Hợp âm Way Back Home (lời Việt)

articlewriting1

[Em]

Dừng lại một chút

[C]

thôi, người ngủ

[D]

say anh đang tìm

[G]

kiếm

Chẳng

[Em]

còn điều gì khó

[C]

khăn để cản

[D]

ngăn anh tới bên

[G]

em !

Dù ở

[Em]

đâu anh cũng sẽ trở

[C]

về, đừng

[D]

buồn nhé

[G]

em

Để gặp

[Em]

được chính

[C]

em là điều đầu

[D]

tiên khiến anh trở về

[G]

nhà

[Em]

Anh đã cố

[C]

gắng cất giấu yêu

[D]

thương, mà sao nước

[G]

mắt không ngừng

[Em]

được

Em như cơn

[C]

gió thấp thoáng đâu

[D]

đây, nỗi nhớ

[G]

mang em về bên

[Em]

cạnh

Quá khứ ấy

[C]

rất khó để quên

[D]

đi, còn

[G]

nguyên vẹn như lúc trước ,

[Em]

oh …

[C]

oh oh

[D]

[G]

Giữa con

[Em]

đường tìm người mà anh

[C]

yêu, ký ức

[D]

quay về trong vô

[G]

vọng

Tự dặn

[Em]

lòng là mình phải quên

[C]

đi, ( để rồi ) càng

[D]

muốn xóa đi càng in

[G]

hằn

Dừng chân

[Em]

phía cuối con

[C]

đường, mà

[D]

sao anh không hề tìm

[G]

thấy

Dừng

[Em]

lại

[C]

, dừng

[D]

lại

[G]

!

[Em]

Chậm lại một chút ít

[C]

thôi, người ngủ

[D]

say anh đang tìm

[G]

kiếm

Chẳng

[Em]

còn điều gì khó

[C]

khăn để cản

[D]

ngăn anh tới bên

[G]

em !

Dù ở

[Em]

đâu anh cũng sẽ trở

[C]

về, đừng

[D]

buồn nhé

[G]

em

Để gặp

[Em]

được chính

[C]

em là điều đầu

[

D

]

tiên khiến anh trở về

[G]

nhà

Rồi bỗng không

[Em]

gian yên bình ở nơi

[C]

anh, ký

[D]

ức vô tình quay trở

[G]

lại

Chạm vào màn

[Em]

đêm anh say hay

[C]

mơ, mà hình

[D]

bóng em luôn luôn hiện

[G]

về

Chặng

[Em]

đường phía trước thiếu

[C]

em, buồn

[D]

đau em có hiểu

[G]

thấu

Đừng

[Em]

[C]

, đừng

[D]

đi

[G]

[Em]

Dừng lại một chút ít

[C]

thôi, người ngủ

[D]

say anh đang tìm

[G]

kiếm

Chẳng

[Em]

còn điều gì khó

[C]

khăn để cản

[D]

ngăn anh tới bên

[G]

em !

Dù ở

[Em]

đâu anh củng sẽ trở

[C]

về, đừng

[D]

buồn nhé

[G]

em

Để gặp

[Em]

được chính

[C]

em là điều đầu

[D]

tiên khiến anh trở về

[G]

nhà

[C]

Một mình ôm những vấn

[D]

vương, em giờ ở đâu

[Em]

Hãy để anh cứ nhớ nhung ,

[D]

để gặp được em mà

[Em]

Anh đã mất đi tất

[C]

cả ,

[D]

giờ một người một thế

[G]

giới

Khi ánh

[Em]

sáng đi khỏi nơi

[C]

này, xin

[D]

hãy ôm lấy

[G]

anh …

[Em]

Chậm lại từng phút

[C]

giây, thời hạn

[D]

ơi hoàn toàn có thể dừng

[G]

mãi

Để

[Em]

được nhìn thấy

[C]

em, chẳng thể

[D]

chia xa nhau được

[G]

Người anh

[Em]

yêu ở trên thế

[C]

gian này, chỉ

[D]

một mình em

[G]

thôi

Hãy

[Em]

trở về với

[C]

anh, anh vẫn

[D]

luôn nơi đây đợi

[G]

người

0933.54.64.76