Toàn bộ chi phí làm Sổ đỏ của 63 tỉnh thành (Phần 1)

chi phi lam so do 3006144935
Người sử dụng đất khi có nhu yếu cấp Sổ đỏ thì tùy thuộc vào từng trường hợp mà phải nộp những khoản tiền khác nhau như : Lệ phí cấp giấy ghi nhận, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất … Dưới đây là ngân sách làm Sổ đỏ của 63 tỉnh thành .18. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cao BằngA. Các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Lưu ý: Các quy định dưới đây không áp dụng đối với trường hợp làm Sổ đỏ khi Nhà nước giao, cho thuê đất

I. Ngân sách chi tiêu làm Sổ đỏ

Người sử dụng đất khi làm Sổ đỏ thì tùy thuộc vào trường hợp được cấp sổ mà phải nộp những khoản tiền khác nhau, đơn cử :

Trường hợp 1: Làm Sổ đỏ khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất (công nhận quyền sử dụng đất)

– Có sách vở về quyền sử dụng đất mà không phải mất tiền sử dụng đất
Trong trường hợp này thì khi làm thủ tục cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp những khoản tiền sau :
1 – Lệ phí trước bạ
Lệ phí trước bạ
=
0.5 %
x
( Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích )
Ví dụ : Thửa đất đủ điều kiện kèm theo cấp Sổ đỏ, giá của thửa đất theo bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành là 02 tỷ đồng. Khi làm Sổ đỏ thì lệ phí trước bạ phải nộp là 10 triệu đồng .

2 – Lệ phí cấp giấy chứng nhận (gọi chung là lệ phí cấp Sổ đỏ – xem chi tiết từng tỉnh tại mục II).

Xem những sách vở về quyền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ sẽ không mất tiền sử dụng đất tại : Giấy tờ về quyền sử dụng đất để làm Sổ đỏ
– Có sách vở về quyền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ hoàn toàn có thể phải nộp tiền sử dụng đất
1 – Lệ phí trước bạ :
Lệ phí trước bạ
=
0.5 %
x
( Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích )
2 – Lệ phí cấp Sổ đỏ ;
3 – Tiền sử dụng đất ( nếu chưa nộp ) .

Trường hợp 2: Làm Sổ đỏ khi nhận chuyển nhượng (mua đất), nhận tặng cho, nhận thừa kế

Khi mua đất, nhận Tặng Kèm cho, nhận thừa kế theo lao lý phải sang tên Sổ đỏ, trong trường hợp này người mua, nhận khuyến mãi cho, nhận thừa kế phải nộp những khoản tiền như sau :
1 – Thuế thu nhập cá thể
+ Thuế thu nhập cá thể khi chuyển nhượng ủy quyền :
Thuế thu nhập cá thể
=
2 %
x
Giá chuyển nhượng ủy quyền thửa đất
+ Mức thuế thu nhập cá thể khi nhận thừa kế, nhận Tặng cho là quyền sử dụng đất :
Thuế thu nhập cá thể
=
10 %
x
( Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích )
Lưu ý :
Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá thể
Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC những trường hợp mua, nhận khuyến mãi ngay cho, nhận thừa kế sau thì được miễn thuế thu nhập cá thể, đơn cử :
Mua bán, Tặng Kèm cho, thừa kế quyền sử dụng đất giữa :
+ Vợ với chồng ;
+ Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ ;
+ Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi ;
+ Cha chồng, mẹ chồng với con dâu ;
+ Bố vợ, mẹ vợ với con rể ;
+ Ông nội, bà nội với cháu nội ;
+ Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại ;
+ Anh chị em ruột với nhau .
– Thuế thu nhập cá thể phát sinh từ việc chuyển nhượng ủy quyền – không phát sinh từ việc làm Sổ đỏ ( tuy nhiên theo pháp luật khi mua và bán thì phải sang tên giấy ghi nhận – nên tác giả đưa ngân sách thuế thu nhập cá thể vào những khoản tiền phải nộp ) .
2 – Lệ phí trước bạ
+ Mức lệ phí trước bạ phải nộp :
Lệ phí trước bạ
=
0.5 %
x
( Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích )
Lưu ý : Các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ ( chỉ vận dụng khi thừa kế hoặc khuyến mãi cho ) .
Khoản 10 Điều 9 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP về lệ phí trước bạ những trường hợp sau được miễn lệ phí trước bạ : Nhà, đất là di sản thừa kế hoặc là quà Tặng Ngay giữa :
+ Vợ với chồng ;
+ Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ ;
+ Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi ;
+ Cha chồng, mẹ chồng với con dâu ;
+ Cha vợ, mẹ vợ với con rể ;
+ Ông nội, bà nội với cháu nội ;
+ Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại ;
+ Anh, chị, em ruột với nhau .
3 – Lệ phí cấp Sổ đỏ
4 – Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy ghi nhận .
Lưu ý :
– Phí thẩm định và đánh giá cấp giấy ghi nhận ( phí thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp giấy ghi nhận ) chỉ vận dụng so với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi đánh giá và thẩm định để giao đất, cho thuê đất và so với trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .
– Mỗi tỉnh sẽ có lao lý riêng – bạn đọc xem tại Nghị quyết của HĐND từng tỉnh trong phần II để biết đơn cử phí thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp giấy ghi nhận ) .

