Hợp âm Hãy Đến Với Con Người Việt Nam

articlewriting1
tone gốc : A capo 2Ver. 1

Này bạn thân

[G]

ơi năm châu bốn

[D]

phương

Việt Nam đất

[Em]

nước chúng tôi xin

[Bm]

chào

Ngày nào

[C]

còn chìm trong khói

[D]

bom

Mà giờ

[D7]

đây cất cao lời ca

[G]

vang .

TP.HN thủ

[G]

đô con tim dấu

[D]

yêu

Ngược xuôi phố

[Em]

xá đã vui thêm

[Bm]

nhiều

Tàu vào

[C]

Nam rộn vang tiếng

[Am]

ca

Ngàn bàn

[D7]

tay vẫy nhau chào tương

[G]

lai .

Hồ Chí Minh hôm

[G]

nay bao nhiêu đổi

[D]

thay

Hoà theo sức

[Em]

sống với bao công

[Bm]

trình

Từ bàn

[C]

tay cùng nhau đắp

[D]

xây

Để giờ

[D7]

đây chúng tôi gọi

[G]

mời .

ĐK :

Hãy đến với

[G]

những con người Việt

[Am]

Nam tôi

Đến với quê

[D]

hương quốc gia thanh

[G]

bình

Đến với tết

[E]

đón giao thừa ngày

[Am]

ba mươi

Với những chiến

[D]

công mùa xuân năm

[G]

ấy .

Quê hương tôi

[E]

đây đã sống hôm

[Am]

qua

Quê hương tôi

[D]

đây vẫn sáng hôm

[G]

nay

Quê hương tôi

[E]

đây sẽ mãi mai

[Am]

sau

Vang danh non

[D]

sông trái tim Việt

[G]

Nam.

Ver. 2

Này bạn thân

[G]

ơi năm châu bốn

[D]

phương

Việt Nam đất

[Em]

nước chúng tôi xin

[Bm]

chào

Ngày nào

[C]

còn chìm trong khói

[D]

bom

Mà giờ

[D7]

đây cất cao lời ca

[G]

vang .

Một ngày cha

[G]

ông vang danh núi

[D]

sông

Một ngày đất

[Em]

nước đứng lên thanh

[Bm]

bình

Ngày dựng

[C]

xây cùng bao cánh

[D]

tay

Ngày hôm

[D7]

nay bước lên cùng anh

[G]

em .

Mảnh đạn năm

[G]

xưa gieo trên đất

[D]

nâu

Giờ đây đã

[Em]

hoá những thân lúa

[Bm]

vàng

Gởi vào

[C]

trong từng trang sách

[D]

thơ

Chờ tương

[D7]

lai trái tim mỉm

[G]

cười .

ĐK :

Hãy đến với

[G]

những con người Việt

[Am]

Nam tôi

Đến với quê

[D]

hương quốc gia thanh

[G]

bình

Đến với tết

[E]

đón giao thừa ngày

[D]

ba mươi

Với những chiến

[D7]

công mùa xuân năm

[G]

ấy .

Quê hương tôi

[E]

đây đã sống hôm

[Am]

qua

Quê hương tôi

[D]

đây vẫn sáng hôm

[G]

nay

Quê hương tôi

[E]

đây sẽ mãi mai

[D]

sau

Vang danh non

[D7]

sông trái tim Việt

[G]

Nam .

0933.54.64.76