Hợp âm Và Con Tim Đã Vui Trở Lại

articlewriting1

Tìm một con

[

C

]

đường tìm một lối

[Dm]

đi

Ngày qua

[F]

ngày đời nhiều vấn

[C]

nghi

Lạc loài niềm

[Am]

tin sống không ngày mai

Sống

[Em]

quen không ai cần ai

Cứ

[F]

vui cho trọn hôm

[G]

nay

Rồi cuộc vui

[C]

tàn mọi người bước

[Dm]

đi

Một mình tôi

[F]

về nhiều lần ướt

[C]

mi

Chờ người yêu

[Am]

đến trong ánh nắng mai

Xóa

[Em]

tan màn đêm u tối cho tôi biến

[F]

đổi

Tâm

[G]

hồn thành một người mới

ĐK : Và con

[C]

tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày

[Dm]

mai

Tình yêu

[F]

chiếu ánh sáng vào đời tôi hy

[G]

vọng được ơn cứu

[C]

rỗi

Và con

[C]

tim đã vui trở lại, và niềm

[F]

tin đã dâng về người

Trọn tâm

[G]

hồn nguyện yêu mãi riêng người mà

[C]

thôi

Và giờ đây

[C]

ngày buồn đã

[Dm]

qua

Mọi lỗi

[F]

lầm cũng được thứ

[

C

]

tha

Tình yêu đã

[Am]

đến trong ánh nắng mai

Xóa

[Em]

tan màn đêm u tối cho tôi biến

[F]

đổi

Tâm

[G]

hồn thành một người mới

ĐK : Và con

[C]

tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày

[Dm]

mai

Tình yêu

[F]

chiếu ánh sáng vào đời tôi hy

[G]

vọng được ơn cứu

[C]

rỗi

Và con

[C]

tim đã vui trở lại, và niềm

[F]

tin đã dâng về người

Trọn tâm

[G]

hồn nguyện yêu mãi riêng người mà

[C]

thôi

*

[Am]

Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu

[C]

tối

Tôi

[F]

vẫn không sợ hãi

[C]

gì, vì

[G]

người ở bên tôi

[Ab]

mãi

Tăng ½ tone lên

[C #]

———-

ĐK : Và con

[C #]

tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày

[Ebm]

mai

Tình yêu

[F #]

chiếu ánh sáng vào đời tôi hy

[Ab]

vọng được ơn cứu

[C #]

rỗi

Và con

[C #]

tim đã vui trở lại, và niềm

[F #]

tin đã dâng về người

Trọn tâm

[Ab]

hồn nguyện yêu mãi riêng người mà

[C #]

thôi

0933.54.64.76