chi phí làm sổ đỏ

giá thành làm Sổ đỏ ( Ảnh minh họa )
 

Ngoài ra, riêng với trường hợp làm Sổ đỏ khi tách thửa, hợp thửa thì còn phải nộp thêm phí đo đạc …
– 03 trường hợp trên đây là những trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được cấp Sổ đỏ phổ cập nhất .

II. Mức thu lệ phí cấp Sổ đỏ từng tỉnh thành

A. Các tỉnh đồng bằng Sông Hồng
 

1. Lệ phí cấp Sổ đỏ TP TP. Hà Nội

Căn cứ : Nghị quyết 20/2016 / NQ-HĐND ngày 06/12/2016

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận:

– Đối tượng nộp, không phải nộp phí :
+ Đối tượng nộp :

. Các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định;

. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất;

. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mua bán, tặng cho, thừa kế…).

+ Đối tượng không phải nộp : Các trường hợp được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất lần đầu ( nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ) .
– Mức thu phí :

Nội dung thu

Mức thu phí

1. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất
1.000 đồng / mét vuông ; tối đa 7.500.000 đồng / hồ sơ
2. Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
0,15 % giá trị chuyển nhượng ủy quyền, tối đa 5.000.000 đồng / hồ sơ
– Giá trị chuyển nhượng ủy quyền được địa thế căn cứ trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền giữa hai bên, trong trường hợp giá trị hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn khung giá đất do Ủy Ban Nhân Dân thành phố phát hành hàng năm thì giá trị chuyển nhượng ủy quyền phải được lấy theo khung giá đất do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phát hành .

Lệ phí cấp Sổ đỏ TP Hà Nội:

Nội dung thu
Đơn vị tính
Mức thu
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức
P.
Khu vực khác
1. Cấp giấy ghi nhận mới
Đồng / giấy– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất )
25.000
10.000
100.000
– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất
100.000
50.000
500.000
2. Cấp đổi, cấp lại ( kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận ), xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận
Đồng / lần– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất )
20.000
10.000
50.000
– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất
50.000
25.000
50.000

2. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ : Nghị quyết 60/2017 / NQ-HĐND ngày 12/7/2017
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức
P.
Xã, thị xã

Cấp giấy chứng nhận

Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Đồng
100.000
50.000
500.000
Cấp giấy ghi nhận ( không có nhà ở và gia tài )
25.000
13.000
100.000
Cấp lại, cấp đổi
20.000
10.000
50.000

3. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Nam

Căn cứ : Nghị quyết 39/2016 / NQ-HĐND
Nội dung thu
Đơn vị tính
Mức thu
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức
P.
Khu vực khác
1. Cấp giấy ghi nhận mới
Đồng / giấy– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất )
25.000
10.000
100.000
– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất
100.000
50.000
500.000
2. Cấp đổi, cấp lại ( kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận ), xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận
Đồng / lần– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất )
20.000
10.000
50.000
– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất
50.000
25.000
50.000

4. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hải Dương

Căn cứ : Nghị quyết 17/2016 / NQ-HĐND
Nội dung
Đơn vị
Mức thu
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực khác
Lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất
Cấp lần đầu

