Học Hát Bài : Quê Hương Tươi Đẹp (Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)

articlewriting1

Học Hát Bài : Quê Hương Tươi Đẹp (Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (227.07 KB, 6 trang )

Tiết 1:
Học Hát Bài : Quê Hương Tươi Đẹp
(Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)
I/Mục tiêu:
– Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
– Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát
đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.
– Biết bài hát này là bài Dân Ca Nùng, lời do nhạc sĩ Anh
Hoàng viết
II/Chuẩn bị của giáo viên:
– Nhạc cụ đệm.
– Băng nghe mẫu.
– Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
– Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay
ngắn.
– Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.

– Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Quê Hương Tươi Đẹp
– Giới thiệu bài hát, tác giả.
– GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
– Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài
hát.
– Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3
lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
– Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát
nhiều lần dưới nhiều hình thức.

– Cho học sinh tự nhận xét:
– Giáo viên nhận xét:
– Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
– Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp

– HS lắng nghe.
– HS nghe mẫu.
– HS thực hiện.
– HS thực hiện.

– HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
– HS nhận xét.
– HS chú ý.

– HS thực hiện.
của bài hát.

– Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết
tấu của bài hát.
– Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân
tộc nào? Lời của bài hát do ai viết?

– Giáo Viên mời học sinh nhận xét:
– Giáo viên nhận xét:
– Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát
* Cũng cố dặn dò:
– Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
thúc tiết học.
– Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý
hơn.
– Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

– HS thực hiện.
– HS trả lời:
+ Bài :Quê
Hương Tươi Đẹp.
+ Dân Ca Nùng.
+ Lời của Nhạc
sĩ: Anh Hoàng
– HS nhận xét.

– HS thực hiện.
– HS chú ý.

-HS ghi nhớ.
Tiết 2:
Ôn Tập Bài Hát: Quê Hương Tươi Đẹp
(Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)

I/Mục tiêu:
– Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
– Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát
đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.
– Biết bài hát này là bài Dân Ca Nùng, lời do nhạc sĩ Anh
Hoàng viết
II/Chuẩn bị của giáo viên:
– Nhạc cụ đệm.
– Băng nghe mẫu.
– Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
– Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay
ngắn.
– Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.

– Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Quê Hương Tươi Đẹp
– Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới
nhiều hình thức.

– Cho học sinh tự nhận xét:
– Giáo viên nhận xét:
– Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân
tộc nào? Lời của bài hát do ai viết?

– Cho học sinh tự nhận xét:

– Giáo viên nhận xét:
– Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

– HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
– HS nhận xét.
– HS chú ý.
– HS trả lời:
+ Bài :Quê
Hương Tươi Đẹp.
+ Dân Ca Nùng.
+ Lời của Nhạc
sĩ:
Anh Hoàng
– HS nhận xét
– Cho học viên tự nhận xét : – Giáo viên nhận xét : – Giáo viên sửa cho học viên hát chuẩn xác lời ca và giaiđiệu của bài hát. * Hoạt động 2 : Hát tích hợp hoạt động phụ hoạ. – Hướng dẫn học viên hát bài hát phối hợp vỗ tay theo nhịp – HS lắng nghe. – HS nghe mẫu. – HS triển khai. – HS triển khai. – HS triển khai. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá thể. – HS nhận xét. – HS chú ý quan tâm. – HS triển khai. của bài hát. – Hướng dẫn học viên hát bài hát phối hợp vỗ tay theo tiếttấu của bài hát. – Giáo viên hỏi học viên, bài hát có tên là gì ? Dân ca dântộc nào ? Lời của bài hát do ai viết ? – Giáo Viên mời học viên nhận xét : – Giáo viên nhận xét : – Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát * Cũng cố dặn dò : – Cho học viên hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kếtthúc tiết học. – Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắcnhở những em hát chưa tốt, chưa quan tâm trong giờ học cần chú ýhơn. – Dặn học viên về nhà ôn lại bài hát đã học. – HS triển khai. – HS vấn đáp : + Bài : QuêHương Tươi Đẹp. + Dân Ca Nùng. + Lời của Nhạcsĩ : Anh Hoàng – HS nhận xét. – HS thực thi. – HS quan tâm. – HS ghi nhớ. Tiết 2 : Ôn Tập Bài Hát : Quê Hương Tươi Đẹp ( Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng ) I / Mục tiêu : – Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. – Biết hát tích hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hátđều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. – Biết bài hát này là bài Dân Ca Nùng, lời do nhạc sĩ AnhHoàng viếtII / Chuẩn bị của giáo viên : – Nhạc cụ đệm. – Băng nghe mẫu. – Hát chuẩn xác bài hát. III / Hoạt động dạy học đa phần : – Ổn định tổ chức triển khai lớp, nhắc học viên sửa tư thế ngồi ngayngắn. – Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đãhọc. – Bài mới : Hoạt Động Của Giáo Viên hợp đồng Của HọcSinh * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát : Quê Hương Tươi Đẹp – Giáo viên đệm đàn cho học viên hát lại bài hát dướinhiều hình thức. – Cho học viên tự nhận xét : – Giáo viên nhận xét : – Giáo viên hỏi học viên, bài hát có tên là gì ? Dân ca dântộc nào ? Lời của bài hát do ai viết ? – Cho học viên tự nhận xét : – Giáo viên nhận xét : – Giáo viên sửa cho học viên hát chuẩn xác lời ca và giaiđiệu của bài hát. * Hoạt động 2 : Hát tích hợp hoạt động phụ hoạ. – HS triển khai. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá thể. – HS nhận xét. – HS chú ý quan tâm. – HS vấn đáp : + Bài : QuêHương Tươi Đẹp. + Dân Ca Nùng. + Lời của Nhạcsĩ : Anh Hoàng – HS nhận xét

0933.54.64.76