Quang Linh (Phiên bản 1)

articlewriting1
Capo 4

[

Em

Bạn đang đọc: Quang Linh (Phiên bản 1)

]

Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng

[C]

trăng tôi làm

[D7]

con đò

[G]

nhỏ

[Am]

Chặt đôi câu thơ

[Em]

bẻ đôi câu

[Am]

thơ tôi

[C]

làm mái chéo

[B7]

lướt sóng

[Am]

Đưa tôi

[D]

về ,

[B7]

đưa tôi về với

[Em]

người tôi yêu

Để

[E]

cùng hát khúc dân ca quê mình, để

[C # m]

tôi sống giữa bao nhiêu ân

[B7]

tình

Bao ân

[Em]

tình mộc mạc làng

[B7]

quê, trưa nắng

[D]

hè, gọi

[B7]

nhau râm ran tre

[Em]

xanh

Cùng

[E]

em khóa chiếc áo tơi ra đồng, dù

[C # m]

trời đổ nắng chang chang vẫn

[D]

quàng

Để nghĩa

[Em]

tình đừng nhạt đừng

[B7]

phai, thương nhau

[D]

rồi đừng

[B7]

cởi áo cho

[Em]

ai

Thuyền

[Em]

tình tôi cứ lênh đênh dòng

[G]

trôi, và

[Em]

người con gái tôi yêu nơi làng

[Am]

quê

Có ai

[D]

ngờ chân lấm

[B7]

bùn, mà tôi ngỡ gót chân tiên ơ

[Em]

hờ

[Em]

Cắt nửa vầng trăng cắt nửa vầng

[C]

trăng tôi làm

[D7]

con đò

[G]

nhỏ

[Am]

Chặt đôi câu thơ

[Em]

bẻ đôi câu

[Am]

thơ, tôi

[C]

làm mái chéo lướt

[B7]

sóng

[Am]

Đưa tôi

[D]

về ,

[B7]

đưa tôi về với

[Em]

người tôi yêu

Để

[E]

cùng ngâm khúc dân ca quê mình, để

[C # m]

nghe tiếng sáo thênh thang cánh

[B7]

Đã có

[Em]

lần em giận hờn

[B7]

tôi, đêm ra

[D]

đồng, em

[B7]

đổ ánh trăng vàng

[Em]

đi

Nào

[E]

ngờ chẳng chút nguôi ngoai hương buồn, vầng

[C # m]

trăng lại sáng trong hơn đầy

[D]

đồng

[Em]

Câu ca rằng hết giận rồi

[B7]

thương, áo nâu

[D]

sòng em

[B7]

nhuộm tình

[Em]

tôi

Nào

[Em]

đâu dễ có phôi pha thời

[G]

gian, còn

[Em]

đây mãi khúc ca dao em và

[Am]

ôi

Chốn quê

[D]

nghèo ta có

[B7]

mình một ngày bằng mấy trăm năm hỡi

[Em]

người

0933.54.64.76