Đồng / giấy

Cấp Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất
25.000
13.000
– Dưới 500 mét vuông : 60.000
– Từ 500 mét vuông đến dưới 1000 mét vuông : 80.000
– Từ 1000 mét vuông trở lên : 100.000
Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất
80.000
40.000
– Dưới 500 mét vuông : 250.000
– Từ 500 mét vuông đến dưới 1000 mét vuông : 300.000
– Từ 1000 mét vuông trở lên : 400.000
Cấp lại, cấp đổi

Đồng / lần

Cấp lại, cấp đổi Giấy ghi nhận, xác nhận bổ trợ chỉ về đất .
20.000
10.000
20.000 đồng giấy, không phụ thuộc vào diện tích quy hoạnh .
Cấp lại, cấp đổi Giấy ghi nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất
20.000
10.000
– Dưới 500 mét vuông : 30.000
– Từ 500 mét vuông đến dưới 1000 mét vuông : 40.000
– Từ 1000 mét vuông trở lên : 50.000

5. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hưng Yên

Căn cứ : Nghị quyết 87/2016 / NQ-HĐND
Nội dung thu
Đơn vị tính
Cá nhân, hộ mái ấm gia đình
Tổ chức
P.
Khu vực khác
1. Cấp giấy ghi nhận lần đầu
– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất )

Đồng / giấy

25.000

10.000

100.000

– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất

100.000

50.000

500.000

2. Cấp đổi, cấp lại ( kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận ), xác nhận đổi khác vào giấy ghi nhận
– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất )

Đồng / giấy

20.000

10.000

50.000

– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất

50.000

25.000

50.000

6 .Lệ phí cấp Sổ đỏTP TP. Hải Phòng

Căn cứ : Nghị quyết 45/2018 / NQ-HĐND ngày 10/12/2018
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất
Cấp mới

Đồng

40.000

20.000

150.000

Cấp đổi, cấp lại
Đồng

35.000

17.000

60.000

Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Cấp mới

Đồng

150.000

70.000

650.000

Cấp mới, cấp lại

Đồng

60.000

30.000

75.000

Cấp giấy ghi nhận hoặc ghi nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Cấp mới
Đồng

90.000

45.000

500.000

7. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Nam Định

Căn cứ : Nghị quyết 49/2017 / NQ-HĐND và Nghị quyết 50/2017 / NQ-HĐND

STT

Đối tượng

Mức thu

A

Đối với hộ gia đình, cá nhân

I

Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
( Đồng / giấy )
1
Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất
– Tại những phường
– Tại những xã, thị xã

25.000
12.000
2
Cấp Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất hoặc cấp Giấy chứng nhận so với gia tài gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
– Tại những phường
– Tại những xã, thị xã

70.000

35.000
3
Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
– Tại những phường
– Tại những xã, thị xã

100.000

50.000
II
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
( Đồng / giấy )
1
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất
– Tại những phường
– Tại những xã, thị xã

20.000

10.000
2
Cấp lại, cấp đổi và đồng thời xác nhận bổ trợ quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
– Tại những phường
– Tại những xã, thị xã

50.000
25.000

B

Đối với tổ chức

I
Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
( Đồng / giấy )
1
Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất
100.000
2
Cấp Giấy ghi nhận so với gia tài gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
200.000
3
Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
500.000
II
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
( Đồng / giấy )
1
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất
30.000
2
Cấp lại, cấp đổi và đồng thời xác nhận bổ trợ quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
50.000

8. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Bình

Căn cứ : Nghị quyết 35/2016 / NQ-HĐND ngày 14/12/2016
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
P. nội thành của thành phố
Thị trấn Me, Thiên Tôn, Phát Diệm, Bình Minh, Nho Quan, Yên Ninh, Yên Thịnh
1. Trường hợp cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Cấp mới
Đồng / giấy
100.000
50.000
Cấp lại, cấp đổi
Đồng / lần
50.000
25.000
2. Trường hợp cấp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất )
Cấp mới
Đồng / giấy
25.000
12.500
Cấp lại, cấp đổi
Đồng / lần
20.000
10.000

9. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Bình

Căn cứ : Nghị quyết 50/2016 / NQ-HĐND
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức
P., thị xã

Lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất
Có nhà ở và gia tài gắn liền với đất
Đồng / giấy
70.000
40.000
400.000
Không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
20.000
10.000
90.000

10. Lệ phí địa chính tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ : Nghị quyết 56/2016 / NQ-HĐND và Nghị quyết 45/2017 / NQ-HĐND
– Phí thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp giấy ghi nhận :
STT
Nội dung
Đơn vị tính
Mức thu

1. Hộ gia đình, cá nhân

1.1 .
Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất làm nhà ở
Đồng / hồ sơ

1.2 .

