[Lyrics + Vietsub] La La La

articlewriting1

La la la – Naughty Boy ft. Sam Smith

Remix

Bạn đang đọc: [Lyrics + Vietsub] La La La

Cover

Lời bài hát:

La la, la la la la la na na na na na ,
La la na na, la la la la la na na na na na
La la, la la la la la na na na na na ,
La la na na, la la la la la na na na na na
Hush, don’t speak
Im lặng đi, đừng nói nữa
When you spit your venom, keep it shut
Khi em phun ra những lời cay độc thì hãy câm miệng đi
I hate it When you hiss and preach
Tôi ghét khi em cứ rít lên và dạy đời
About your new messiah ’ cause your theories catch fire
Em nghĩ mình là đấng cứu thế muốn cứu rỗi cuộc sống tôi sao
I can’t find your silver lining
Tôi chẳng thấy kỳ tích trong thảm kịch như em nói
I don’t mean to judge
Tôi không muốn phán xét
But when you read your speech, it’s tiring
Nhưng bài giáo huấn của em thật stress
Enough is enough
Đủ quá rồi
I’m covering my ears like a kid
Tôi bịt tai mình lại như một đứa trẻ
When your words mean nothing, I go la la la
Khi lời em nói chẳng có ý nghĩa gì, thì tôi lại ngân nga
I’m turning up the volume when you speak
Tôi bật âm lượng thật to khi em nói
“ Cause if my heart can ” t stop it ,
Vì nếu trái tim tôi không hề dừng được em
I find a way to block it, I go
Tôi sẽ tìm cách khóa chặt em lại
La la, la la la la la na na na na na
La la na na, la la la la la na na na na na ,
I find a way to block it, I go
Tôi đã tìm cách khóa chặt em lại
La la na na, la la la la la na na na na na
La la na na, la la la la la na na na na na
If our love is running out of time
Nếu tình yêu của tất cả chúng ta đang dần đến hồi kết
I won’t count the hours, rather be a coward
Tôi sẽ không chờ đón điều gì cả, thà làm kẻ hèn nhát
When our worlds collide
Khi lời tất cả chúng ta nói luôn đấu đá nhau
I’m gonna drown you out before I lose my mind
Tôi sẽ ép chế em trước khi tôi mất trấn áp
I can’t find your silver lining
Tôi chẳng thấy kỳ tích trong thảm kịch như em nói

I don’t mean to judge

Tôi không muốn phán xét
But when you read your speech, it’s tiring
Nhưng bài giáo huấn của em thật stress
Enough is enough
Đủ quá rồi
I’m covering my ears like a kid
Tôi bịt tai mình lại như một đứa trẻ
When your words mean nothing, I go la la la
Khi lời em nói chẳng có ý nghĩa gì, thì tôi lại ngân nga
I’m turning up the volume when you speak
Tôi bật âm lượng thật to khi em nói
“ Cause if my heart can ” t stop it ,
Vì nếu trái tim tôi không hề dừng được em
I find a way to block it, I go
Tôi sẽ tìm cách khóa chặt em lại
La la, la la la la la na na na na na
La la na na, la la la la la na na na na na ,
I find a way to block it, I go
Tôi đã tìm cách khóa chặt em lại
La la, la la la la la na na na na na
La la na na, la la la la la na na na na na ,
I find a way to block it, oh
Tôi đã tìm cách khóa chặt em
La la, la la la la la na na na na na
La la na na, la la la la la na na na na na ,
I find a way to block it, I go
Tôi đã tìm cách khóa chặt em
La la na na, la la la la la na na na na na ,
La la na na, la la la la la na na na na na ,
I’m covering my ears like a kid
Tôi bịt tai mình lại như một đứa trẻ
When your words mean nothing, I go la la la
Khi lời em nói chẳng có ý nghĩa gì, thì tôi lại ngân nga
I’m turning up the volume when you speak
Tôi bật âm lượng thật to khi em nói
“ Cause if my heart can ” t stop it ,
Vì nếu trái tim tôi không hề dừng được em
I find a way to block it, I go
Tôi sẽ tìm cách khóa chặt em lại
I’m covering my ears like a kid
Tôi bịt tai mình lại như một đứa trẻ
When your words mean nothing, I go la la la
Khi lời em nói chẳng có ý nghĩa gì, thì tôi lại ngân nga
I’m turning up the volume when you speak
Tôi bật âm lượng thật to khi em nói
“ Cause if my heart can ” t stop it ,
Vì nếu trái tim tôi không hề dừng được em
I find a way to block it, I go
Tôi sẽ tìm cách khóa chặt em lại
La la, la la la la la na na na na na

La la na na, la la la la la na na na na na

La la na na, la la la la la na na na na na
La la na na, la la la la la na na na na na

0933.54.64.76