Hợp âm Đường Đến Ngày Vinh Quang (Đường Đến Vinh Quang)

articlewriting1

[C]

[Am]

[Dm]

[F]

[D]

[G]

[C]

[Am]

[F]

[Dm]

[F]

[G]

Cùng trèo

[C]

lên đỉnh núi cao vời vợi

Để ta

[Am]

khắc tên mình trên

[F]

đời

Dù ta

[G]

biết gian truân đang

[E]

chờ đón

[Am]

trái tim vẫn

[F]

bí mật

Ta bước

[D]

đi hướng tới muôn vì

[G]

sao .

Chặng đường

[C]

nào trải bước trên hoa hồng

Bàn chân

[Am]

cũng thấm đau vì những

[F]

mũi gai

Đường vinh

[G]

quang đi qua muôn ngàn

[E]

sóng gió

Lời

[Am]

hứa ghi trong tim

[F]

mình

Vẫn bước

[D]

đi hiên ngang đầu ngẩng

[G]

cao .

Và con

[F]

tim ta đã ước nguyện cùng

[G]

nhau vai kề vai

Niềm vinh

[F]

quang ta san sẻ cùng

[G]

nhau

Ngày

[C]

đó ngày đó sẽ không

[G]

xa xôi

[Dm]

tất cả chúng ta là người

[E]

thắng lợi

Và ta

[F]

biết dẫu lắm thác nước cheo

[G]

leo trên đường xa

Vượt gian

[F]

nan ta vươn tới những đỉnh

[G]

cao

Ngày

[C]

đó ngày đó sẽ không xa

[G]

xôi

[Dm]

tất cả chúng ta là người

[E]

thắng lợi

Đưòng

[Am]

đến những ngày

[Dm]

vinh quang không còn

[G]

xa

[Fm]

khó khăn vất vả vẫn

[C]

còn

Và mặt

[C]

trời rực sáng trên cao vợi

Ban sức

[

Am

]

sống huy hoàng khắp

[F]

muôn nơi

Cài vinh

[G]

quang lên vai những người

[E]

thắng lợi

Khoảnh

[Am]

khắc ghi trong tim

[F]

hồng

Bao khó

[D]

khăn ta cũng sẽ vượt

[G]

qua

Và con

[F]

tim ta đã ước nguyện cùng

[G]

nhau vai kề vai

Niềm vinh

[F]

quang ta san sẻ cùng

[G]

nhau

Ngày

[C]

đó ngày đó sẽ không

[G]

xa xôi

[Dm]

tất cả chúng ta là người chiến

[E]

thắng !

Đưòng

[Am]

đến những ngày

[Dm]

vinh quang không còn

[G]

xa

——

Ngày đó

[C #]

ngày đó sẽ không

[G #]

xa xôi

[Ebm]

tất cả chúng ta là người

[F]

thắng lợi

Đường

[Bbm]

đến những ngày

[Ebm]

vinh quang

con đường

[G #]

tất cả chúng ta đã

[C #]

chọn

——

Ngày

[C]

đó ngày đó sẽ không xa

[G]

xôi

[Dm]

tất cả chúng ta là người

[E]

thắng lợi

Đường

[Am]

đến những ngày

[Dm]

vinh quang con đường

[G]

tất cả chúng ta …

Chúng ta …, tất cả chúng ta …, tất cả chúng ta đã

[C]

chọn .

—– guitar solo ——

Ngày

[C]

đó ngày đó sẽ không

[G]

xa xôi

[Dm]

tất cả chúng ta là người

[E]

thắng lợi

Đưòng

[Am]

đến những ngày

[Fm]

vinh quang không còn

[G]

xa

Ngày

[C]

đó ngày đó sẽ không xa

[G]

xôi

[Dm]

tất cả chúng ta là người chiến

[E]

thắng !

Đường

[Am]

đến những ngày

[Dm]

vinh quang

con đường chúng

[G]

ta đã

[C]

chọn.

— by khoa2812 —

0933.54.64.76