Suni Hạ Linh (Phiên bản 1)

articlewriting1
tone Suni Hạ Linh : D # capo 3 chơi C

hợp âm chia ở tone

[C]

Bạn đang đọc: Suni Hạ Linh (Phiên bản 1)

Thời học

[C]

sinh thật vui

[G]

ghê !

Làm cho

[Am]

ai cũng muốn quay

[F]

về

Cười giòn

[C]

tan, hoà tiếng

[G]

hát khúc ca rộn

[F]

vang .

Cùng đùa

[C]

vui, cùng mơ

[G]

ước

Cầm tay

[Am]

ta bước trên con

[F]

đường

Từng khoảnh

[C]

khắc đậm đà cho

[G]

lòng thêm vấn

[F]

vương

[C]

Nhớ đến những phút

[G]

giây

Mình cùng

[Am]

ngồi trò chuyện nơi

[F]

đây

[C]

Ta rong chơi vui

[G]

đùa theo tháng

[F]

ngày .

[C]

Có những lúc ghét

[G]

nhau

Rồi hôm

[Am]

sau lại chợt quên

[F]

mau

Giờ ra

[C]

chơi vẫn sang lớp

[G]

bên ta cùng đá

[F]

cầu .

Kỷ niệm

[C]

đó mãi chẳng thể

[G]

quên

Giờ học

[Am]

cứ mỗi lúc mùa

[F]

thi đến

Cùng sẻ

[C]

chia bao nhiêu khó

[G]

khăn bên nhau lúc

[F]

cần.

Nụ cười

[C]

hãy cứ mãi giòn

[G]

tan

Nụ cười

[Am]

hãy cứ mãi thật

[F]

trong sáng

Để tôi

[C]

mang đi theo suốt

[G]

đời, mang theo suốt

[F]

đời .

Thời học

[C]

sinh thật vui

[G]

ghê !

Làm cho

[Am]

ai cũng muốn quay

[F]

về

Cười giòn

[C]

tan, hoà tiếng

[G]

hát khúc ca rộn

[F]

vang .

Cùng đùa

[C]

vui, cùng mơ

[G]

ước

Cầm tay

[Am]

ta bước trên con

[F]

đường

Từng khoảnh

[C]

khắc đậm đà cho

[G]

lòng thêm vấn

[F]

vương

Về một thời học sinh !

[C]

[C]

La la la

[G]

là la lá

[Am]

la

Về một

[F]

thời học sinh

[C]

La la la

[G]

làla lá

[F]

la

Về một thời học

[C]

sinh

[C]

Sẽ mãi nhớ

[G]

về một thời học

[Am]

sinh

[F]

[C]

Sẽ mãi nhớ

[G]

về một thời ước

[F]

mơ …

0933.54.64.76