Khu vực đô thị

100.000
1.3
Tại khu vực nông thôn
50.000
2
Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh thương mại

2.1

Tại khu vực đô thị

200.000
2.2

Khu vực nông thôn

100.000

Tổ chức

1
– Quy mô diện tích quy hoạnh dưới 1000 mét vuông
Đồng / hồ sơ
900.000
2
– Quy mô diện tích quy hoạnh từ 1000 mét vuông đến dưới 3000 mét vuông
1.800.000
3
– Quy mô diện tích quy hoạnh từ 3000 mét vuông đến dưới 5000 mét vuông
2.700.000
4
– Quy mô diện tích quy hoạnh từ 5000 mét vuông đến dưới 10000 mét vuông
3.600.000
5
– Quy mô diện tích quy hoạnh từ 10000 mét vuông đến dưới 50000 mét vuông
4.500.000
6
– Quy mô diện tích quy hoạnh từ 50000 mét vuông đến dưới 100000 mét vuông
5.400.000
7
– Quy mô diện tích quy hoạnh từ 100000 mét vuông đến dưới 200000 mét vuông
6.300.000
8
– Quy mô diện tích quy hoạnh lớn hơn 200000 mét vuông
6.750.000
– Lệ phí cấp Sổ đỏ :
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức
P. nội thành của thành phố Tp Vĩnh Yên, Tx Phúc Yên
Khu vực khác
Cấp mới giấy ghi nhận
Có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Đồng / lần
100.000
50.000
500.000
Không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Đồng / giấy
25.000
12.000
100.000
Đối với cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận
Có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Đồng / lần
50.000
25.000
50.000
Không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
20.000
10.000

B. Các tỉnh Tây Bắc

11. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lào Cai

Căn cứ : Nghị quyết 79/2016 / NQ-HĐND
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức
P.
Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới
Đồng / giấy
100.000
Không quá 50.000
500.000
Cấp lại, cấp đổi
Đồng / lần
50.000
Không quá 25.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

Đồng/giấy

25.000
Không quá 12.500
100.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

20.000
Không quá 10.000
50.000

12. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Yên Bái

Căn cứ : Nghị quyết 51/2016 / NQ-HĐND
TT
Nội dung
Đơn vị
Mức thu
1

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ 

Cấp mới Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Đồng / giấy
100.000

Cấp đổi, cấp lại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Đồng / lần
25.000

Cấp mới Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất )
Đồng / giấy
25.000

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) .
Đồng / lần
20.000
2

Mức thu lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác 

Cấp mới Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Đồng / giấy
50.000

Cấp đổi, cấp lại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Đồng / lần
12.500

Cấp mới Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất )
Đồng / giấy
12.500

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất )
Đồng / lần
10.000
3

Mức thu đối với tổ chức 

Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Đồng / giấy
500.000

Cấp Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất )
Đồng / giấy
100.000

Cấp lại, cấp đổi
Đồng / lần
50.000

13. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Điện Biên

Căn cứ : Nghị quyết 61/2017 / NQ-HĐND
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

​ Đồng / giấy

100.000
50.000
200.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

50.000
25.000
100.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

Đồng / giấy

20.000
10.000

50.000

Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

15.000
7.500
20.000

14. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hòa Bình

Căn cứ : Nghị quyết 40/2016 / NQ-HĐND
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

Đồng / giấy

100.000
50.000
500.000
Cấp lại, cấp đổi

Đồng / lần

50.000
25.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

Đồng / giấy

25.000
12.500
100.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

20.000
10.000
50.000

15. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lai Châu

Căn cứ : Nghị quyết 08/2017 / NQ-HĐND ngày 14/7/2017
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức
TP Lai Châu
Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

​ Đồng / giấy

100.000
50.000
500.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

50.000
25.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

Đồng / giấy

25.000
12.000
100.000
Cấp lại, cấp đổi

Đồng / lần

20.000
10.000
50.000

 

16. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sơn La

Căn cứ : Nghị quyết 16/2016 / NQ-HĐND ngày 14/12/2016
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

Đồng / giấy

90.000
Không quá 45.000
400.000
Cấp lại, cấp đổi

Đồng / lần

40.000
Không quá 20.000
40.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

Đồng / giấy

25.000
Không quá 12.500
100.000
Cấp lại, cấp đổi

Đồng / lần

20.000
Không quá 10.000
40.000

C. Các tỉnh Đông Bắc Bộ

17. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Giang

Căn cứ : Nghị quyết 72/2017 / NQ-HĐND ngày 24/7/2017
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

​ Đồng / giấy

120.000
60.000
600.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

60.000
30.000
60.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

​ Đồng / giấy

30.000
15.000
150.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

15.000
7.500
15.000

 
 
 
 
 
 

18. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cao Bằng

Căn cứ : Nghị quyết 79/2016 / NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

Đồng / giấy

100.000
50.000
500.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

50.000
25.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

Đồng / giấy

25.000
12.000

Cấp lại

Đồng / lần

20.000
10.000

19. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ : Nghị quyết 71/2016 / NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung
Đơn vị
Mức thu
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

​ Đồng / giấy

100.000
500.000
Cấp lại, cấp đổi

Đồng / lần

50.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

​ Đồng / giấy

25.000
100.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

20.000
50.000

20. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ : Nghị quyết 46/2017 / NQ-HĐND ngày 21/7/2017
Số TT
Nội dung
Đơn vị
Mức thu

A

Đối với hộ gia đình, cá nhân 

I

Cấp Giấy chứng nhận lần đầu

1
Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất

1.1
Các phường thuộc thành phố
Đồng / giấy
30.000
1.2
Các xã thuộc thành phố và những xã, thị xã thuộc huyện
Đồng / giấy
25.000
2
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, và gia tài gắn liền với đất

2.1
Các phường thuộc thành phố
Đồng / giấy
100.000
2.2
Các xã thuộc thành phố và những xã, thị xã thuộc huyện
Đồng / giấy
80.000

II

Cấp lại, cấp đổi

1
Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất

1.1
Các phường thuộc thành phố
Đồng / lần
30.000
1.2
Các xã thuộc thành phố và những xã, thị xã thuộc huyện
Đồng / lần
25.000
2
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất

2.1
Các phường thuộc thành phố
Đồng / lần
50.000
2.2
Các xã thuộc thành phố và những xã, thị xã thuộc huyện
Đồng / lần
40.000

B

Đối với tổ chức 

I

Cấp Giấy chứng nhận lần đầu

1
Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà, gia tài gắn liền với đất )

1.1
Các phường thuộc thành phố
Đồng / lần
100.000
1.2
Các xã thuộc thành phố và những xã, thị xã thuộc huyện
Đồng / lần
80.000
2
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất

2.1
Các phường thuộc thành phố
Đồng / lần
500.000
2.2
Các xã thuộc thành phố và những xã, thị xã thuộc huyện
Đồng / lần
400.000

II

Cấp lại, cấp đổi

1
Các phường thuộc thành phố
Đồng / lần
60.000
2
Các xã thuộc thành phố và những xã, thị xã thuộc huyện
Đồng / lần
50.000

21. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ : Nghị quyết 10/2017 / NQ-HĐND ngày 26/7/2017
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức
P.
Thị trấn
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới
​ Đồng / giấy
100.000
25.000
500.000
Cấp lại, cấp đổi
Đồng / lần
50.000
25.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới
​ Đồng / giấy
25.000
10.000
100.000
Cấp lại, cấp đổi
​ Đồng / lần
20.000
10.000
50.000

22. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ: Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

​ Đồng / giấy

100.000
25.000
500.000
Cấp lại, cấp đổi

Đồng / lần

50.000
25.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

​ Đồng / giấy

25.000
10.000
100.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

20.000
10.000
50.000

23. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Phú Thọ

Căn cứ : Nghị quyết 06/2016 / NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

​ Đồng / giấy

100.000
50.000
500.000
Cấp lại, cấp đổi
50.000
25.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

​ Đồng / giấy

25.000
12.500
100.000
Cấp lại, cấp đổi

Đồng / lần

20.000
10.000
50.000

24. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Giang

Căn cứ : Nghị quyết 33/2016 / NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể thuộc phường
Tổ chức
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

