ngày

[F]

nào cố quên, đắng cay ai

[Am]

chịu em ơi ?

Từng ngày yêu

[Bb]

đương sớm tối hôm

[C]

nay phải nói câu

[F]

chia tay

Mưa qua chợt

[Bb]

nắng anh mới hiểu

[C]

rằng

Yêu

[Am]

ai đừng yêu hết

[Dm]

lòng

[Gm]

em đấy, nỗi

[C]

đau anh sẽ

[F]

quên .

Bridge :

Nắng phai anh

[F]

buồn rất lâu, cớ sao ta

[C]

lại xa nhau ?

Thật lòng anh

[Bb]

muốn giữ lấy yêu

[C]

em cảm hứng mong

[F]

manh này

Nhưng sao chẳng

[Bb]

nói em yêu thương

[C]

ai, anh

[Am]

sẽ cho em cơ

[Dm]

hội

Rời

[Gm]

xa đời anh và

[Bb]

có thêm một người

[C]

mới …

[D]

( Lên tone ) :

Nhớ em ngày

[G]

nào cố quên, đắng

[Am]

cay ai

[Bm]

chịu em ơi ?

Từng ngày yêu

[C]

đương sớm tối hôm

[D]

nay phải nói câu

[G]

chia tay

Mưa qua chợt

[C]

nắng anh mới hiểu

[D]

rằng

Yêu

[Bm]

ai đừng yêu hết

[Em]

lòng

[Am]

em đấy, nỗi

[D]

đau anh sẽ

[G]

quên .

[C]

[D]

Yêu

[Bm]

ai đừng yêu hết

[Em]

lòng

[Am]

em đấy ( Là

[Cm]

em đấy ), nỗi

[D]

đau anh sẽ

[G]

quên .

[Am]

[

D

]

[G]

0912.44.1586