Hợp âm Sapa Nơi Gặp Gỡ Đất Trời

articlewriting1

Bồng

[

Em

]

bềnh, bồng bềnh mây

[C]

trắng, thấp

[D]

thoáng lô nhô rừng

[C]

cây

Long

[Bm]

lanh trong xanh dòng

[Em]

suối, dập

[Am]

dìu sắc màu chợ

[D / F #]

phiên

Ngọt

[G]

ngào cành lê em

[C]

hái, đào

[D]

xuân chúm chím anh

[G]

say

Ngọt

[Em]

ngào sương giăng lối

[Bm]

phố, xốn

[D]

xang nhịp

[Bm]

váy đung

[Em]

đưa

[Bm]

[Em]

Vang tiếng

[Bm]

khèn chàng xuống

[Em]

chợ, hẹn gặp

[C]

ai mà sao vui

[G]

thế

Tiếng đàn

[E]

môi em nói điều

[Am]

gì cho ta

[C]

ngồi bên

[D]

nhau đêm

[G]

nay

[Em]

Sapa

[G]

chiều nghiêng huyền

[C]

thoại, mặt trời mọc

[D]

lên từ má

[G]

em

Phố nhỏ hiện

[Am]

lên từ trong

[Bm]

mây, ơi

[D]

Sapa nơi gặp gỡ đất

[G]

trời

[Bm / F #]

Bốn mùa hoa

[Em]

trái và mùa con

[D / F #]

trai hát gọi con

[G]

gái

Đắm say phiên

[C]

chợ, anh

[D]

về cùng

[Em]

em

Intro 2

[Em]

[G]

[Am]

[G]

[C]

[Am]

[Bm]

[Em]

Vang tiếng

[Bm]

khèn chàng xuống

[Em]

chợ, hẹn gặp

[C]

ai mà sao vui

[G]

thế

Tiếng đàn

[E]

môi em nói điều

[Am]

gì cho ta

[C]

ngồi bên

[D]

nhau đêm

[G]

nay

[Em]

Sapa

[G]

chiều nghiêng huyền

[C]

thoại, mặt trời mọc

[D]

lên từ má

[G]

em

Phố nhỏ hiện

[Am]

lên từ trong

[Bm]

mây, ơi

[D]

Sapa nơi gặp gỡ đất

[G]

trời

[Bm / F #]

Bốn mùa hoa

[Em]

trái và mùa con

[D / F #]

trai hát gọi con

[G]

gái

Đắm say phiên

[C]

chợ, ai

[D]

về cùng

[Em]

Sapa

[Em]

Sapa, ơi

[C]

Sapa, ơi

[D]

Sapa, đắm say bao

[G]

tình, ai

[D]

về cùng

[Em]

Sapa

[C]

[

D

]

[Em]

0000000000