​ Đồng / giấy

100.000
500.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

50.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

​ Đồng / giấy

25.000
100.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

20.000
50.000

25. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ : Nghị quyết 62/2017 / NQ-HĐND ngày 07/7/2017
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

​ Đồng / giấy

100.000
50.000
500.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

40.000
20.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

​ Đồng / giấy

25.000
12.000
100.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

20.000
10.000
50.000

D. Các tỉnh Bắc Trung Bộ

26. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thanh Hoá

Căn cứ : Nghị quyết 27/2016 / NQ-HĐND ngày 08/12/2016
STT
Nội dung
Mức thu
Cá nhân, hộ mái ấm gia đình
Tổ chức
P., thị xã
Khu vực còn lại
1
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất

Cấp mới giấy ghi nhận gồm có cả đất và gia tài trên đất
100.000
50.000
600.000

Cấp giấy ghi nhận chỉ có quyền sở hữu tài sản trên đất


400.000

Cấp lại, cấp đổi
50.000
25.000
50.000

Chứng nhận gia tài trên đất lần đầu


450.000
2
Cấp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài gắn liền với đất ) .

Cấp mới
40.000
15.000
200.000

Cấp lại, cấp đổi
30.000
10.000
100.000

27. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Nghệ An

Căn cứ : Nghị quyết 47/2016 / NQ-HĐND
TT
Nội dung thu
Đơn vị tính
Mức thu
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức
Xã, thị xã
P.
1
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất
Đồng / giấy
10.000
20.000
80.000
2
Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà hoặc gia tài khác gắn liền với đất
Đồng / giấy
25.000
40.000
320.000
3
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất
Đồng / giấy
25.000
60.000
400.000
4
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài sắn liền với đất
Đồng / giấy
50.000
100.000
500.000

28. Lệ phí cấp Sổ đỏtỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ : Nghị quyết 26/2016 / NQ-HĐND ngày 15/12/2016
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

​ Đồng / giấy

100.000
50.000
400.000
Cấp lại, cấp đổi

​ Đồng / lần

50.000
25.000
40.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

​ Đồng / giấy

25.000
12.500
80.000
Cấp lại, cấp đổi

​ ​Đồng / lần

15.000
7.500
40.000

29. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Bình

Căn cứ : Nghị quyết 40/2018 / NQ-HĐND ngày 08/12/2018
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Các xã, thị xã
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

Đồng / giấy

100.000
50.000
300.000
Cấp lại, cấp đổi

​Đồng / lần

30.000
20.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Lần đầu

​ Đồng / giấy

50.000
30.000
100.000
Cấp lại, cấp đổi

​ ​Đồng / lần

30.000
20.000
50.000

 
 
 
 
 

30. Lệ phí cấp Sổ đỏtỉnh Quảng Trị

Căn cứ : Nghị quyết 30/2016 / NQ-HĐND ngày 14/12/2016
Nội dung
Đơn vị
Hộ mái ấm gia đình, cá thể
Tổ chức

P.

Khu vực còn lại
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
Cấp mới

​ Đồng / giấy

100.000
50.000
500.000
Cấp lại, cấp đổi

​ ​Đồng / lần

50.000
20.000
50.000
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất )
Cấp mới

​ Đồng / giấy

25.000
12.000
100.000
Cấp lại, cấp đổi

​ ​Đồng / lần

20.000
10.000
50.000

 
 
 
 
 
 

31. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ: Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017
 

TT

Nội dung thu

Đơn vị

Mức thu

Hộ gia đình, cá nhân

Tổ chức

P.
Thị trấn, xã

1
Cấp quyền sử dụng đất hoặc cấp quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
đồng / giấy
25.000
Mức thu bằng 50 % mức thu tại những phường thuộc thành phố ; phường thuộc thị xã
100.000
2
Cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất
Đồng / lần
50.000
500.000
4
Cấp lại, cấp đổi giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất
Đồng / lần
20.000

50.000

 
 
 
 
 
 

Căn cứ : Nghị quyết 11/2017 / NQ-HĐND ngày 31/3/2017

Xem lệ phí cấp Sổ đỏ các tỉnh còn lại: Toàn bộ chi phí làm Sổ đỏ của 63 tỉnh thành (phần 2)

Khắc Niệm

0000000000