Dạy hát em đi chơi thuyền

articlewriting1

Dạy hát em đi chơi thuyền

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.61 MB, 45 trang )

Bạn đang đọc: Dạy hát em đi chơi thuyền

( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Kiến thức

– Trẻ biết tên bài hát: Em đi chơi thuyền, tên nhạc
sĩ: Trần Kiết Tường.

– Trẻ biết nội dung bài hát nói về bạn nhỏ được
bố mẹ cho đi chơi thuyền ở thảo cầm viên, bài hát
nhắc nhở các bạn nhỏ không ngịch ngợm khi
đang tham gia giao thông trên các PTGT đường
thủy.

2. Kĩ năng

– Trẻ thuộc lời, hát đúng giai điệu bài hát: Em đi
chơi thuyền.

– Rèn kỹ năng nghe và ghi nhớ giai điệu bài hát.
– Kể tên được một số PTGT đường thủy.

3. Giáo dục

( 5 )

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng cho cô và trẻ

– Đàn nhạc bài hát: Em đi chơi thuyền, Biển chỉ
đường.

– Đĩa nhạc có lời bài hát: Biển chỉ đường

– Đĩa nhạc không lời các bài hát về chủ điểm
giao thơng: Đi xe đạp, Đồn tàu nhỏ xíu, Em đi
qua ngã tư đường phố,…

– Đĩa các hình ảnh về các loại PTGT cho trẻ
chơi trị chơi.

– Các loại nhạc cụ: Phách tre, trống lắc, mõ
dừa, xắc xô,….

2. Địa điểm:

( 6 )

1. Ổn định tổ chức

– Cho trẻ đoán câu đố về cái
thuyền:

( 7 )

– Thuyền là PTGT đường gì?

– Con hãy kể một số PTGT đường
thủy mà con biết?

– Các con đã bao giờ được đi chơi
thuyền ở công viên chưa?

( 8 )

2.

Néi dung chÝnh

a. Dạy hát: Em đi chơi thuyền
(Nhạc sĩ: Trần Kiết Tường.)

+ Cô vừa hát cho các con nghe
bài hát có tên là gì?

( 9 )

– Cô hát lại lần 2 + đàn.
– Đàm thoại:

+ Nội dung của bài hát nói về gì?
– Cơ cho trẻ hát:

+ Cả lớp: 2 lần

+ Nhóm bạn trai- bạn gái: 1 lần
+ Cá nhân: 1 lần

* Nâng cao:

– Cho các tổ hát nối tiếp theo tay cô.

( 10 )

b. Nghe hát: Biển chỉ đường (Nhạc
nước ngoài – Lời Bùi Ngọc Dung).

– Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
– Cô hát cho trẻ nghe lần 1 cùng đàn.
+ Cô vừa hát cho các con nghe bài
hát gì?

+ Bài hát của nhạc sĩ nào?

– Giảng giải nội dung bài hát: Bài hát
nhắc nhở chúng ta khi đi đường phải

chú ý quan sát để tuân theo tín hiệu
của đèn giao thông và thực hiện đúng
theo biển chỉ đường.

quan tâm quan sát để tuân theo tín hiệucủa đèn giao thông vận tải và thực thi đúngtheo biển chỉ đường .
( 11 )

c. Trị chơi âm nhạc: Nhìn hình đoán
tên bài hát.

+ Cách chơi: Đội trưởng của 3 đội lắc
dụng cụ âm nhạc để dành quyền trả lời
tên bài hát tương ứng với hình ảnh có
trên màn hình.

+ Luật chơi: Mỗi đội được trả lời tên
bài hát 1 lần. Trả lời đúng sẽ được
biểu diễn bài hát và được một bơng
hoa. Đội nào có nhiều hoa nhất là đội
thắng.

( 12 )

đ

t

d

i

b

( 13 )

đ

t

d

i

b

( 14 )

đ

t

d

i

b

( 15 )

đ

t

d

i

b

( 16 )

t

d

i

b

( 17 )
( 18 )

ă

a

ơ

ô

©

o

( 19 )

Bài hát: Đi xe đạp

Bức tranh 1

( 20 )

đ

t

d

i

b

( 21 )

đ

t

d

i

b

( 22 )

đ

t

d

i

b

( 23 )

đ

t

d

i

b

( 24 )

đ

t

d

i

b

( 25 )
( 26 )

ă

a

ơ

ô

â

o

( 27 )

Bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố

( 28 )

đ

t

d

i

b

( 29 )

đ

t

d

i

b

( 30 )

đ

t

d

i

b

( 31 )

đ

t

d

i

b

( 32 )

đ

t

d

i

b

( 33 )
( 34 )

ă

a

ơ

ô

â

o

( 35 )

Bi hỏt: Đèn xanh, đèn đỏ

( 36 )

đ

t

d

i

b

( 37 )

đ

t

d

i

b

( 38 )

đ

t

d

i

b

( 39 )

đ

t

d

i

b

( 40 )

đ

t

d

i

b

( 41 )
( 42 )

ă

a

ơ

ô

â

o

( 43 )

Bi hỏt: Em i chi thuyn

(44)

Đội 1 Đội 2 Đội 3

( 45 )

3. Kết thúc

0933.54.64.76