Lệ Quyên (Phiên bản 1)

articlewriting1
Tone lệ quyên : F # m – Capo 2

Thôi nín đi

[Em]

Bạn đang đọc: Lệ Quyên (Phiên bản 1)

em lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi

Em

[E7]

hỡi đôi

[Am]

mình mộng nay đã

[C]

tan, tình đã dở

[B7]

dang .

Em khóc những

[C]

chiều anh xót xa

[Am]

nhiều thương

[D7]

cho tình

[G]

yêu .

Nỗi buồn chua

[B7]

cay khi lòng đổi

[C]

thay, thôi

[B7]

hết sum

[Em]

vầy .

ĐK ; Nếu biết

[Em]

rằng tình là dây oan

Nếu biết

[E7]

rằng hợp rồi sẽ

[Am]

tan

Nếu biết

[F]

rằng yêu là đau

[Em]

khổ

Thà dương

[B7]

gian đừng có chúng

[Em]

mình .

Lau mắt đi

[Em]

em gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao

Mai

[E7]

bước sang

[Am]

ngang, lòng thêm nát

[C]

tan tình đã dở

[B7]

dang .

Thôi khóc làm

[C]

gì đã lỡ duyên

[Am]

thề thương

[D7]

nhau làm

[G]

chi

Nỗi buồn ai

[B7]

hay khi mình chia

[C]

tay

[B7]

xa cách nhau

[Em]

rồi .

——————–

Version 2 :

Năm tháng trôi

[Em]

qua nay bỗng nhớ lại chuyện tình đắng cay

Ai

[E7]

nuốt thương

[Am]

đau nhìn tình dở

[C]

dang lòng thêm khóc

[B7]

than

Ôi xót xa

[C]

nhiều lệ bỗng tuôn

[Am]

trào thương

[D7]

cho tình

[G]

côi

Trách thầm người

[B7]

yêu nỡ phụ tình

[C]

tôi không

[B7]

nói nên

[Em]

lời .

ĐK : Nếu biết

[Em]

rằng cuộc sống ngang trái

Nếu biết

[E7]

rằng tình này chóng

[Am]

phai

Cho chúng

[F]

mình mang nhiều đau

[Em]

khổ

Thì yêu

[B7]

đương đành cố chôn

[Em]

vùi

Thôi nhé em

[Em]

ơi tình đã lỡ rồi buồn cũng thế thôi

Anh

[E7]

nén chua

[Am]

cay nhìn em khóc

[C]

than tình duyên bẽ

[B7]

bàng

Thôi nhắc làm

[C]

gì cho xót xa

[Am]

nhiều bao

[D7]

nhiêu hận

[G]

căm

Mối tình ngày

[B7]

xưa, xóa dần trong

[C]

mơ chôn

[B7]

xuống tuyền

[Em]

đài .

0933.54.64.76