[Lyrics + Vietsub] Bất Quá Nhân Gian

articlewriting1

Quá tốt để rồi họ không trân trọng
Quá ngay thật để rồi bị xem thường
Muốn ác đi để dễ sống nhưng bản tính sao đổi khác được

Tại mình quá nhu nhược hay tại thế gian này quá độc ác

Hải Lai A Mộc

Remix

Douyin Cover

Tiktok Cover – Mỹ, Trung, Việt

Phiên âm thuần Việt

Cover lời Việt – Thiên Tú

Nhạc chế – Thiên Tú

Cover lời Việt – Gia Huy

Cover lời Việt remix – Thái Quỳnh

Sáo trúc

Karaoke

Tiếng Trung

Tone Nam

Tone Nữ

Nhạc & Lời: Hải Lai A Mộc

Lời bài hát :
哪怕事事都大度宽容
Nǎpà shì shì dōu dà dù kuānróng
( nà pa sư sư tâu ta tu khoan rủng )
Dù cho mọi việc đều có sự bao dung độ lượng
伤害又何曾停止
Shānghài yòu hécéng tíngzhǐ
( sang hai dâu hở sẩng thỉnh trừ )
Thì sự tổn thương cũng chưa từng dừng lại
哪怕事事都温柔忍耐
Nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài
( nà pa sư sư tâu quân rẩu rận nai )
Dù cho mọi việc đều có sự ôn hòa và nhẫn nại
难过又何曾减少
Nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo
( nản cua dâu hở sẩng chẻn sào )
Thì nổi buồn cũng chưa từng vơi bớt đi
善良的你掏心掏肺
Shànlíang de nǐ tāoxīn tāofèi
( san lẻng tơ nì thao xin thao phây )
Trong tâm can bạn có sự lương thiện
想看你出丑的人却太多
Xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō
( xạng khan nì chu chầu tơ rẩn suê thai tua )
Nhưng có quá nhiều người muốn thấy sự xấu xa của bạn mà thôi
你自己也不好过
Nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò
( nì zư chị dè bu hào cua )
Tự bản thân bạn cũng khó vượt qua
却要替别人的故事感动
Què yào tì biérén de gùshì gǎndòng
( suề dao thi bẻ rẩn tơ cu sư càn đông )
Nhưng lại muốn đổi khác người khác bằng việc làm cảm động
月亮月亮你别睡
Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi
( duê lang duê lang nì bẻ suây )
Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa
迷茫的人他已酒醉
Mímáng de rén tā yǐ jiǔ zùi
( mỉ mảng tơ rẩn tha dì chìu zuây )
Có người đang mê mang anh ta say vì rượu
思念的人已经不在
Sīnìan de rén yǐjīng bùzài
( sư nen tơ rẩn dì chinh bu chai )
Chỉ vì nhớ đến người nhưng người không còn nữa
人生不过一堆堆的顾念
Rénshēng bùguò yī duī duī de gùnìan
( rẩn sâng bu cua di tuây tơ cu nen )
Nhân sinh kiếp người cũng chẳng qua là một nổi đầy nhớ thương
月亮月亮你别睡
Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi
( duê lang duê lang nì bé suây )
Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa
捱过这段艰难日子
Áiguò zhè dùan jiān nàn rìzi
( ái cua trơ toan chen nan rư zư )
Thôi đành nỗ lực vượt qua khoản thời hạn khó khăn vất vả này
想起来也不过如此
Xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
( xạng sì lải dè bu cua rủ sừ )
Có nhớ đến cũng chỉ có thế thôi
虚伪的酒我再也不接
Xūwèi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
( xu quây tơ chịu quò chai dè bu che )
Rượu không thật tôi sẽ không khi nào kết giao nữa ..
哪怕事事都大度宽容
Nǎpà shì shì dōu dà dù kuānróng
( nà pa sư sư tâu ta tu khoan rủng )
Dù cho mọi việc đều có sự bao dung độ lượng
伤害又何曾停止

