Hợp âm Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ

articlewriting1

[|]

[Am]

Quê tôi ai cũng có

[|]

[G]

một dòng sông bên

[C]

nhà

[|]

[F]

Con sông quê gắn bó

[|]

với

[G]

tuổi thơ đời

[Am]

tôi

[|]

[Dm]

Bao năm xa quê ấy

[|]

[Am]

trong mơ tôi vẫn thấy

[|]

[Bm7b5]

Hôm nay tôi trở về

[|]

[E7]

lòng chợt vui thấy

[Am]

sông không già

[|]

[Am]

[|]

[Dm]

Sông vẫn in màu

[|]

[A7]

mây

Vẫn khi vơi

[|]

[G]

đầy vẫn mang

[F]

phù sa

[|]

[D]

làm đẹp

[Am]

thêm làng quê yêu

[|]

[F]

dấu

[|]

[B7]

Sông vẫn như thuở

[|]

[E]

ấy

[A]

Vẫn con đò

[|]

[Dm]

ngang đón đưa

[C]

người sang

[|]

[E]

Và từng đêm

[Am]

hát ru đôi

[|]

[Dm]

bờ

[|]

[Am]

[E7]

[|]

[F]

[|]

[Am]

Trong tim ai cũng có

[|]

[G]

một dòng sông riêng

[C]

mình

[|]

[F]

Tim tôi luôn gắn bó

[|]

[G]

với dòng sông tuổi

[Am]

thơ

[|]

[Dm]

Con sông tôi tắm mát

[|]

[Am]

Con sông tôi đã hát

[|]

[Bm7b5]

Con sông cho tôi đậm một tình

[|]

[E7]

yêu nước

[Am]

non quê nhà

[|]

[Am]

[|]

[Dm]

Sông cũng như

[|]

[A7]

người ấy

Có khi vui

[|]

[G]

buồn có khi

[F]

hờn ghen

[|]

[D]

chỉ tình

[Am]

yêu tuổi thơ mới

[|]

[F]

thấy

[|]

[B7]

Ôi những con thuyền

[|]

[E]

giấy ,

[A]

những năm tuổi

[|]

[Dm]

thơ đã đi về

[C]

đâu ?

[|]

[E]

Ðể mình tôi

[Am]

nhớ nhung bây

[|]

[Dm]

giờ .

[|]

[Am]

[E7]

[

|

]

[F]

0000000000