Bài Hát Hay – Lời bài hát Lá Xanh (lyrics) – Trình bày: Lê Như – Sáng tác: Hoàng Việt

articlewriting1

Lá còn xanh như anh đang còn trẻ.
Lá trên cành như anh trong đoàn quân
Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui
Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân

Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa
Anh là trai phải ra chiến trận phen này
Đi đầu quân ! Đi trong mùa động viên
Đi đầu quân ! Đi trong mùa xuân mới
Gió lá reo gió lá reo

Kìa bảng treo cùng trong làng
Đi đầu quân. Đi đầu quân
Tất cả cho tiền tuyến
Mau lên đi hỡi các anh trai làng

Lá còn xanh như bao anh còn trẻ
Sức oai hùng đang căng trong toàn thân
Ngó lên cây màu lá tươi đầy trời xanh
Anh trai làng vấn vương gia đình làm chi
Ra tiền tuyến thi tài cùng nhau giết Tây
Em chờ anh với bao chiến công lẫy lừng

Đi đầu quân ! Đi trong mùa động viên
Đi đầu quân ! Đi trong mùa xuân mới
Gió lá reo gió lá reo

Kìa bảng treo cùng trong làng
Đi đầu quân. Đi đầu quân
Tất cả cho tiền tuyến
Mau lên đi hỡi các anh trai làng

Lá còn xanh như anh đang còn trẻ.
Lá trên cành như anh trong đoàn quân
Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui
Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân

Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa
Anh là trai phải ra chiến trận phen này
Đi đầu quân ! Đi trong mùa động viên
Đi đầu quân ! Đi trong mùa xuân mới
Gió lá reo gió lá reo

Kìa bảng treo cùng trong làng
Đi đầu quân. Đi đầu quân
Tất cả cho tiền tuyến
Mau lên đi hỡi các anh trai làng
Mau lên đi hỡi các anh trai làng
Mau lên đi hỡi các anh trai làng

1. Lá còn [D] xanh, như anh đang còn trẻ[A] Lá trên cành, như anh trong toàn [D] dân
Gió rung [Bm] cây, cành lá tưng bừng đùa [Em] vui
Anh trai [G] làng phải [A] đi chiến dịch mùa [D] xuân
Anh là lá, trên [F#m] cành ngại chi gió [D] mưa[A] Anh là [Em] trai, phải [A] ra chiến trận phen [D] này

ĐK 1: Đi đầu quân, [G] đi trong mùa động [D] viên
Đi đầu quân, [Bm] đi trong mùa xuân [A] mới[G] Gió lá reo, gió lá reo, [Bm] kia bảng treo cùng [A] trong làng[D] Đi đầu quân, [Bm] đi đầu quân, tất cã cho tiền [A] tuyến
Mau lên [Em] đi, [A] hỡi các anh trai [D] làng

2. Lá còn [D] xanh, như bao anh còn trẻ[A] Sức trai hùng đang căng trong toàn [D] thân
Ngó lên [Bm] cây, màu lá tươi đầy trời [Em] xanh
Anh trai [G] làng vấn [A] vương, gia đình làm [D] chi
Ra tiền tuyến, thi [F#m] tài cùng nhau giết [D] Tây[A] Em chờ [Em] anh với [A] bao chiến công lẫy [D] lừng

ĐK 2: Đi đầu quân, [G] đi trong mùa động [D] viên
Đi đầu quân, [Bm] đi trong mùa xuân [A] mới[G] Gió lá reo, gió lá reo, [Bm] kia bảng treo cùng [A] trong làng[D] Đi đầu quân, [Bm] đi đầu quân, tất cã cho tiền [A] tuyến
Mau lên [Em ] đi, [A] hỡi các anh trai [D] làng

0933.54.64.76