Shānghài yòu hécéng tíngzhǐ

( sang hai dâu hở sẩng thỉnh trừ )
Thì sự tổn thương cũng chưa từng dừng lại
哪怕事事都温柔忍耐
Nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài
( nà pa sư sư tâu quân rẩu rận nai )
Dù cho mọi việc đều có sự ôn hòa và nhẫn nại
难过又何曾减少
Nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo
( nản cua dâu hở sẩng chẻn sào )
Thì nổi buồn cũng chưa từng vơi bớt đi
善良的你掏心掏肺
Shànlíang de nǐ tāoxīn tāofèi
( san lẻng tơ nì thao xin thao phây )
Trong tâm can bạn có sự lương thiện
想看你出丑的人却太多
Xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō
( xạng khan nì chu chầu tơ rẩn suê thai tua )
Nhưng có quá nhiều người muốn thấy sự xấu xa của bạn mà thôi
你自己也不好过
Nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò
( nì zư chì dè bu hào cua )
Tự bản thân bạn cũng khó vượt qua
却要替别人的故事感动
Què yào tì biérén de gùshì gǎndòng
( suê dao thi bẻ rẩn tơ cu sư gàn đông )
Nhưng lại muốn biến hóa người khác bằng việc làm cảm động
月亮月亮你别睡
Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi
( duê lang duê lang nì bẻ suây )
Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa
迷茫的人他已酒醉
Mímáng de rén tā yǐ jiǔ zùi
( mỉ mảng tơ rẩn tha dì chìu zuây )
Có người đang mê mang anh ta say vì rượu
思念的人已经不在
Sīnìan de rén yǐjīng bùzài
( sư nen tơ rẩn dì chinh bu chai )
Chỉ vì nhớ đến người nhưng người không còn nữa
人生不过一堆堆的顾念
Rénshēng bùguò yī duī duī de gùnìan
( rẩn sâng bu cua di tuây tuây tơ cu nen )
Nhân sinh kiếp người cũng chẳng qua là một nổi đầy nhớ thương
月亮月亮你别睡
Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi
( duê lang duê lang nì bẻ suây )
Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa
捱过这段艰难日子
Áiguò zhè dùan jiān nàn rìzi
( ái cua trơ toan chen nan rư chư )
Thôi đành nỗ lực vượt qua khoản thời hạn khó khăn vất vả này
想起来也不过如此
Xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
( xạng sì lải dè bu cua rủ sừ )
Có nhớ đến cũng chỉ có thế thôi
虚伪的酒我再也不接
Xūwèi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
( xu quây tơ chìu quò chai dè bu che )
Rượu không thật tôi sẽ không khi nào kết giao nữa
月亮月亮你别睡
Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi
( duê lang duê lang nì bẻ suây )
Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa
喔迷茫的人他已酒醉
Ō mímáng de rén tā yǐ jiǔ zùi
( ô mỉ mảng tơ rẩn tha dì chìu chuây )
Ôi có người đang mê mang anh ta say vì rượu
思念的人已经不在
Sīnìan de rén yǐjīng bùzài
Chỉ vì nhớ đến người nhưng người không còn nữa
人生不过一堆堆的顾念
Rénshēng bùguò yī duī duī de gùnìan
Nhân sinh kiếp người cũng chẳng qua là một nổi đầy nhớ thương
月亮月亮你别睡
Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi
Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa
捱过这段艰难日子
Áiguò zhè dùan jiān nàn rìzi
Thôi đành nỗ lực vượt qua khoản thời hạn khó khăn vất vả này
想起来也不过如此
Xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
( xạng sì lải dè bu cua rủ sừ )
Có nhớ đến cũng chỉ có thế thôi
虚伪的酒我再也不接
Xūwèi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
Rượu không thật tôi sẽ không khi nào kết giao nữa
想起来也不过如此
Xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
( xạng sì lải dè bủ cua rủ sừ )
Có nhớ đến cũng chỉ có thế thôi
虚伪的酒我再也不接
Xūwèi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
( xu quây tơ chìu quò chai dè bu che )
Rượu không thật tôi sẽ không khi nào kết giao nữa

Lời Việt

Nhạc Hoa Lời Việt : Dương Thiên Tú
Singer : Gia Huy
Hòa âm : Hưng Hack
Camera : Vincent Mio

Lời bài hát:

Dù khoan dung và không thiệt hơn thì sao
Mà tổn thương vẫn không tránh được
Mặc dù cuộc sống toàn là những ấm êm
Nhưng buồn đau đâu vơi phải không
Dù ngay thật con tim luôn thành tâm
Mà cứ vây quanh ta giả dối sao quá nhiều
Tuy thân còn nhiều nhiều
Khốn khó Sao mi rơi lệ vì nhìn thấy ai cơ hàn
Trăng ơi sáng trăng chớ ngủ nữa
Thấy không ai đang đắm trong rượu say
Trong đêm sương lòng người đang nhớ thương
Thương nhớ ai bụi trần đi qua lối em về
Bừng sáng mãi trăng ơi đừng ngủ

Để qua bao nhiêu khó khăn, lọc lừa

Bao ganh đua thời điểm ngày hôm nay cũng thế thôi
Nâng chén rượu này quên hết những lợi danh

0933.54.64.76