Hợp âm Lữ Khách Qua Thời Gian (Lời Việt)

articlewriting1

tone

[

Am

]

Đám ma

[F]

nàng tiền vàng đưa

[G]

tang .

Đường thiên

[C]

lý thời điểm ngày hôm nay đã

[Am]

đoạn .

Khúc chiêu

[F]

hồn thỉnh nàng qua

[G]

sông .

Mộ cốt

[C]

mới còn chưa đắp

[Am]

xong. Nếu như

[F]

hồng trần là xa

[G]

xăm .

Đừng mong

[C]

sẽ âm khí và dương khí tương

[Am]

phùng .

Nhấc chung

[F]

rượu ngày nàng bước

[G]

đi .

Hương khói che

[C]

lên thân bạch

[Am]

y .Tuyết rơi

[F]

lạnh mộ phần thê

[G]

lương .

Rượu đục

[C]

vẫn mang mang tiễn

[Am]

người .

Khúc vãn

[F]

cầm giờ vạn lý

[G]

xa .

Kẻ khăn

[C]

trắng đầu xanh cắm

[Am]

hoa .

Bên sông

[F]

này vạn dặm tang

[G]

ma. Còn bên

[C]

ấy pháo hoa bái

[Am]

đường .

Trước linh

[F]

đường tề tựu tế

[G]

hương .

Nước mắt

[C]

rơi thương cho hồng

[Am]

nương .

Áo trắng

[F]

kẻ mặn nồng tang

[G]

thương .

Còn người

[C]

đã âm khí và dương khí đoạn

[Am]

trường .

Chút giấy

[F]

tiền rải đường bay

[G]

đi .

Lệ nhi

[C]

nữ phủ lên giá

[Am]

y. Phấn son

[F]

điểm hồng nàng tô

[G]

hương. Rượu cay

[C]

đón tân nương trống

[Am]

kèn .

Tấm quan tài

[F]

đậy lại vết

[G]

thương .

Ba nén

[C]

nhang thay cho hồng

[Am]

nương .

Bước lên

[F]

kiệu đỏ lệ hoa

[G]

vương .

Trần gian

[C]

cũng âm khí và dương khí cách

[Am]

biệt .

Đến đây

[F]

thủy hỏa đoạn càn

[G]

khôn .

Kiệu hoa

[C]

tám người khiêng cốt

[Am]

xương .

Tuyết bao

[F]

phủ vạn trượng hương

[G]

thôn .

Nàng đưa

[C]

bốn ngón tay ước

[Am]

thề .

400

[F]

dặm một mùi máu

[G]

tanh .

Oán khí

[C]

vương trong đêm nhập

[Am]

quan .

Mõ vẫn

[F]

tụng một đoạn thê

[G]

lương .

Bài vị

[C]

cắm trên tay bái

[Am]

đường .

Em theo

[F]

người về làm tân

[G]

nương .

Một mình

[C]

hắn lặng đưa đám

[Am]

tang .

Cũng đã

[F]

từng một thời thanh

[G]

hương .

Từng tuyết

[C]

lãnh kim ba đối

[Am]

ẩm .

Đến nay

[F]

thì một người cắm

[G]

hương .

Ai sẽ

[C]

đi qua cương thường

[Am]

đây ?

Nếu một

[F]

người một đời bi

[G]

thương .

Một người

[C]

sẽ an nhiên vĩnh

[Am]

hằng .

Khóc cho

[F]

nàng vạn thủy thiên

[G]

sương .

Hồng nhan

[C]

khúc ngọa thủy đã

[Am]

vương .

Chắc chắn

[F]

là đoạn tuyệt âm khí và dương khí

[G]

.

Hồn thiêng

[C]

cũng thiên thu vĩnh

[Am]

biệt .

Đám tang

[F]

nàng sầm uất tuyết

[G]

sương .

Ai cắt

[C]

đi dây tơ còn

[Am]

vương ?

0000000000