Tải Lời bài hát Giàu vì bạn sang vì vợ – MCK – Giàu vì bạn sang vì vợ Lyric

articlewriting1

Ngày đăng: 04/03/2021, 14:31

Lời hát Giàu bạn sang vợ – MCK Yah yah yah Get low, get low Oh, yeah Gucci bag Louis V Iced out, mà lại suy Biến số nhà băng tăng thêm nhiều hơn, đêm Stay away, dont kill my vibe dont kill my vibe dont kill my vibe Oh mama, i can not cry Oh mama, i can not cry Bạn thân Như bạn thấy với bạn dân chơi Rồi lại hí hốy với biến phịng trở thành phịng xơng Rồi lại chạy cong đuôi Làm việc xong xuôi Và thật lịng ln, TƠI MONG KIẾP SAU VẪN LÀ ANH EM Và ln có người anh em mà cần nhắc đến tên (2)Bước lên show, anh em anh đông quân nguyên Burn the stage, xong anh em chơi bay dân chuyên Northside boys, bọn anh đến để get the bag Fame so to bọn anh làm sập internet Yeah honey, thích quần áo đẹp bọn anh có MONKEE Bọn anh leo lên Top gà chọi, bắn Gunny Nói câu thật ăn Tình anh em khơng bị cắt phăng thằng ghen ghét, Watch ur mouth Ooh ooh, tắt văn Bọn họ xếp thành hàng cho bọn anh lên Và xa tít tìn tịt bọn anh ghi tên Thích lên sóng, truyền hình, đóng tune T-pain Mỗi tối thứ biến Show rap việt thành minigame Bọn anh lướt city Kiếm tiền tươi G.T.A Mic cồn họng lửa Xin giới thiệu MCK (3)Fame thật to Quen Tlinh Em Thành Draw Giàu bạn sang vợ Và squad, khơng phải sợ Keep it real keep it raw Và phải nhớ câu Giàu bạn sang vợ Và squad, sợ Keep it real keep it trappin Và phải nhớ câu Giàu bạn sang vợ Và squad, khơng phải sợ Keep it real keep it raw Và phải nhớ câu Giàu bạn sang vợ Và squad, khơng phải sợ Keep it real keep it trappin Và phải nhớ câu (4)Biến anh thành bá Cờ đến tay phất It’s lit Ngựa non, háu đá Đẹp trai, láu cá Trút vào mic cáu Không chất bàn tiệc Việc cần làm làm việc Cùng anh em lên tuyệt Nhạc bọn anh tồn hàng tuyển Công việc ngày uyển Hiphop để làm kiểng Để làm thứ bọn anh thích Tiền phải gọi hàng Nhớ gọi anh trước anh khơng biết số em Em vệ tinh anh hố đen Anh cạo trọc cắt moi Anh badboy fuckboiz Anh xin số để em chốt đơn (5)Anh lửa nên em muốn đốt rơm “0326 anh có vợ rồi” Ra đường anh cá mập Ở nhà anh cá Chúng bảo anh sợ vợ Anh bảo chúng non Nhà mà chẳng có mái Khơng phải sợ tơn trọng Khơng nói to hạ tone giọng Đơn giản (6)Và phải nhớ câu Giàu bạn sang vợ Và squad, khơng phải sợ Keep it real keep it trappin Và phải nhớ câu Tham khảo chi tiết:

Giàu vì bạn sang vì vợ Và cả squad, không phải sợ Keep it real keep it raw Và phải nhớ 1 câu là Giàu vì bạn sang vì vợ Và cả squad, không phải sợ Keep it real keep it trappin Và phải nhớ[r] (1)Yah yah yah Get low, get low Oh, yeah Gucci bag Louis V Iced out, mà lại suy Biến số nhà băng tăng thêm nhiều hơn, đêm Stay away, dont kill my vibe dont kill my vibe dont kill my vibe Oh mama, i can not cry Oh mama, i can not cry Bạn thân Như bạn thấy với bạn dân chơi Rồi lại hí hốy với biến phịng trở thành phịng xơng Rồi lại chạy cong đuôi Làm việc xong xuôi Và thật lịng ln, TƠI MONG KIẾP SAU VẪN LÀ ANH EM Và ln có người anh em mà cần nhắc đến tên (2)Bước lên show, anh em anh đông quân nguyên Burn the stage, xong anh em chơi bay dân chuyên Northside boys, bọn anh đến để get the bag Fame so to bọn anh làm sập internet Yeah honey, thích quần áo đẹp bọn anh có MONKEE Bọn anh leo lên Top gà chọi, bắn Gunny Nói câu thật ăn Tình anh em khơng bị cắt phăng thằng ghen ghét, Watch ur mouth Ooh ooh, tắt văn Bọn họ xếp thành hàng cho bọn anh lên Và xa tít tìn tịt bọn anh ghi tên Thích lên sóng, truyền hình, đóng tune T-pain Mỗi tối thứ biến Show rap việt thành minigame Bọn anh lướt city Kiếm tiền tươi G.T.A Mic cồn họng lửa Xin giới thiệu MCK (3)Fame thật to Quen Tlinh Em Thành Draw Giàu bạn sang vợ Và squad, khơng phải sợ Keep it real keep it raw Và phải nhớ câu Giàu bạn sang vợ Và squad, sợ Keep it real keep it trappin Và phải nhớ câu Giàu bạn sang vợ Và squad, khơng phải sợ Keep it real keep it raw Và phải nhớ câu Giàu bạn sang vợ Và squad, khơng phải sợ Keep it real keep it trappin Và phải nhớ câu (4)Biến anh thành bá Cờ đến tay phất It’s lit Ngựa non, háu đá Đẹp trai, láu cá Trút vào mic cáu Không chất bàn tiệc Việc cần làm làm việc Cùng anh em lên tuyệt Nhạc bọn anh tồn hàng tuyển Công việc ngày uyển Hiphop để làm kiểng Để làm thứ bọn anh thích Tiền phải gọi hàng Nhớ gọi anh trước anh khơng biết số em Em vệ tinh anh hố đen Anh cạo trọc cắt moi Anh badboy fuckboiz Anh xin số để em chốt đơn (5)Anh lửa nên em muốn đốt rơm “0326 anh có vợ rồi” Ra đường anh cá mập Ở nhà anh cá Chúng bảo anh sợ vợ Anh bảo chúng non Nhà mà chẳng có mái Khơng phải sợ tơn trọng Khơng nói to hạ tone giọng Đơn giản (6)Và phải nhớ câu Giàu bạn sang vợ Và squad, khơng phải sợ Keep it real keep it trappin Và phải nhớ câu Tham khảo chi tiết: https://vndoc.com/tai-lieu-loi-bai-hat

0933.54.64.76