Văn Võ Ngọc Nhân (Phiên bản 1)

articlewriting1
Tone nam : EmNữ tone Gm ( Capo 3 chơi Em )

1. Dưới mưa

[Em]

có người cười bản thân

[Bm]

mình

Lụy

[C]

sâu tình đầu vỡ

[G]

mau

Thôi thì

[Am]

hãy cứ ướt bước một

[Em]

mình

Rồi

[F # 7]

khi muộn phiền tan biến

[B7]

đi

Mai gặp

[Em]

nhau một lời nói câu

[Bm]

chào

Vậy

[C]

thôi còn gì nữa

[G]

đâu

Ly rượu

[Am]

cay trên tay uống

[Em]

say sầu

Vùi

[F # 7]

sâu tình buồn theo năm

[B7]

tháng .

ĐK :

Giọt nước tràn

[Em]

ly mua vui làm

[Bm]

chi

Trách móc càng

[C]

đau thêm em ơi được

[G]

gì ?

Thôi không hoài

[Am]

nghi thôi không cần

[Em]

nghĩ

Xé nát tâm

[F # 7]

can tan hoang anh ngỡ

[B7]

ngàng .

Như hai người

[Em]

dưng anh sẽ dừng

[Bm]

chân

Yêu em đến

[C]

mấy kết thúc mãi lưng

[G]

chừng

Thôi không hối

[Am]

hận vì em

[Em]

vốn dĩ

Chưa từng

[F # 7]

yêu

[B7]

chân

[Em]

thật.

2. Khép mi

[Em]

ướt một lần nhớ trăm

[Bm]

lần

Lìa

[C]

xa một người trong

[G]

nhớ thương

Nếu được

[Am]

ước anh ước sẽ

[Em]

quay lại

[F # 7]

không khờ khi có

[B7]

em .

Giữa thành

[Em]

phố chật hẹp lối đi

[Bm]

nhiều

Lạc

[C]

nhau tìm em ở

[G]

đâu ?

Trách ai

[Am]

đó trách trước bản

[Em]

thân mình

[F # 7]

đã yêu người người

[B7]

đến quên mình .

ĐK :

Giọt nước tràn

[Em]

ly mua vui làm

[Bm]

chi

Trách móc càng

[C]

đau thêm em ơi được

[G]

gì ?

Thôi không hoài

[Am]

nghi thôi không cần

[Em]

nghĩ

Xé nát tâm

[F # 7]

can tan hoang anh ngỡ

[B7]

ngàng .

Như hai người

[Em]

dưng anh sẽ dừng

[Bm]

chân

Yêu em đến

[C]

mấy kết thúc mãi lưng

[G]

chừng

Thôi không hối

[Am]

hận vì em

[Em]

vốn dĩ

Chưa từng

[F # 7]

yêu

[B7]

chân

[Em]

thật .

0000000000