Lệ phí xin giấy phép xây dựng hết bao nhiêu tiền?

le phi xin giay phep xay dung het bao nhieu tien
Xin giấy phép xây dựng là một thủ tục bắt buộc và rất quan trọng. Chính cho nên vì thế, trong bài viết lần này, chúng tôi xin phép phân phối một số ít kiến thức và kỹ năng về xin giấy phép xây dựng cũng như lệ phí để xin giấy phép xây dựng .

Khi thực hiện việc xin giấy phép xây dựng thì lệ phí là một trong những vấn đề rất cần thiết, vậy lệ phí xin giấy phép xây dựng hết bao nhiêu tiền? nội dung sau sẽ tư vấn chi tiết về vấn đề này.

Lệ phí xin giấy phép xây dựng hết bao nhiêu tiền?

Các loại lệ phí khi xin giấy phép xây dựng 

Xin giấy phép xây dựng là một thủ tục hành chính bắt buộc làm trước khi xây dựng nhà. Khi xin giấy phép xây dựng, cùng với hồ sơ thì những loại lệ phí xin giấy phép xây dựng so với nhà ở như sau :

+ Lệ phí xin giấy phép xây dựng các công trình khác;

+ Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ;
+ Các trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng .
Trước đây lệ phí xin giấy phép xây dựng được pháp luật tại thông tư 02/2014 / TT-BTC lúc bấy giờ đã hết hiệu lực hiện hành và chưa có văn bản thay thế sửa chữa. Bên cạnh đó, lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở trên trong thực tiễn hoàn toàn có thể cộng thêm những khoản ngân sách khác như : công thẩm định, kiểm tra …

Mức thu lệ phí xin giấy phép xây dựng

Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở so với mỗi loại khu công trình có sự khác nhau :
Lệ phí xin giấy phép xây dựng mới :
+ Đối với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau của nhân dân : 50.000 đồng / giấy phép .
+ Các khu công trình khác : 100.000 đồng / giấy phép .
Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng : 10.000 đồng .
Biểu mức thu lệ phí xin giấy phép xây dựng 1 số ít tỉnh thành phố tiêu biểu vượt trội :
+ Lệ phí xin giấy phép xây dựng mới so với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau của nhân dân :
Thành Phố Hà Nội : 75.000 đồng / giấy phép .
Thành phố Hồ Chí Minh : 50.000 đồng / giấy phép .
TP. Đà Nẵng : 50.000 đồng / giấy phép .
TP. Hải Phòng : 50.000 đồng / giấy phép .
+ Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng :
Thành Phố Hà Nội : 15.000 đồng / giấy phép .
Hải Phòng Đất Cảng : 10.000 đồng / giấy phép .
+ Lệ phí xin giấy phép xây dựng mới những khu công trình khác :
Thành Phố Hà Nội : 150.000 đồng / giấy phép .
Hải Phòng Đất Cảng : 100.000 đồng / giấy phép .

le phi xin giay phep xay dung het bao nhieu tien

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Ở nội dung trên đã giải thích chi tiết về lệ phí xin giấy phép xây dựng hết bao nhiêu tiền? sau đây sẽ là thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

Thứ nhất: Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Chủ góp vốn đầu tư nộp trực tiếp một bộ hồ sơ cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng .
Cơ quan cấp giấy phép xây dựng đảm nhiệm hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng ; kiểm tra hồ sơ ; ghi giấy biên nhận so với trường hợp hồ sơ phân phối theo lao lý hoặc hướng dẫn để chủ góp vốn đầu tư triển khai xong hồ sơ so với trường hợp hồ sơ không phân phối theo lao lý .
Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị chức năng được giao đánh giá và thẩm định hồ sơ xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa ( nếu thiết yếu ) .
Căn cứ quy mô, đặc thù, loại khu công trình và địa điẻm xây dựng khu công trình có trong hồ sơ đề xuất cấp giấy phép xây dựng, cơ quan cấp phép xây dựng so sánh với những điều kiện kèm theo được cấp giấy phép xây dựng để gửi văn abrn lấy quan điểm của những cơ quan quản trị nhà nước về những nghành nghề dịch vụ tương quan đến khu công trình xây dựng .

Thứ hai: Thời gian cấp giấy phép xây dựng

Đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, gồm có cả giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng kiểm soát và điều chỉnh, giấy phép di tán, thời hạn không quá 20 ngày thao tác so với khu công trình ; 15 ngày thao tác so với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau tại đô thị ; 10 ngày thao tác so với nhà ở nông thôn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .
Đối với trường hợp cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng : không quá 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Thứ ba: Nhận kết quả và nộp lệ phí xin giấy phép xây dựng

Chủ góp vốn đầu tư tới nơi đảm nhiệm hồ sơ theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận để nhận hiệu quả và nộp lệ phí theo lao lý khi nộp hồ sơ. Chủ góp vốn đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ phong cách thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản vấn đáp .

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng bao gồm những gì?

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng gồm những tài liệu sau đây :
+ Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng ( theo mẫu ) .
+ Bản sao có xác nhận một trong những sách vở về quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai ; sách vở về quyền sở hữu khu công trình, nhà ở, so với trường hợp được chủ sở hữu khu công trình chuyển nhượng ủy quyền thực thi sửa chữa thay thế, tái tạo ; quyết định hành động được cho phép góp vốn đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền so với khu công trình ngầm đô thị ; quyết định hành động phê duyệt báo cáo giải trình nhìn nhận ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường hoặc cam kết bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên .
+ 02 bọ bản vẽ phong cách thiết kế do tổ chức triển khai, cá thể có đủ điều kiện kèm theo năng lượng triển khai và đã được chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá, phê duyệt theo lao lý .
+ Đối với trường hợp lắp ráp thiết bị hoặc cấu trúc khác vào khu công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc chiếm hữu của chủ góp vốn đầu tư thì phải có bản sao có xác nhận Hợp đồng với chủ sở hữu khu công trình .
+ Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản kèm theo văn bản đồng ý chấp thuận góp vốn đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, quan điểm bằng văn bản vè phong cách thiết kế cơ sở của cơ quan quản trị nhà nước theo pháp luật .

Các trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng

+ Công trình bí hiểm nhà nước, khu công trình xây dựng theo lẹnh khẩn cấp và khu công trình nằm trên địa phận của hai đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh trở lên .
+ Công trình thuộc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng được Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp quyết định hành động góp vốn đầu tư .
+ Công trình xây dựng tạm ship hàng thiết kế xây dựng khu công trình chính .
+ Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng tương thích với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý về hướng tuyến khu công trình .
+ Công trình xây dựng thuộc dự án Bất Động Sản khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết cụ thể 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế xây dựng theo lao lý của Luật này .

+ Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Công trình thay thế sửa chữa, tái tạo, lắp ráp thiết bị bên trong khu công trình không làm đổi khác cấu trúc chịu lực, không làm đổi khác công suất sử dụng, không làm ảnh hưởng tác động tới thiên nhiên và môi trường, bảo đảm an toàn khu công trình .
+ Công trình thay thế sửa chữa, tái tạo làm biến hóa kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có nhu yếu về quản trị kiến trúc .
+ Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ nhu yếu lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật góp vốn đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết cụ thể xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt .

0000000000